Financieringsaanvraag afgewezen. Wat nu?

Deel deze pagina

13 oktober 2020Patrick van Schuylenborgh, CM&P partner en expert financieringsaanvragen voor MKB, gaat in dit artikel in op de redenen waarom financieringsaanvragen worden afgewezen en hoe je van deze afwijzingsredenen succesfactoren kan maken.

Een goed ondernemingsplan maar toch is de financieringsaanvraag afgewezen

Regelmatig hoor ik van startende of bestaande ondernemers, dat banken of andere potentiële financiers, niet welwillend zijn om ‘goede ideeën’ te financieren. “Banken geven toch altijd nul op rekest” hoor ik dan. Het klopt dat niet iedere financieringsaanvraag succesvol is. En financiers zijn kritischer geworden. Dit wordt mede ingegeven door de toenemende druk vanuit wet- en regelgeving. Tegelijkertijd zijn er wel degelijk partijen die goede ideeën of initiatieven willen financieren, ook in deze covid-19 periode.

Waarom is mijn financieringsaanvraag afgewezen?

De slaagkans van een financieringsaanvraag neemt toe als bedrijven langer bestaan en als ze groter zijn. Financiering blijkt het moeilijkst voor startende en innovatieve bedrijven. Ook bedrijven in de zakelijke dienstverlening en handel, vervoer en horeca zijn minder succesvol in hun aanvraag.

In ruim twee derde van de gevallen heeft de afwijzing te maken met de bedrijfseconomische situatie. Het bedrijf heeft onvoldoende zakelijke zekerheden (30%), onvoldoende eigen vermogen (5%) of de financiële kengetallen schieten tekort.

Voor 17% van de afwijzingen geld dat de aanvraag / onderneming niet past binnen het beleid van de kapitaalverstrekker.

12% van de afgewezen financieringsaanvragen heeft een andere reden of is geen uitleg gegeven.

Na de afwijzing

Ondernemers weten vaak niet wat te doen nadat hun financieringsaanvraag is afgewezen. De uitleg die ze hebben gekregen is vaak ontoereikend en geeft onvoldoende aanknopingspunten voor een nieuwe aanvraag. Slechts 12% van de afgewezen ondernemers geeft aan dat ze op de mogelijkheden van alternatieve financieringsmogelijkheden zijn gewezen.

Slechte bedrijfseconomische omstandigheden

Hieronder valt bijvoorbeeld onvoldoende onderpand of onvoldoende solvabiliteit waardoor je als onderneming een te groot risico bent voor de financier en waardoor je financieringsaanvraag wordt afgewezen.

Solvabiliteit is de verhouding tussen je eigen vermogen ten opzichte van het totaal benodigde vermogen. Dit geeft aan of jouw onderneming de schulden op lange termijn kan blijven terugbetalen.

Een bank verwacht dat je als ondernemer ook eigen vermogen inbrengt, dit is minimaal 20% maar in veel gevallen kan dit ook meer zijn.

Andere slechte bedrijfseconomische omstandigheden zijn bijvoorbeeld het te veel afhankelijk zijn van één leverancier of één grote klant. Ook externe factoren zoals veranderende wet- en regelgeving, concurrentie, valutarisico’s en onzekerheden over ontwikkeling in de sector hebben invloed op je financieringsaanvraag.

Aanvraag past niet binnen het beleid

Je financieringsaanvraag wordt afgewezen omdat het niet binnen het beleid past. Dit kan dan om zeer verschillende redenen zijn.

Zo is er bijvoorbeeld onvoldoende interesse. Verschillende financiers zijn geïnteresseerd in verschillende vormen van financieringen. Zorg dus dat je financieringsaanvraag en investeringsbehoefte aansluiten bij de juiste financieringsvorm.

Wij raden je aan om de financieringsvorm zoveel mogelijk af te stemmen op de looptijd van de bezittingen van een onderneming (activa). Vlottende activa (voorraad / vorderingen etc.) financier je met kort vreemd vermogen, vaste activa (materiële bezittingen / octrooien etc.) financier je vooral met eigen vermogen of lang vreemd vermogen.

Kijk dus waar jouw financieringsbehoefte het beste aansluit. Ga je voor een traditionele banklening of kijk je naar alternatieve financiering zoals factoring of crowdfunding.

Zorg vervolgens voor een juiste benadering van de door jou gekozen investeerder. Verschillende financiers stellen namelijk verschillende eisen aan de financieringsaanvraag. Zo wil een fintechbedrijf online cijfers ontvangen en is een business angel juist geïnteresseerd in de persoonlijke profielen.

Financieringsaanvraag niet compleet

Een financier beoordeelt jouw financieringsaanvraag op de documenten die hij / zij heeft ontvangen. Is niet alle (gevraagde) informatie aanwezig, dan wordt de aanvraag vaak afgewezen. Het is zonde als jij jouw ondernemingsplannen niet kan doorzetten vanwege een “vormfout”.

