Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Financiering: er zijn meer mogelijkheden dan alleen een lening bij de bank

Deel deze pagina
Geschreven door: Arja Hilberdink Briggeman
5 september 2023

alternatieve financiering

De (externe) financiering van jouw bedrijf

Er zijn diverse redenen om geld te lenen. Je wilt een eigen pand neerzetten, de activiteiten uitbreiden, nieuwe producten gaan verkopen, voorraden financieren of misschien zelfs een ander bedrijf kopen. Vroeger ging je dan naar de bank en vroeg om een lening of een rekening-courant krediet, de zgn. bancaire financiering. Tegenwoordig zijn er veel andere mogelijkheden om geld te lenen, de non-bancaire financiering.

 

Financieringsmonitor

Ieder jaar brengt het CBS de Financieringsmonitor uit. Een analyse van de zoektocht naar financiering binnen het mkb middels een enquête gehouden onder 4.980 ondernemingen (2022). De Financieringsmonitor schetst een compleet beeld van zoektocht tot uitkomst en onderzoekt de belemmeringen waar ondernemingen tegenaan lopen. Het resultaat van de Financieringsmonitor 2022 beslaat de periode juli 2021 tot juli 2022.

Het mag duidelijk zijn dat in 2020 de investeringsbereidheid onder ondernemingen terugliep. Het waren immers voor veel sectoren dure en onzekere tijden. Ook kredietverlening door banken werd aangescherpt en daalde. In 2021 namen de verstrekte leningen flink toe, met 21%. Dat geeft echter een vertekend beeld omdat deze stijging volledig veroorzaakt werd door leningen van meer dan 1 miljoen. Kijken we naar kleinere leningen van minder dan 1 miljoen, dan zien we juist een daling van 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. Wat betreft de non-bancaire financieringsvormen betekende 2021/2022 een groei, na de daling in 2020.

 

Wat en hoe wil je lenen?

Op het moment dat je gaat nadenken over een externe financiering is het goed om zo gedetailleerd mogelijk het doel van de financiering te beschrijven, voor elk doel is er vaak een specifieke financiering te regelen. Een ander belangrijk punt is natuurlijk de omvang van het te lenen bedrag en in hoeveel jaar je de lening wilt hebben terugbetaald.

 

Andere vragen waar je een antwoord op moet hebben zijn vragen als: wat kan ik, gezien mijn huidige en verwachte bedrijfsresultaten, verantwoord lenen? En welke soort financiering past het best bij mijn situatie en behoefte? Dit kan een bancaire financiering of een non-bancaire financiering zijn. En in beide categorieën zijn er weer varianten te vinden.

 

De eerste stappen voor de aanvraag van een lening

  • Breng de verwachte cashflows in kaart. Je zult nl. de rente en aflossingen moeten (kunnen) betalen.
  • Maak een SWOT-analyse; gaat de financiering je echt helpen om jouw doel te bereiken of zijn er beren op de weg, zodat je het misschien maar beter niet kunt doen. Of moet je extra zaken doen om jouw doel te bereiken?
  • Zorg ervoor dat je alle documentatie die nodig is voor de financieringsaanvraag beschikbaar is. Denk hierbij aan jaarcijfers, belastingaangiftes, taxatierapporten, orderportefeuille
  • En zorg er ook voor dat je ook andere zaken op orde hebt, zodat je alle vragen van de mogelijke financier kunt beantwoorden.

 

Waar kun je lenen?

Er zijn er vele mogelijkheden en er komen regelmatig nieuwe aanbieders bij.
Een opsomming van de mogelijkheden volgt hieronder:

Banken

Sinds “mensenheugenis” bestaan er banken. Een bank of een kredietinstelling is een financieel instituut dat bewaring van geld, leningen, betaalverkeer en diverse andere diensten aanbiedt.

 

Lease

Lease of leasing is een off-balance vorm van krediet waarbij de kredietverstrekker of lessor een goed aankoopt en dit gedurende een vooraf overeengekomen termijn en tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt van de kredietnemer of lessee. De lessor kan zich in deze activiteit specialiseren (zoals bij het leasen van auto’s). De lessor blijft in elk geval juridisch eigenaar van de geleasete goederen.

 

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel ‘publieksfinanciering’ genoemd) is een alternatieve wijze om een project of onderneming te financieren. Crowdfunding verloopt zonder financiële tussenpersonen, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Crowdfunding gaat in principe als volgt: een groep of persoon, dat kan zowel een ondernemer als particulier zijn, wil een project starten, maar heeft onvoldoende (start-)kapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij of zij het project aan (bijvoorbeeld op een platform op het internet) en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren.

 

Factoring

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Een ondernemer draagt zijn debiteurenrisico over aan een gespecialiseerd bedrijf, de factoringmaatschappij. In ruil voor een vergoeding aan dit bedrijf ontvangt de ondernemer direct zijn geld. Hij hoeft dus niet te wachten totdat zijn facturen zijn betaald.

Hierbij wordt de debiteurenportefeuille uitbesteed aan een extern bedrijf; de factor. Deze factor kan zich beperken tot slechts de financiering van de debiteurenportefeuille, maar de opdrachtgever kan er ook voor kiezen het debiteurenbeheer en incasso uit te besteden aan de factor, waardoor de gehele debiteurenadministratie wordt overgenomen door de factor.

 

Vastgoed financiering

Vastgoed financiering spreekt voor zich, hierbij gaat het om de financiering van vastgoed. Dit kunnen dochtermaatschappijen van banken en verzekeraars zijn, maar ook op zichzelf staande financieringsmaatschappijen.

 

Alternatives

Alternatives, de naam zegt het al, zijn alternatieve financieringen welke niet vallen onder de hiervoor genoemde categorieën.

Deskundig advies

Waar je vroeger naar de bank ging voor een lening, is er tegenwoordig een veelheid aan mogelijkheden om geld te lenen. Mijn advies is om een ter zake kundige adviseur in de arm te nemen die jou de weg kan wijzen in het landschap van financiers. Claassen, Moolenbeek & Partners beschikt over een groot landelijk netwerk waardoor er altijd een partner bij jou in de buurt is!

Over de auteur

Arja Hilberdink Briggeman RA

Arja heeft na haar studie registeraccountant vele cursussen gevolgd op financieel, organisatorisch, strategisch en change management gebied en is gecertificeerd toezichthouder. Op 48-jarige leeftijd gooide zij het roer om en werd algemeen directeur bij Looye Kwekers (Honingtomaten). Vanaf dat moment werd haar liefde voor het MKB en ondernemerschap bevestigd.

Je kunt haar bereiken op 06 – 22 45 18 66 of via mail.