Dividendbelasting: alles wat je moet weten

Deel deze pagina

2 november 2021

Dividendbelasting hoofdafbeelding

Dividendbelasting betekenis

De betekenis van dividend is winstuitkering. Het woord ‘dividend’ is afgeleid van ‘dividere’, het Latijnse woord voor ‘verdelen’. Dat is een passende term, want dividendbelasting heeft dus betrekking op het verdelen van de winst. Het Nederlandse dividendbelasting is ook bekend onder een andere naam: ‘opbrengstbelasting’. In België wordt gesproken over ‘roerende voorheffing’ in plaats van dividendbelasting.

 

Waarom dividend uitkeren?

Een succesvol bedrijf maakt winst. De onderneming kan er dan voor kiezen om de winst te investeren in het bedrijf en zo verder te groeien. Het alternatief is de winst te verdelen onder de aandeelhouders, ofwel dividend uitkeren. Bedrijven die consistent dividend uitkeren zijn aantrekkelijk voor investeerders, want dat is een teken dat het bedrijf gezond is. Daarom kiezen veel bedrijven ervoor om ook bij verlies winst uit te keren. Het dividend komt dan uit de reserves van het bedrijf. Zo wordt een krachtig signaal afgegeven: ook in mindere tijden blijven we betrouwbaar in het uitkeren van dividend.

 

Dividenduitkering bedrijfsovername

Het uitkeren van dividend is pas toegestaan nadat hiertoe besloten is door de aandeelhouders, en het bestuur dit heeft goedgekeurd. Dividend kan worden uitgekeerd in geld, maar ook in aandelen (stockdividend). Een bijzondere vorm is de dividenduitkering bij een bedrijfsovername. Achterliggende gedachte is dan meestal om het bedrijf ‘debt and cash free’ op te leveren. Ook daarvoor is toestemming vereist en bovendien moet er aan speciale voorwaarden worden voldaan: het voortbestaan van het bedrijf mag niet in gevaar komen. Om dat te borgen zijn een balanstest en een uitkeringstest wettelijk verplicht. Overweeg je een bedrijfsverkoop of wil je juist een bedrijf overnemen? Zorg er dan voor dat alle financiële randvoorwaarden goed geregeld zijn. Neem bij vragen contact op en laat een van onze bedrijfsadviseurs meedenken.

 

Wet op de dividendbelasting 1965

Voor de regelgeving rondom belastingheffing is in 1965 de Wet op de dividendbelasting aangenomen. Ter vervanging van het Besluit op de Dividendbelasting 1941. In zes hoofdstukken worden de belastingplichten, de tarieven, de wijze van heffing, uitzonderingen en strafrechtelijke bepalingen toegelicht. De jaarlijkse opbrengst van de dividendbelasting bedraagt in Nederland ruim 5 miljard (2019).

 

Wie is dividendbelasting verschuldigd?

Het uitkeren van dividend heeft altijd een fiscale context. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn dividendbelasting verschuldigd zodra zij een winstuitkering van een vennootschap ontvangen, tenzij er sprake is van een vrijstelling. Dividend kan uit verschillende bronnen afkomstig zijn, zoals aandelen, winstbewijzen of geldleningen.

 

Hoe werkt dividendbelasting?

Om die vraag te beantwoorden moet eerst duidelijk zijn om wat voor dividend het precies gaat: deelnemingsdividend of beleggingsdividend. Is er sprake van een dividenduitkering aan een rechtspersoon die 5% of meer van de aandelen bezit? Dan gaat het om deelnemingsdividend. In alle andere gevallen is sprake van beleggingsdividend. Vervolgens zijn er enkele mogelijkheden.

 

Dividendbelasting vrijstelling

Is er sprake van deelnemingsdividend van een in Nederland gevestigde vennootschap? Dan hoeft er geen dividendbelasting te worden ingehouden. Vaak kan dan een inhoudingsvrijstelling worden aangevraagd en daarmee vervalt de verplichting om aangifte dividendbelasting te doen. Is er onverhoopt toch dividendbelasting ingehouden? Geen zorgen. Dit kan verrekend worden in de aangifte vennootschapsbelasting van de ontvanger van het dividend.

 

Hoeveel belasting betaal ik over dividend?

In 2021 is het tarief voor het uitkeren van dividendbelasting 15%. Dat heeft dus betrekking op het dividend dat door een vennootschap wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Na het inhouden van de dividendbelasting is het verhaal nog niet klaar. De ontvanger van het dividend dient dit aan te geven in zijn aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De inkomsten uit dividend vallen voor de inkomstenbelasting onder box 2. Het tarief is in een paar jaar verhoogd van 25% tot 26,9% in 2021. Deze tarieven staan niet los van elkaar. In de aangifte dividendbelasting kun je namelijk aangeven hoeveel dividend je bruto hebt ontvangen. Vervolgens vermeld je in de aangifte inkomstenbelasting, of vennootschapsbelasting als er sprake is van een deelneming van minder dan 5% hoeveel dividendbelasting er al als voorheffing is ingehouden. Het saldo dient dan nog betaald te worden.

