Het nut en de opzet van plannen

Deel deze pagina
Geschreven door: Hay Vullinghs
8 augustus 2022

Het nut en de opzet van plannen

Ieder mens doet aan plannen. Dit begint al op jonge leeftijd: kinderen maken samen
plannetjes voor na school, met wie ze gaan spelen en waar. En als de kinderen het niet doen, doen de ouders dat wel voor ze. We plannen wanneer we gaan sporten, boodschappen doen, op vakantie gaan, familie of vrienden bezoeken en noem maar op. Plannen is een dagelijks terugkerend fenomeen.

Wat is plannen?

Voordat ik verder ga, is het goed om te weten wat plannen is. Als je het woord plannen intypt op Google kom je tal van definities tegen.

Eenvoudige definities zoals “overzicht maken van taken: wat, hoe, wanneer, hoe lang en door wie” tot meer complexe definities zoals “uitgaande van de huidige situatie vaststellen van in de toekomst gewenste resultaten en de daarvoor benodigde activiteiten, mensen en middelen”.

Omdat werkelijk ieder individu privé activiteiten plant, is het des te opmerkelijker dat ongeveer de helft van de ondernemers de zakelijke activiteiten niet of nauwelijks plant. Of anders gezegd: zo’n 50% van de bedrijven heeft geen ondernemingsplan. Bijzonder toch?

Het nut van plannen

Het maken of hebben van een ondernemingsplan is niet verplicht. Als startende ondernemer kun je in principe meteen aan het werk gaan, tenzij je een financiering nodig hebt om jouw bedrijf op te starten. Om een financiering te krijgen zul je minimaal een ondernemingsplan moeten kunnen overhandigen.

Maar er zijn eigenlijk geen steekhoudende argumenten waarom je als ondernemer geen ondernemingsplan zou hebben. Helemaal als je je daarbij realiseert dat ondernemers die bewust met een ondernemingsplan werken vaak succesvoller zijn.

Een ondernemingsplan zet je ertoe aan om na te denken over bijvoorbeeld je rol als ondernemer en de risico’s die het ondernemerschap met zich meebrengt. Maar ook over de mogelijkheden en onmogelijkheden, wat kun je zelf en wat kun je niet. Wat is je product of dienst en hoe zet je dat in de markt, wat zijn de kansen en de bedreigingen, hoe richt je de organisatie in, welke concrete doelen stel je voor jouw bedrijf, waar wil je over 4 of 5 jaar staan.

Kortom, er zijn tal van issues waar je eens goed over moet nadenken. Deze gedachten moet je uitwerken in een plan. Een ondernemingsplan is een soort van routekaart; er staat in wat je – alles afwegende – wilt bereiken, hoe je dat denkt te doen en wanneer je daarvoor bepaalde stappen moet ondernemen.

Opstellen van een plan

Zoals vele wegen naar Rome leiden, kun je op veel manieren een ondernemingsplan opstellen. Schematisch zou je het proces voor het opstellen van een ondernemingsplan als volgt kunnen schetsen:

Stap 1. Analyseren van de “Ist-situatie”

In eerste instantie wordt de “Ist-situatie” geanalyseerd, waarbij de interne performance maar ook het externe perspectief in kaart worden gebracht aan de hand van een sterkte/zwakte analyse en een analyse van de kansen en bedreigingen.

Aldus verkrijg je een SWOT confrontatie van de huidige (“Ist) situatie.

Stap 2. Strategische keuzes “Soll-situatie”

Vervolgens ga je nadenken waar je met je onderneming over een paar jaar wilt staan en ontwikkel je nieuw beleid voor de gekozen richting en verbeterpunten die voortkomen uit de SWOT-analyse.

De uitkomst van de strategische keuzes, de nieuwe doelstellingen en strategieën, is de “Soll-situatie” waar naar toegewerkt zal worden. Daartoe zullen per onderdeel concrete actieplannen opgesteld moeten worden.

Stap 3. Voortgangscontrole

Om het helemaal af te maken ziet een voortgangscontrole erop toe dat de nodige acties ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en de doelstellingen gehaald worden.

Schematisch ziet het proces er als volgt uit:

 

Opzet plan schematisch

 

Tot slot

Een ondernemingsplan is niet statisch, maar is als het ware een levend document. Het is dus belangrijk om het plan bij het bereiken van gestelde doelen, of na verloop van tijd, nog eens tegen het licht te houden en te actualiseren. Je wordt dan weer gedwongen weer eens rustig na te denken over de onderneming, de doelen die je wilt bereiken en de koers die je wenst te varen. Dit is het werken aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf.

Plan laten schrijven door een professional?

Nu kan ik mij voorstellen dat menig ondernemer opziet tegen het opstellen van een ondernemingsplan. Net zoals je het opmaken van de jaarrekening graag overlaat aan de accountant, kan je het opstellen van een ondernemingsplan ook overlaten aan adviseurs die daar verstand van hebben en jou graag willen helpen. Bij Claassen, Moolenbeek & Partners denken wij graag mee met de ondernemer. Met onze ervaring zorgen we samen voor een professioneel ondernemingsplan.

mr. Hay Vullinghs MBA

Over de auteur

mr. Hay Vullinghs MBA RAB

Hay is een zeer ervaren executive consultant voor Mkb’ers. Hij adviseert en begeleidt ondernemers bij het opstellen en uitwerken van de bedrijfsstrategie. Daarnaast heeft hij veel ervaring met bedrijfswaarderingen en aan- of verkoop van ondernemingen. Hay is gespecialiseerd Register Adviseur Bedrijfsopvolging en staat ingeschreven in het RAB register. Wil je weten wat hij voor jou kan betekenen en heb je interesse in een vrijblijvend gesprek?

Neem dan contact op met Hay via hay.vullinghs@cmenp.nl of bel 06–10936840.