Zoeken
Close this search box.
Zoeken
Close this search box.

Red flags om je strategie te heroverwegen!

Deel deze pagina
Geschreven door: Peter Knuvers
10 augustus 2023Een succesvolle MKB-onderneming rust op een robuust strategisch fundament. Maar hoe weet je nou wanneer het tijd is om je huidige strategie te heroverwegen en een nieuwe koers te varen? Het herkennen van de signalen, de red flags, die wijzen op de noodzaak van verandering is van cruciaal belang om de continuïteit van jouw onderneming te waarborgen, het concurrentievoordeel te behouden en de onderneming te laten groeien.

In dit artikel is een aantal duidelijke signalen beschreven die aanleiding kunnen zijn om de strategie van jouw onderneming te heroverwegen.

 

6 red flags om je bedrijfsstrategie te wijzigen

  1. Veranderende marktomstandigheden: Als je merkt dat de markt waarin je opereert snel verandert, kan het nodig zijn om je strategie aan te passen. Nieuwe concurrenten, technologische doorbraken of veranderende klantvoorkeuren kunnen aangeven dat de huidige strategie niet langer effectief is.
  2. Structureel dalende prestaties: Als de bedrijfsresultaten structureel achterblijven bij de doelen of als deze structureel teruglopen, is het tijd om de strategie onder de loep te nemen. Dit kan wijzen op inefficiënties in processen of werkwijzen, een productportfolio dat niet meer aansluit bij de behoeften in de markt of andere tekortkomingen in je huidige strategie.
  3. Klantfeedback en behoeften: Luister naar je klanten! Als klanten minder tevreden worden kan dat zijn omdat de producten of diensten niet meer aansluiten bij de verwachtingen of behoeften. Dit kan een teken zijn dat jouw strategie gewijzigd moet worden om aan veranderende klanteisen te voldoen.
  4. Technologische vooruitgang: Als nieuwe technologieën opduiken die relevant zijn voor je branche, moet je overwegen hoe je deze ontwikkelingen kunt integreren in jouw bedrijfsvoering. Het verleden heeft bewezen dat ondernemingen die technologische ontwikkelingen negeren het moeilijk krijgen, zelfs ophouden te bestaan.
  5. Wijzigingen in wet- en regelgeving: Veranderingen in regelgeving kunnen aanzienlijke impact hebben op je businessmodel. Het kan nodig zijn om je strategie aan te passen om te voldoen aan nieuwe vereisten. Maar zie regelgeving niet als een bedreiging maar kijk welke kansen het geeft om je concurrenten te slim af te zijn!
  6. Toenemende schaarste van middelen: Een actueel voorbeeld is de schaarste in personeel in diverse sectoren. Als er sprake is van structurele schaarste dan noodzaakt dit om jouw strategie ernstig te heroverwegen.

 

Wees alert om een impuls te geven aan je strategie

Daarnaast is het goed om alert te zijn en te blijven op opkomende trends en mogelijke kansen en bedreigingen. Het herkennen van opkomende trends en marktkansen kan een impuls geven aan je strategie. Het kan nodig zijn om je focus te verleggen om te profiteren van nieuwe groeimogelijkheden.

 

Het herkennen van deze signalen is een belangrijke schakel in het bewustwordingsproces dat er iets moet veranderen en daarmee in het proces van strategieontwikkeling. Allereerst zal de strategische koers opnieuw bepaald moeten worden, dan volgt de uitwerking daarvan in een strategisch plan en tenslotte wordt dat plan geïmplementeerd. Pas als dat gebeurd is ga je de vruchten plukken van de koerswijziging!

 

Laat je adviseren over de strategie van jouw bedrijf

Dit alles vereist een professionele aanpak en een degelijk plan. De partners van Claassen, Moolenbeek & Partners hebben ruime ervaring en de nodige expertise op het terrein van strategieontwikkeling en executie en werken volgens een gestructureerde methodiek. Als je een van de genoemde red flags herkent voor jouw onderneming neem dan vrijblijvend contact op met een van onze partners. Er is altijd een partner bij jou in de buurt om van gedachten te wisselen over de strategische koers van jouw onderneming.