 

Dividendbelasting berekenen

Wat betekend dat nu concreet? Een fictief voorbeeld laat zien hoe dividendbelasting berekenen in de praktijk werkt. Stel: als aandeelhouder van een bedrijf heb je op een gegeven moment recht op € 500 dividend. Het bedrijf houdt daarvan voor uitkering 15% in als belasting, ofwel € 75. Dat bedrag wordt door het bedrijf rechtstreeks aan de fiscus betaalt. Jij ontvangt € 425 en daarover ben je dividendbelasting verschuldigd. Dat gaat om een bedrag van € 134 (26,9% van € 500). Daarvan is € 75 reeds betaald, dus ben je nog € 59 verschuldigd.

 

Is het aftrekbaar?

Ja de dividendbelasting is aftrekbaar als voorheffing (zie voorbeeld). Als de ontvanger een natuurlijk persoon is, wordt de dividendbelasting in mindering gebracht op de verschuldigde inkomstenbelasting. Als de ontvanger een onderneming is, dan wordt de dividendbelasting afgetrokken van de verschuldigde vennootschapsbelasting.

 

Waarom is de dividendbelasting een voorheffing?

Dat heeft een logische reden, namelijk dat het heffen van dividendbelasting helpt om belastingontwijking te voorkomen. Dat zit zo: direct bij het uitkeren van dividend wordt de dividendbelasting ingehouden. Dat is de verantwoordelijkheid van de vennootschap die het dividend verstrekt. De ingehouden belasting wordt vervolgens door de vennootschap afgedragen aan de fiscus. Het afdragen van dividendbelasting is aan een harde deadline verbonden. Het moet worden afgedragen binnen een maand nadat het dividend is vastgesteld. Belangrijk om te realiseren is dat dit doorgaans een andere dag is dan de dag waarop het dividend wordt uitgekeerd!

 

Wat gebeurt er als de dividendbelasting te laat wordt afgedragen?

Het niet of te laat betalen van dividendbelasting heeft vervelende gevolgen. Een naheffingsaanslag dreigt, vaak opgehoogd met een boete. Ook het te laat indienen van de aangifte dividendbelasting wordt bestraft met een boete. Alle reden dus om de dividendbelasting tijdig aan te geven en over te maken. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

 

Tarieven belasting

Dividenduitkeringen kunnen op diverse manieren worden belast. Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende tarieven van toepassing op de dividendbelasting. Als particulier verreken je de dividendbelasting van Nederlandse bedrijven in Box 1, maar van buitenlandse bedrijven in Box 3. Heeft de ontvanger een aanmerkelijk belang in een BV? Dan is Box 2 van toepassing. Geen aanmerkelijk belang? Dan is Box 1 leidend.

Dit is maar een greep uit de mogelijkheden, maatwerk is een must. Wil je weten wat specifiek voor jouw situatie fiscaal optimaal is? Neem dan contact op.

 

Discussie over het afschaffen

De dividendbelasting is niet onomstreden. In 2017-2018 woedde in politiek Den Haag een stevige discussie over het afschaffen van de dividendbelasting. De achterliggende gedachte van dit kabinetsplan was om het vestigingsklimaat voor multinationals te verbeteren. Economische groei zou gestimuleerd worden, werkloosheid bestreden. Het plan riep veel weerstand op, mede vanuit de gedachte dat met name buitenlandse investeerders zouden profiteren van het afschaffen van de dividendbelasting. Na maandenlange discussies sneuvelde het plan: de belasting blijft (voorlopig) bestaan.

 

Advies over dividend en dividendbelasting

Is een dividenduitkering op dit moment een slimme zet? Wat zijn de financiële en fiscale consequenties voor mijn onderneming? Wat is een goede dividendstrategie op lange termijn? Hoe kan ik fiscaal optimaal dividend uitkeren en wat betekent dat voor de dividendbelasting? Als directeur-grootaandeelhouder heb je een goede helikopterview nodig om de impact van financiële keuzes te overzien. Heb je behoefte aan advies op maat van een ervaren bedrijfsadviseur? Neem dan contact op met CM&P.

 

Dus: hoe werkt het?

Bij belastingzaken is het devies: zorg dat je tijdig en volledig aan je verplichtingen voldoet. Dat is bij dividendbelasting niet anders. Zowel de uitkerende vennootschap als de dividendontvanger dienen zorg te dragen voor een tijdige en volledige belastingaangifte. Als dividendontvanger kun je zelf eenvoudig de dividendbelasting berekenen. Zo kun je controleren of de ingehouden voorheffing correct is. Is dat niet het geval? Kom dan in actie en vraag een correctie aan. Heb je hier hulp bij nodig? Schakel dan een specialist in.

mr. Arie de Groot

Over de auteur

Mr. Arie de Groot

Arie de Groot heeft na het succesvol afronden van zijn studie Fiscaal Recht (in deeltijd) aan de Universiteit van Tilburg nog diverse cursussen op administratief gebied en management gevolgd. Hij is een expert in het maken van financiële analyses en is administratief goed onderlegd. Daarnaast heeft hij een ruime fiscale en juridische kennis.

Meer weten wat Arie voor je kan betekenen?
Mail of bel 06 – 46978466.