Het financieren van nu

Deel deze pagina
Geschreven door: Roeland Verbeet
23 juli 2021Financieringen onder de één miljoen zullen steeds meer non-bancair zijn, verwacht de stichting MKB Financieringen in haar onderzoek Non Bancaire Financieringen 2019. In het rapport is te lezen dat in 2023 non-bancaire financieringen zelfs het percentage bancaire financieringen voorbijgaat. Hoe is dit zo gekomen? Sinds de bankencrisis in 2007 en de daaropvolgende aangescherpte eisen zijn banken anders omgegaan met het verstrekken van een financiering. Automatisering speelt hierin een grote rol, hierdoor worden namelijk veel financieringsaanvragen minder persoonlijk bekeken. Dit heeft tot gevolg dat banken financieringen onder de ½ miljoen euro tot 1 miljoen euro minder snel accepteren. Door deze ontwikkeling is de financieringsmarkt behoorlijk veranderd.

Vormen van non-bancaire financiering

Er zijn veel verschillende vormen van non-bancaire financieringen ontstaan. Je kunt deze onderverdelen in twee groepen, namelijk algemene financieringen en objectfinancieringen. Onder algemene financieringen vallen onder andere crowdfunding, direct lending, kredietunies en MKB-beurs. Onder objectfinancieringen vallen lease, vastgoed en factoring. Hierbij kun je vastgoed ook nog onderverdelen in bedrijfsmatig, residentieel en commercieel. Maar wat is nu wat?

Algemene financieringen

Crowdfunding/-lending

Hierbij investeert een groep van investeerders of beleggers in één project of onderneming. Een ondernemer legt zijn financieringsvraag voor aan een platform (crowdfundplatform) en de riskafdeling van dit platform beoordeelt dan of men de financieringsaanvraag op het platform wordt gepubliceerd. Beleggers en investeerders kunnen dan kiezen of ze een bedrag willen inleggen in het project, en hoe hoog dit bedrag zal zijn. Let hierbij op het verschil tussen crowdfunding en crowdlending. In feite moeten we hier spreken over crowdlending, want crowdfunding wordt vaak geassocieerd met het ophalen van geld zonder daar iets voor terug te hoeven doen, zoals een donatie. Bij crowdlending dien je echter de financiering terug te betalen met rente. Deze rente wordt bepaald aan de hand van het risico en de beschikbaarheid van geld.

Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatieve kredietvereniging zonder winstoogmerk. Hierin organiseren ondernemers zich per regio of branche om elkaars geld te lenen. Investeerders, of in bepaalde gevallen ondernemers, leggen geld in één pot. Dit is vaak branchegerelateerd en wordt soms aangevuld met overheidsgeld. Een ondernemer kan een aanvraag doen voor financiering. Het bestuur, samen met een riskafdeling beslist dan of ze een deel van die pot met geld beschikbaar stellen aan de ondernemer. Een kredietunie heeft de afgelopen jaren de markt nog niet echt veroverd, dit heeft tot gevolg dat kredietunies er nog maar mondjesmaat zijn.

Direct lending

Bij deze vorm van non bancaire ondernemersfinanciering, verstrekken niet-bancaire geldverstrekkers (bijvoorbeeld pensioenfondsen) rechtstreeks leningen aan ondernemingen. In de praktijk werken meerdere geldverstrekkers samen, die vervolgens samen geld investeren in een fonds dat als financier optreedt voor ondernemers. Heeft een ondernemer een financiering nodig dan dient hij de aanvraag in bij dat fonds, die zich ook wel een specifiek op een bepaalde vorm van financiering richt. Het fonds keurt zelfstandig dan de aanvraag goed, mits dit binnen de richtlijnen van de investeerders valt.

MKB Beurs

Dit is een platform waarbij beleggers rechtstreeks kunnen investeren in MKB-bedrijven. Dit kan in de vorm van (certificaten van) aandelen en/of obligaties. Belangrijkste kenmerk is dat de (certificaten van) aandelen en/of obligaties verhandelbaar zijn.

Objectfinancieringen

Lease

We hebben het hier dan over financiële lease en geen operationele lease. Financiële lease is niets anders dan een lening, bijna altijd op jaarlijkse basis. Als zekerheid krijgt de leasemaatschappij dan het object als onderpand. De meest bekende vorm van een onderpand is een auto, maar alle soorten objecten (bijvoorbeeld machines of inventaris) kunnen voor lease gebruikt worden. Dit hoeft niet altijd bij de verkoper van de machine (of auto) geregeld te worden.

Factoring

Terwijl lease zich richt op bezittingen die stoffelijk van aard zijn (roerende zaken) richt factoring zich meer op rechten, zoals debiteuren (klanten waarvan er nog een rekening open staat). Er kunnen meerdere rechten in het bezit zijn van een onderneming. Een factoringmaatschappij richt zich in feite op die rechten. Hierbij is het niet altijd zo dat men de gehele debiteurenportefeuille moet financieren, men kan dit ook doen op individuele factuurbasis.

Vastgoedfinanciering

Een vastgoedfinanciering is een financiering op onroerende zaken (gebouwen en woningen). We kennen hier drie vormen in, namelijk bedrijfsmatig onroerend goed, commercieel onroerend goed en residentieel onroerend goed. Bedrijfsmatig onroerend goed is een financiering van bedrijfsgebouwen voor eigen gebruik, zoals een hal, schuur of bedrijfspand. Residentieel onroerend goed is een financiering van woningen, appartementen of kamers voor verhuur aan particulieren. Commercieel onroerend goed is een financiering van objecten ten behoeve van verhuur aan ondernemingen voor bedrijfsgebruik, zoals een winkel of een kantoorgebouw.

Hoe pak je dit aan?

In deze wirwar van mogelijkheden kan het lastig zijn om de best passende financiering te vinden voor uw onderneming. Om een juiste keuze hierin te kunnen maken is het van belang om kennis te hebben van de voordelen en de risico’s die aan elk van de verschillende soorten financieringen kleven. Het in de arm nemen van een financieringsspecialist kan hierbij van grote toegevoegde waarde zijn wanneer u als MKB-ondernemer uw financiering rond wilt krijgen.

Onafhankelijke adviseur

Bent u nog op zoek naar een financieringsspecialist in uw regio? Bij Claassen, Moolenbeek & Partners helpen wij u graag met het vinden van een passende financiering voor uw onderneming. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden via zwn@cmenp.nl. Of u kunt contact opnemen bij de partner bij u in de buurt.

Roeland Verbeet

Roeland Verbeet MSc RAB FJ / BV

Roeland heeft veel expertise op het gebied van strategie. Daarnaast heeft hij dankzij zijn werkervaring een groot netwerk binnen de bancaire sector. Heb je interesse in wat hij voor jou kan betekenen en wil je een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met Roeland Verbeet op.

Je kunt hem bereiken op: 06 – 51 19 32 09 of via mail.