Drs. Peter Knuvers RA RE RAB

Peter is geboren en getogen in Drunen en is na het VWO gaan studeren aan de Katholieke Universiteit Brabant. Hij is afgestudeerd als Bedrijfseconoom en heeft vervolgens zijn certificaten als registeraccountant (RA), register EDP Auditor (RE) en register adviseur Bedrijfsopvolging (RAB) behaald. Daarnaast heeft hij een grote variëteit aan opleidingen binnen de accountancy, financiële sector, gezondheidszorg en woningbouw gedaan. Tevens is hij als gastdocent verbonden aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en aan de Public Academy van ERLY.

Ervaringen

Is als stagiair gestart bij de coöperatieve Rabobank, een ondernemingsvorm die goed bij Peter past. Via een aantal jaren bij KPMG in Amsterdam koos hij in 1992 toch weer voor de Rabobank. Binnen die organisatie heeft Peter diverse directie-en bestuursfuncties ingevuld waarbij de rode draad was het leiden van grote transities en innovaties, binnen de accountantsdienst en het zakelijke domein van Rabobank.

Zijn passie voor het MKB is begonnen in zijn KPMG-periode toen hij als ‘jongste medewerker’ de firma Boering (internationale kaashandel) als cliënt adviseerde. Ook in de periode bij de Rabobank en als partner bij CM&P heeft hij de nodige MKB-klanten (veelal familiebedrijven) geadviseerd.

Voor Peter is het belangrijk dat zijn inzet ‘ertoe doet’, hij wil betekenisvol zijn. Vandaar dat hij zich in de afgelopen jaren ook heeft gericht op het bijdragen aan het maatschappelijke middenveld met toezichtfuncties in de publieke sector (gezondheidszorg en volkshuisvesting). Naast een vanzelfsprekend gevoel bij de financiële en zakelijke dienstverlening heeft Peter daarmee ook ruime ervaring in de publieke sector opgebouwd, waarbij de gezondheidszorg zijn bovengemiddelde interesse heeft. Voor een deel ingegeven door de slechte gezondheid van zijn ouders en door de achtergrond van zijn partner en dochter in de verpleging. Vooral de urgentie en complexiteit van de gezondheidszorg, de passie van medewerkers voor en de dankbaarheid van cliënten/patiënten spreken hem enorm aan.

Hij is deskundig op deze terreinen en kan als geen ander organisaties snel doorgronden en in beweging krijgen.

In de functie van directievoorzitter kan Peter alle genoemde ervaringen en competenties gebruiken om leiding te geven aan de groei en verdere versterking van de partnerorganisatie die CM&P is. Met als ultiem doel om zo betekenisvol mogelijk te zijn voor onze klanten!

Persoonlijk

Ook in het persoonlijke leven vindt Peter het belangrijk om betekenisvol te zijn voor zijn omgeving. Dat doet hij graag samen met anderen. Naast zijn werkzame leven is hij dan ook actief in diverse muziek- en sportverenigingen, als lid en als bestuurder. En last but not least zijn gezin: hij kan enorm genieten in het gezelschap van zijn vrouw Mildred, 5 kinderen met partners en zijn kleinzoon.

Ik help u graag verder

  Referenties van klanten

  Al enige jaren ben ik bekend met Peter in zijn hoedanigheid van lid van de Raad van Toezicht van ZuidZorg een grote (80 mln plus) Thuiszorgorganisatie. Tevens is Peter voorzitter van de Auditcommissie.

  Ik ken Peter als een betrokken kritisch en vasthoudend Toezichthouder die met een grote en brede kennis van complexe bedrijfsvoering zeker in organisaties met forse problemen met rust en grote brede kennis toezicht houdt. Hij doet dat met een scherp gevoel voor verhoudingen tussen bestuur en toezichthouder. Hij weet de goede vragen te formuleren hetgeen de kwaliteit van de bestuursbesluiten bevordert. Peter is zeer toegankelijk en is een goede sparringpartner voor het bestuur. Is goed ingevoerd en uitstekend op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen die van betekenis zijn voor de Zorgsector. Hij beschikt over een groot en relevant netwerk. Peter is zeer alert in zijn communicatie en is goed toegankelijk. Al met al een goede toezichthouder zeker voor complexe organisaties in “zwaar weer”.

  – Charles Laurey bestuurder ZuidZorg

  Nieuwe situaties en problematieken maakt Peter zich snel en doeltreffend eigen. Vervolgens gaat hij voortvarend aan de slag waarbij hij goed oog heeft voor de “workload” en “onderstromen”. Aldus bereikt hij snel voortgang en resultaten.

  Peter volgde mij op als CFO. In die relatie hebben wij 15 maanden succesvol samengewerkt. Ik kon mij toen concentreren op de intensieve begeleiding van relaties die in zwaar weer verkeerden waarbij Peter vooral bij problemen met klanten succesvol bijschakelde.

  Ik ben onder de indruk van de voortvarendheid waarmee Peter zaken aanpakt. Doortastend en zakelijk, maar ook oog voor de “oranje” kant van het onderneming en de mensen. Peter heeft een goede strategische visie en heeft een eigen mening die hij open deelt. Daar staat hij dan ook voor. Daarom mogen bedrijven en klanten zich gelukkig prijzen om een persoon als Peter, al dan niet tijdelijk, in hun midden te hebben.

  – Jan van Aarssen