Cash management

Cash management

Iedere ondernemer wil een bedrijf dat financieel gezond is. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is cash management. Maar wat is cash management? Dit is het beheer en de inrichting van alle geldstromen van een onderneming. Het omvat het optimaliseren van alle geld-, betalings- en financiële stromen van een onderneming.

Cash management behelst alle financiële stromen tussen een onderneming, de bank, de afnemers, de kopers en derden. Vaak wordt cash management financiële logistiek genoemd, deze vergelijken wordt gemaakt door de overeenkomsten die er zijn met goederenlogistiek.

Cash management heeft veel weg van logistiek. Je kijkt naar de inkomende als uitgaande kasstromen en probeert de kosten van de goederenvoorraad, in dit geval de geldvoorraad, te minimaliseren. Dit proces is goed te vergelijken met de goederenlogistiek.

Wat is cash management?

Zoals hierboven omschreven: cash management draait om het beheren en organiseren van de geldstromen. Maar deze definitie is te summier en dekt niet de lading.

Cash management betreft het beheren, inrichten en optimaliseren van alle ingaande en uitgaande geldstromen binnen een organisatie. Het beheren noemt men cashflow beheer, het inrichten saldobeheer en het optimaliseren valt onder liquiditeitsbeheer. Het optimaal inzetten en beheren van de geldstromen draagt bij aan de mogelijkheid van een onderneming om optimaal te kunnen renderen.

 

Cash flow management

Cash flow beheer, ook wel cash flow management genoemd, is het beheren van de geldstromen. Je streeft naar een minimale verplaatsing van de geldstromen voor een maximaal rendement. Dankzij geldstromen met een minimaal liquiditeitsbeslag optimaliseert de liquiditeitspositie van een onderneming. Om dit te bereiken kan men kijken naar de gebruikte betaalinstrumenten en de opbouw van rekeningstructuren.

 

Saldobeheer

Het doel van cash management is om een nul positie op de rekening courant te realiseren. Het zorgvuldig beheren van de rekening courant kan zorgen voor minimale rentekosten. Wanneer er sprake is van een tekort op de rekening courant moet je een relatief hoog bedrag betalen. Bij saldobeheer kijk je kritisch naar de huidige situatie van de geld-, betalings- en financiële stromen.

 

Liquiditeitsbeheer

Om te zorgen dat een onderneming op de korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen heeft een bedrijf voldoende liquide middelen nodig. Met liquiditeitsbeheer probeer je de liquiditeiten zodanig in te delen dat de meest gunstige condities worden gecreëerd. Dit kan je doen door een juiste balans te vinden in het schuiven, aantrekken en/of uitzetten van liquide geldstromen.

 

Het doel van cash management

Met cash management probeer je de kosten van de geldstromen zo laag mogelijk te houden en de opbrengsten zo hoog mogelijk.

De kosten die je probeert te minimaliseren zijn de rentes, provisies en transactiekosten die je betaald over de geldstromen. De opbrengsten die je probeert de maximaliseren zijn de rente- en koersopbrengsten. Door de valuta-, rente- en liquiditeitsrisico’s te minimaliseren creëer je een optimale balanspositie voor een onderneming.

 

Voordelen en valkuilen van cash management

Met behulp van cash management kan je een optimale balanspositie voor je onderneming creëren, maar er zijn nog meer voordelen:

  • Het stelt je in staat om de financiële posities binnen je organisatie beter te beheren;
  • je krijgt meer inzicht in de geldstromen;
  • je bundelt de financiële kennis en ervaring die binnen je organisatie aanwezig is;
  • en je kan de financiële posities matchen met de lopende geldstromen.

Cash management brengt veel voordelen met zich mee, maar er zijn enkele valkuilen. De mogelijke valkuilen vinden vooral plaats bij de inrichting van het cash management. Kies je als organisatie voor een centrale rol voor een cashmanager, of voor een coördinerende rol?

Een mogelijke valkuil van het centraliseren van cash management is dat er minder expertise op lokaal niveau aanwezig is. Daarmee loop je als onderneming het risico dat de kennis over de lokale betalingsgewoontes afneemt. Dit is vooral een valkuil voor grotere organisaties.

 

Cash management en het bedrijfsproces

Cash management is niet iets eenmaligs, je moet het proces continue bewaken. Immers, het succes is afhankelijk van (externe) veranderende factoren. Denk aan bijvoorbeeld de constant in beweging zijnde rentestand. Zodoende is het noodzakelijk om cash management goed te integreren in het bedrijfsproces en om dit te blijven monitoren.

Het is raadzaam om hier een cashmanager voor aan te stellen. Deze kan de financiële logistiek organiseren en monitoren. Om de cashmanager te ondersteunen is het raadzaam om gebruik te maken van cash managementsoftware. Met deze software kan de cashmanager het cash management overzichtelijk organiseren.

 

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Om als ondernemer niet voor verassingen te komen staan is cash management noodzakelijk. Een handige tool hierbij is een duidelijke liquiditeitsbegroting. Dit is een overzicht van de beschikbare liquide middelen van een onderneming in een bepaalde periode. Dit kan op maandbasis maar kan ook op kwartaalbasis. Aan de hand hiervan kan je als ondernemer je beleid afstemmen.

 

Advies bij cash management?

Wanneer je als ondernemer je cash management (opnieuw) gaat inrichten dan is het verstandig om hier een externe adviseur bij in te schakelen. Management begeleiding kan je helpen met het inzichtelijk maken van de lopende geldstromen.

De adviseurs van Claassen, Moolenbeek & Partners kunnen je helpen met het inrichten van een goed cash management. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan en kom in contact met een van onze adviseurs.

Wij helpen je verder!

Wil je management begeleiding van een betrokken adviseur? Neem gerust de proef op de som. Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.

Vrijblijvend adviesgesprek

Wilt je advies van een betrokken adviseur?

Vraag dan vrijblijvend een adviesgesprek aan met een van onze adviseurs!

bedrijfsovername