< p>

Alternatieve financieringsbronnen. - Claassen, Moolenbeek en Partners

Alternatieve financieringsbronnen.

Deel deze pagina

17 augustus 2015

beleggen en vastgoedfinanciering

Elke week leest u er over: het lijkt erop dat alternatieve financieringen steeds belangrijker worden.

Al meer dan 30 jaar speelt CM&P een belangrijke rol bij het realiseren van goede financieringsaanvragen. Meestal betreft het bancaire financieringen. Net zoals 30 jaar geleden kijken we ook nu naar andere financieringsbronnen. De opkomst van crowdfunding platformen, kredietunies, informal investors of “stapelfinanciering” ed, is helemaal niet zo vernieuwend.  De naam en de techniek is wellicht veranderd, de kern van de vraag echter niet. Hoe krijg ik mijn plannen gefinancierd als dat volgens bancaire richtlijnen niet lukt?  Niet – bancaire financieringen zijn er altijd al geweest.

In de Volkskrant van afgelopen zaterdag lezen we dat het aantal financieringen verstrekt door bijv. kredietunies nog maar zeer beperkt is. (lees meer)

Slechts zes coöperaties hebben leningen verstrekt aan mkb’ers. En dat terwijl er volgens de krant nu ongeveer 24 actieve kredietunies zijn. Het zou over slechts enkele miljoenen gaan.

In eerder lazen berichten lazen we dat er vermoedelijk in 2015 100 miljoen verstrekt wordt via de crowdfunding platforms.  Ook dat is nog maar een zeer beperkt bedrag: Ter illustratie: 134 miljard euro hebben  ING, Rabobank en ABN Amro bij mkb-ondernemers uitstaan. 

CM&P is zelf ook zeer actief met bijv. crowdfunding-trajecten en oprichtingen van Kredietunies. Omdat (hoe beperkt het ook is) we deze bronnen vaak als EXTRA financieringsbron zien, naast de bankleningen. Vrijwel alle MKB-ondernemingen hebben nu eenmaal een bankrelatie.