Check vooraf de compleetheid van je aanvraag. Onderbouw de cijfers in je financieel plan goed en uitgebreid. Uit je aanvraag moet vooral blijken dat je in staat bent de rente en aflossingen aan de financier te voldoen.

Vraag vooral aan de financier ook welke data, begrotingen en cijfers hij / zij graag wil zien en zorg dat je deze ook allemaal levert.

Hoe vergroot je de kans op een succesvolle financieringsaanvraag?

Wil je dat je financieringsaanvraag succesvol is, zorg dan op de eerste plaats op een goede voorbereiding. Om je hierbij te helpen volgen hieronder een aantal tips.

Wees eerlijk over risico’s

Schrijf een goed en doorleefd ondernemingsplan. Daarin moet naast ‘het goede idee’, ook informatie worden gepresenteerd over de ondernemer, de organisatie, de markt, de investeringsbegroting, de financiële prognoses (verlies & winst, balans en cashflow), de totale investering en de gevraagde financiering.

En wellicht belangrijker nog, wees in je ondernemingsplan ook kritisch. Kritisch over jezelf, je idee, je (voorgenomen) onderneming en de risico’s die daarbij komen. Wat zijn de aandachtspunten en hoe kun je die ondervangen? Op die manier laat je potentiële financiers zien dat je goed over je idee hebt nagedacht.

Speel ook open kaart over zaken waarvan je denkt dat ze tegen je werken als je ze meldt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een negatieve BKR-registratie of een betrokkenheid bij een faillissement. Door hier eerlijk over te zijn en te vertellen wat je van deze situaties hebt geleerd zal het juist je kansen vergroten. Bedenk namelijk ook, feiten als deze komen altijd uit.

Vind de juiste financier

Maak een bewuste keuze voor de partij(en) waar je de financieringsaanvraag indient. Onderdelen die daarbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld de hoogte en de aard van de gewenste financiering. Je huisbankier is vaak een logische partij om mee in gesprek te gaan, maar mogelijk zijn er ook andere financiers die een aanbod kunnen aanbieden dat beter past bij jouw financieringsbehoefte. Daarnaast zijn er uiteraard ook andere platformen voor alternatieve financieringen.

Wellicht is er zelfs een combinatie mogelijk. Het komt steeds vaker voor waarbij een deel via de bank wordt gefinancierd, een deel via een investeerder en deel via bijvoorbeeld factoring.

Zorg voor een goed ondernemingsplan

Een financieringsaanvraag kan je als ondernemer zelf indienen. Zorg ervoor dat je ondernemingsplan staat als een huis en dat alle cijfers op orde zijn.

Het is ook mogelijk om je te laten ondersteunen door een adviseur. Een goede adviseur helpt jou bij het opstellen van het ondernemingsplan en begeleid je bij de financieringsaanvraag. Een adviseur weet welke financiers passen bij jouw financieringsbehoefte en kent de markt, wat leidt tot gunstigere tarieven en condities. Ook stellen zij de kritische vragen voordat de financier dat doet zodat de antwoorden in het ondernemingsplan kunnen worden verwerkt. Zo maak je een professionele indruk en optimaliseer je de kans op een succesvolle financieringsaanvraag.

Een second opinion

Ben je ervan overtuigd dat jouw plannen solide en financieel haalbaar zijn, maar dat de financier of kapitaalverstrekker ze verkeerd begrepen heeft, dan is een Second Opinion een oplossing. Wij bekijken jouw plannen, berekeningen en onderbouwingen met een frisse blik vanuit het perspectief van de financier of kapitaalverstrekker. Omdat de plannen en berekeningen allemaal al voorhanden zijn, verlopen onze analyses efficiënt en snel. Zijn jouw plannen met aanpassingen volgens onze analyses wel haalbaar, dan stellen wij natuurlijk voor nogmaals het financieringstraject in te gaan. Blijken jouw plannen inderdaad niet financierbaar, dan zeggen wij dat niet alleen, maar dan adviseren wij je waar jouw bedrijf in het bijzonder juist wel aan zou moeten werken zodat de plannen in een later stadium wel te financieren zijn.

Over de auteur

Drs. Patrick van Schuylenborgh AAG

Patrick van Schuylenborgh heeft werkervaring opgedaan bij big-4 consultancy bedrijf Deloitte waar hij 8 jaar geeft gewerkt binnen Financial Advisory Services. Daarnaast heeft hij veel ervaring opgedaan als leidinggevende van business en financial control afdelingen.

Patrick heeft ruime kennis en ervaring om groeiende ondernemingen verder te professionaliseren op strategisch, financieel en control vlak.

Je kunt hem bereiken op: 06 – 22 77 97 05 of via mail.