< p>

Crisisbestendig: Slim Snijden! - Claassen, Moolenbeek en Partners

Crisisbestendig: Slim Snijden!

Deel deze pagina
Geschreven door: Tim Klinker MSc RAB
2 september 2020Het zijn onrustige maanden voor ondernemend Nederland. Sinds maart zijn we in de ban van het Covid-19 virus en is de overheid genoodzaakt om maatregelen te nemen met verregaande economische en maatschappelijke consequenties.

Als ondernemer kom je (waarschijnlijk) uit een periode van hoogtij! De economie zag er goed uit en er was sprake van jaren van opeenvolgende economische groei. Valkuil voor ondernemers bij langdurige voorspoed kan de gestage groei van de overheadkosten ten opzichte van de brutomarge zijn.

De afgelopen maanden laten een verdeling zien binnen het MKB. Sommige sectoren/ ondernemingen worden niet of nauwelijks geraakt door Covid-19, andere sectoren/ondernemingen in bijvoorbeeld de Leisure, reisbranche en contactberoepen des te harder.

Voor alle ondernemers is het te adviseren de tijd te nemen om na te denken over strategische keuzes van je onderneming en hoe je je bedrijf crisisbestendiger kan maken.

In deze blog focus ik op de kostenzijde van de onderneming. Maatregelen die je als ondernemer kunt nemen om kosten te besparen danwel cash te genereren wanneer snelheid van belang is.

Stap 1: Nulmeting

Een goede eerste stap is de zogenaamde nulmeting. Maak een liquiditeitsbegroting en een overzicht van alle lopende contracten, abonnementen en overige verplichtingen.

Stap 2: Onderzoek je uitgaven

Na het maken van je liquiditeitsbegroting zijn alle uitgaven in kaart gebracht. Welke van deze uitgaven/ contracten/ abonnementen zijn niet noodzakelijk? Nu er personeel thuis werkt, is die leaseauto nog nodig? Of kan het contract verlaagd worden in verband met minder gereden kilometers? Nu het kantoor niet altijd 100% bezet is, is een lagere internetsnelheid/maximaal aantal aansluitingen ook afdoende? Denk ook aan je verzekeringen, zijn deze nog actueel?

Stap 3: Crediteuren/ Debiteuren

Mocht je bedrijf hard geraakt worden door Covid -19 of om andere redenen in liquiditeitskrapte terecht zijn gekomen dan is het raadzaam contact op te nemen met je (grootste) crediteuren. Wees (zoveel mogelijk) transparant waardoor je begrip kweekt en probeer afspraken te maken over de betalingen. De liquiditeitsbegroting kan je inzicht geven welke termijnen voor jou haalbaar zijn. Een andere belangrijke crediteur kan de verhuurder zijn. Vaak is het mogelijk om een tijdelijk lagere huur af te dwingen. Bereid deze gesprekken goed voor en beargumenteer je verzoek.

Aan de andere kant is het zaak om je debiteuren zo snel mogelijk te laten betalen. Door snel actie te ondernemen zodra een betalingstermijn is verstreken kan een factuur eerder betaald worden. In de praktijk werkt het vaak toch zo dat je dan eerder betaald krijgt (in tegenstelling tot een crediteur die niets van zich laat horen). Of om een kleine korting aan te bieden mits er direct betaald wordt. In sommige sectoren is het gebruikelijk om met voorschotten te werken. In plaats van een voorschot van 10% zou je ook aan hoger voorschot kunnen denken.

Stap 4: Financieringslasten

In geval van een financiering kun je overwegen om beargumenteerd naar de financier te stappen en te vragen om een verlenging van de looptijd van de financiering. Dit moet resulteren in lagere maandelijkse financieringslasten. In deze corona tijd hebben veel financiers al maatregelen getroffen om hun klanten tegemoet te komen, wellicht kom je hiervoor in aanmerking (indien dit nog niet het geval is).

Stap 5: Huisvesting

Huisvestingskosten zijn vaak één van de grootste kostenposten. Verwacht je dat je personeel ook in de toekomst vaker thuis gaat werken? Ontstaat hierdoor overcapaciteit in je huisvesting? Wellicht is het mogelijk om een deel van je kantoor/ bedrijfspand/opslag onder te verhuren. Mits dit fysiek qua locatie en contractueel mogelijk is (hypotheekverstrekker danwel de verhuurder moeten dit toestaan, zie akten/contracten).

Stap 6: Cash genereren

Opslag van voorraad is en blijft een kostenpost. De doorlooptijden van de voorraden moeten goed in de gaten worden gehouden. Loop daarom je voorraad eens na. Kun je incourante voorraad verkopen? Of een (kortings-)actie op touw zetten?
Een andere manier om snel cash te generen is om machines of het wagenpark (deels) te verkopen aan een leasemaatschappij en gelijktijdig terug te leasen (sale & Leaseback constructie). Dit levert direct cash op en de leaseconstructie kan flexibiliteit bieden en (onder voorwaarden) fiscale voordelen.

 

Na het doorlopen van deze stappen zal de onderneming ongetwijfeld toekomstbestendiger zijn dan voorheen. Mocht je nog steeds liquiditeitskrapte ervaren na het uitvoeren van deze stappen? Dan kun je overwegen om extra werkkapitaal aan te vragen bij een financier. De financier zal dan vooral kijken naar de gezondheid van de onderneming van voor de Covid-19 crisis en zal een inschatting maken van de toekomstbestendigheid. Om dit verzoek voor te bereiden dienen onder andere deze aspecten uitvoerig toegelicht te worden.

Mocht je hierover vragen hebben of begeleiding wensen van één van de experts van Claassen, Moolenbeek & Partners, neem dan contact op met mij of één van mijn collega’s.

Tim Klinker

Over de auteurs

Tim Klinker MSc RAB

Tim Klinker, partner in Noord-Nederland bij CM&P; hij heeft ruim 10 jaar ervaring op het gebied van bedrijfsanalyse, strategische planning en het beoordelen van ondernemersplannen. Hij is gevestigd op het universiteitscomplex in Groningen en is dichtbij het vuur met betrekking tot innovatieve Startups.

Je kunt hem bereiken op: 06 – 81 11 72 86 of via mail.