Alles lijkt te kloppen, maar toch…geen financiering

Deel deze pagina
Geschreven door: Bart Lemmen
7 november 2022

Alles lijkt te kloppen maar toch...geen financiering

Anno 2022 is de financieringsmarkt breder dan ooit. Met een scala aan financieringsvormen om uit te kiezen, blijft het voor sommige ondernemers nog altijd moeilijk om aan bedrijfsfinanciering te komen. Hoe goed je idee ook is, hoeveel onderzoek je daar ook naar hebt gedaan. Soms val je gewoonweg buiten de boot omdat je niet in het geijkte plaatje past dat financiers tegenwoordig als regelgeving moeten volgen.

Bancaire financiering: regeldruk ten top

Vroeger ging je naar de bank als je financiering nodig had. Er was weinig of geen andere keuze. En natuurlijk, ook toen waren er standaard procedures die gevolgd moesten worden bij de aanvraag. Het verschil was dat de bank jou nog als klant kende. Maar vandaag de dag zou je alleen al afhaken als je ziet wat je allemaal moet invullen, regelen en bewijzen. Voordat een bank ook maar overweegt om je aanvraag in behandeling te nemen, ben je stapels formulieren en uren verder. En dan vervolgens weken, soms zelf maanden, afwachten of de aanvraag wel of niet gehonoreerd wordt. Met veel pijn en moeite krijg je dan wel of geen bedrijfsfinanciering. Vervolgens volgt er vaak ieder jaar weer een audit, waarbij je wederom uren bezig bent met het invullen van formulieren, verzamelen en aanleveren van informatie. Makkelijker is het er niet op geworden, en zeker ook niet leuker.

De financieringsmarkt in al zijn (alternatieve) glorie

Gelukkig is de bank al lang niet meer de enige optie om aan bedrijfsfinanciering te komen. Waar vroeger de bankleningen domineerden in de markt, zijn er tegenwoordig tientallen alternatieve mogelijkheden om uit te kiezen. Er is altijd wel minimaal één financieringsvorm te vinden die past bij jouw behoefte als ondernemer. Denk aan crowdfunding, investeringsfondsen, private financiers, business angels, kredietunies en ga zo maar door. Ook zijn er vanuit de overheid diverse regelingen die toegang tot de financieringsmarkt helpen vergemakkelijken. Toch blijkt het, alle tegenwoordige mogelijkheden van dien, voor bepaalde groepen ondernemers of ondernemingen niet zo eenvoudig om ook daadwerkelijk een financiering gegund te krijgen.

Wat de boer niet kent…

Al jaren streeft men, op papier, naar een inclusieve financieringsmarkt. Eén waarbij objectief gekeken wordt naar het plan, de uitwerking en de drijvende kracht achter de (al dan niet nieuw te starten) onderneming. De tijd waarin de man zorgt voor brood op de plank en de vrouw de kinderen en het huishouden voor haar rekening neemt, is reeds lang vervlogen. Zo ook de tijd waarin mensen met een migratie status als vanzelf wantrouwend worden nagekeken. Dat was vroeger zo, we weten nu wel beter. Toch? Helaas. Ook binnen het financieringslandschap worden nog steeds bepaalde groepen ondernemers of ondernemingen uitgesloten.

Het grote geld in Nederland gaat met name naar bedrijven waar mannen aan de top staan. Bedrijven die opgericht zijn door een vrouw, of waarbij één of meerdere vrouwen deel uitmaken van bestuur of management, worden vaker genegeerd. En datzelfde geldt voor onze ooit (misschien wel generaties terug) buitenlandse landgenoten. We roepen met de tijd mee te willen gaan en ruimdenkend te zijn, maar helaas is het binnen de financieringsmarkt nog niet gelukt om dit ook echt in de praktijk te brengen.

Onze tip: haal werkelijk alles uit de kast!

Natuurlijk blijven we verder strijden voor een (meer) inclusieve financieringsmarkt, waarbij je niet meer op basis van (culturele) achtergrond of geslacht buiten de boot valt. Maar er is nog een lange weg te gaan. Toch is het niet pertinent onmogelijk om aan financiering te komen, ook voor deze groepen ondernemers. Het is echter wel zo dat je meer dan je best moet doen. En dat betekent; alles uit de kast halen! Met een simpel businessplan naar een financier stappen is dan ook niet voldoende. Blaas ze niet alleen omver met een goed en uitgedacht idee, maar ga verder dan dat. Zorg dat je alle tegenwerpingen die zouden kunnen komen alvast tackelt en betrekt in je financieringsplan.

De volgende 7 stappen en onderdelen mogen daarbij vooral niet ontbreken:

  1. Kies de juiste financieringsvorm, die perfect past bij jouw behoefte, en staar je niet blind op de voor jou vertrouwde bronnen.
  2. Wek vertrouwen door je grondig voor te bereiden én in te spelen op de financieringsvorm die je wilt gaan aanvragen.
  3. Stel een haalbare én sluitende businesscase op waarin je werkelijk alles omtrent je idee en het verdienmodel daarachter uiteenzet.
  4. Met de belangrijkste punten uit je businesscase stel je een beknopt maar wervend financieringsplan op, die een financier prikkelt om verder met je in gesprek te gaan. Op die manier kom je professioneler en serieus over.
  5. Betrek ook een grondige risico-inventarisatie in je presentatie om te laten zien dat je er realistische in staat en in staat bent om risico’s te overzien en beperken.
  6. Benoem ook wanneer jij het haalbaar acht de financiering afgelost te hebben en werk dat cijfermatig en met onderbouwing uit.
  7. Toon ook duidelijk je eigen financiële commitment aan. De financier blijft namelijk niet graag als enige met de problemen zitten mocht het anders lopen dan verwacht.

Deze opsomming is natuurlijk maar een zeer beknopt en niet volledig overzicht van wat je echt niet mag vergeten als je financiering wilt krijgen. Verdiep je daarom in alles wat met een financieringsaanvraag te maken heeft. Sla niets over vanuit de overtuiging dat het ‘toch niet zo belangrijk zal zijn’.

Beter is het, om dit niet alleen te doen

Je vergroot je kansen wanneer je je laat begeleiden door een doorgewinterde adviseur. Iemand die thuis is in de diverse financieringsvormen. Die je kan helpen makkelijker te komen tot de beste vorm voor jou. Daarna kunnen jullie samen alles uit de kast gaan halen om de financieringsaanvraag te laten slagen. Een financieel adviseur die hier veel ervaring mee heeft kan je ook helpen om zaken anders te zien, anders te benaderen of anders te formuleren. Omdat zij de taal spreken van jou als ondernemer, maar ook van de financier.

Natuurlijk kun je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Onze brede ervaring op het gebied van bedrijfsfinanciering gaat je zeker verder helpen. En omdat wij als partners nauw samenwerken kunnen we het onderste uit de kan halen.

Bart Lemmen, CM&P Venray

Over de auteur
drs. ing. Bart Lemmen RAB

Bart Lemmen is zeer ervaren in het samenbrengen van mensen binnen een onderneming. Heb je interesse in wat hij voor jou kan betekenen en wil je een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met hem op via 06-31045337 of mail.