< p>

Hoe regel je snel financiering voor aandelenovername? - Claassen, Moolenbeek en Partners

Hoe regel je snel financiering voor aandelenovername?

Deel deze pagina
Geschreven door: Hay Vullinghs
21 januari 2020

aandelenovername

“Je krijgt plotseling de kans om de aandelen van je compagnon over te nemen maar hoe regel je dan snel een financiering?”

Deze vraag kreeg Hay Vullinghs onlangs voorgelegd. Hieronder vertelt hij hoe hij deze casus over aandelenfinanciering heeft aangepakt.

De onderneming

Twee compagnons zijn ieder voor 50% aandeelhouder van een onderneming, actief op het gebied van detachering en werving & selectie. Deze partners hebben het bedrijf vijf jaar geleden samen opgericht. Naast de 2 eigenaren werken er inmiddels 10 medewerkers in vaste dienst en worden er ongeveer 100 professionals gedetacheerd. De omzet is in de loop der jaren gegroeid naar € 3 mio.

De branche waar de onderneming zich op richt is stabiel maar groeiend. Het werven van nieuwe (detachering)opdrachten is over het algemeen minder lastig dan het aantrekken van goed opgeleide professionals. Beide ondernemers zien met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Niet veel aan de hand zou je zo zeggen.

Verschil van inzicht

Hoewel de ondernemers goed samenwerken, hebben ze al een tijdje verschil van inzicht over hoe de onderneming het beste aan te sturen. Daar waar de ene directeur pleit voor een centrale aansturing van het landelijk opererend bedrijf, gaat de voorkeur van de andere directeur uit naar regio-indeling en aansturing. De ondernemers slaagden er niet in om tot een gezamenlijk besluit te komen.

Dat heeft ertoe geleid dat een van de partners zijn aandelen te koop aanbood aan zijn compagnon. In onderling overleg werden ze het al snel eens over de verkoopprijs en bijkomende voorwaarden. Één van de voorwaarden was echter dat de financiering van de transactie vóór 1 december geregeld moest zijn. De kopende partner zat nu met de vraag “hoe regel ik de financiering voor de koop van de aandelen?”.

Financieringsrapport

Dit was het moment dat Claassen, Moolenbeek & Partners benaderd werd om de kopende aandeelhouder te begeleiden bij de financieringsaanvraag. Hoewel de ondernemer financieel goed onderlegd is en uitstekend zicht heeft op de financiële gang van zaken (maand- en kwartaalcijfers zijn na sluiting van de periode binnen een paar dagen voorhanden), wist hij niet hoe hij de aandelenfinanciering zou moeten aantrekken en de tijd begon te dringen.

Alvorens de financiers te benaderen is er eerst samen met de ondernemer een financieringsrapport opgesteld. Naast informatie over de ondernemer en zijn onderneming, is er aandacht besteed aan de financiële positie van de onderneming, de investerings-kredietbehoefte, de prognose en de vooruitzichten, het financieringsvoorstel en de aflossingscapaciteit. Omdat alle informatie al voorhanden was, is er een bedrijfswaardering gemaakt van de onderneming. Op basis van de door de koper/eigenaar verstrekte informatie werd geconcludeerd dat de overeengekomen verkoopprijs van 50% van de aandelen reëel was. Ook werd vastgesteld dat op basis van de prognose de lening in 3 jaar afgelost kon worden.

Naast de aandelenfinanciering is ook de behoefte van een seizoenfinanciering in kaart gebracht.

Financier

De financiering is eerst besproken met de huisbank. Maar omdat dit een creditrelatie is, was er weinig informatie over het bedrijf bij de bank voorhanden. Het reeds opgestelde financieringsrapport bood hier de uitkomst.

Hoewel de nadrukkelijke wens van de ondernemer was dat de financiering verstrekt zou worden aan de werkmaatschappij, ging de belangstelling van de bank vooral uit naar de Holding en de ondernemer in privé. Verder inzage in de cijfers van de Holding en de IB-aangifte van de ondernemer privé was een directe vereiste.

De cijfers 2018 van de werkmaatschappij lieten een verlies zien, wat niet bijdroeg aan de financieringsbereidheid van de bank. Ondanks de positieve interne cijfers, wilde de bank toch liever de officiële cijfers van 2019 afwachten. Hoewel de houding van de bank te begrijpen is, ontbrak het de ondernemer eenvoudigweg aan tijd. De deadline naderde.

Wij zijn toen gaan kijken naar alternatieve financieringen. Een van de mogelijke partijen was Floryn uit Den Bosch. Floryn (voorheen InvoiceFinance) presenteert zich als ondernemer en niet als bank en pretendeert de beste service te bieden, snel te handelen en zich flexibel op te stellen.

Nadat we de Quickscan via de website hadden ingevuld, werd er direct contact opgenomen. Met de accountmanager is de casus op hoofdlijnen doorgenomen. Afgesproken om het financieringsrapport te mailen. Daarnaast bankafschriften over de laatste 9 maanden en de kolommenbalans per ultimo Q3. Binnen 2 dagen lag de aanbieding voor de aandelenfinanciering in de mailbox. Mondeling werd aangegeven dat er ook interesse was om in het voorjaar 2020 de financiering werkkapitaal ter beschikking te stellen.

De voorwaarden voor de financiering waren zeer redelijk en zeker niet zwaarder dan bij een bank: eerder het tegendeel zelfs. De verpanding van de debiteuren stuitte echter op een praktisch probleem: deze waren reeds verpand aan een payrollbedrijf. De accountmanager van Floryn ging meteen met zijn collega’s in overleg om te bespreken wat er mogelijk was. De uitkomst was dat Floryn naast de aandelenfinanciering ook de financiering van het werkkapitaal wilde aanbieden waardoor de verlengde debiteurentermijn bij het payrollbedrijf overbodig werd en zekerheid – verpanding debiteuren – daar vrijgegeven kon worden. De nieuwe aanbieding lag vervolgens één dag later weer in de mailbox. Het hele traject heeft nog geen 3 weken in beslag genomen.

Al met al een mooi traject waarbij de verwachtingen van deze alternatieve financier zeker zijn waargemaakt.

Wilt u meer informatie over onze begeleiding bij een financieringsaanvraag of ondernemingsplan, neem dan gerust contact met mij op of met een van mijn collega’s bij u in de buurt.

Over de auteur

mr. Hay Vullinghs MBA RAB

Hay heeft ruim 25 jaar gewerkt in commerciële- en directiefuncties bij banken. Zijn ondernemende instelling leidde uiteindelijk tot zelfstandig ondernemerschap. Hij is zeer ervaren in het opstellen van ondernemingsplannen en het coachen van MKB’ers. Wil je weten wat hij voor jou kan betekenen en heb je interesse in een vrijblijvend gesprek?

Neem direct contact op met Hay via mail of bel 06 – 10 93 68 40