< p>

Ondernemen en pensioen - Claassen, Moolenbeek en Partners

Ondernemen en pensioen

Deel deze pagina

12 januari 2021Een pensioenartikel, klik – delete – weg – next: “Daar wil ik mij toch helemaal niet mee bezighouden?!”, zo zal vaak de gedachte zijn van ondernemers. Begrijpelijk, maar wellicht toch nuttig om even te blijven lezen. De afgelopen jaren is er op pensioenvlak veel veranderd, voor zowel de ondernemer zelf als voor werknemers binnen de onderneming. In dit artikel volgt een aantal tips als je er als ondernemer mee te maken krijgt.

Pensioen voor DGA

Tot 1 april 2017 was het voor DGA’s mogelijk om pensioen op te bouwen in de eigen B.V. Daarbij lag de focus vaak op de fiscale voordelen, naast het vormen van het pensioen zelf. Ook na deze datum zijn er mogelijkheden om binnen de B.V. pensioen op te bouwen:

  • Bijvoorbeeld door het opbouwen van een winstreserve. Dit heeft vele voordelen. Eén daarvan is dat je zelf invloed hebt op de vorming van de winstreserve door het inhouden van winst dan wel het uitkeren van dividend. Andere voordelen zijn lage uitvoeringskosten en het geld blijft beschikbaar binnen de onderneming. Laatstgenoemd voordeel is ook meteen een belangrijk nadeel. Wanneer het financieel tegen zit, loop je het risico dat de winstreserve wordt aangewend voor doeleinden anders dan jouw pensioen.
  • Buiten de B.V. zijn er ook diverse mogelijkheden voor een DGA om pensioen op te bouwen, denk aan het sluiten van een pensioenverzekering of het opbouwen van een kapitaal met lijfrente. Deze mogelijkheden geven fiscale voordelen maar bieden minder flexibiliteit.
  • Daarnaast is het mogelijk om te sparen en beleggen in box 3 wat, vergelijkbaar met de vorming van een winstreserve, wel flexibiliteit biedt maar geen fiscale voordelen.

Pensioen voor medewerkers

Als MKB ondernemer met een (groeiend) aantal medewerkers, loop je vroeg of laat ook tegen pensioen aan. Maar dan als arbeidsvoorwaarde, gevraagd door je medewerkers. Vaak is pensioen voor werknemers geregeld in een CAO, dan is pensioen meestal georganiseerd via een bedrijfstakpensioenfonds. In dat geval is het eenvoudig, je meldt de medewerkers aan en je betaalt premie aan het bedrijfstakpensioenfonds. Als er geen verplichtstelling is, is de keuze aan de werkgever om al dan niet een pensioenregeling aan te bieden aan haar medewerkers. Argumenten voor een pensioenregeling zijn o.a. het bieden van goed werkgeverschap en een volwassen arbeidsvoorwaardenpakket. Hoewel er evengoed een verantwoordelijkheid voor hun oudedagsvoorziening ligt bij de werknemers, wijst de praktijk uit dat hiervoor zelden geld opzij wordt gezet. Het later kunnen genieten van een welverdiend pensioen is niet alleen prettig, maar voor de meeste mensen ook noodzakelijk om de maandelijkse lasten te kunnen blijven betalen als je te oud wordt om te werken. Enkel de AOW is voor veel mensen ontoereikend.

Ik wil pensioenopbouw voor mijzelf als ondernemer en / of mijn werknemers, wat nu?

Stel, jij wilt als ondernemer beginnen met vermogensopbouw voor jouw oude dag. Maak dan een keuze tussen meer / minder flexibiliteit in het aanwenden van je opgebouwde vermogen en meer / minder fiscale voordelen. En of het nu gaat om een pensioenregeling voor jouw werknemers of om pensioenopbouw voor jou als ondernemer, houd het eenvoudig en kies voor een opbouw van (pensioen)vermogen met zo min mogelijk bijkomende kosten, is ons devies. Je wilt immers dat van iedere euro die je inlegt, zoveel mogelijk wordt besteed aan pensioenopbouw en zo min mogelijk aan o.a. administratiekosten. Vanuit Claassen, Moolenbeek & Partners helpen wij ondernemers op strategisch niveau over de wenselijkheid, en de grove invulling, van een oudedagsvoorziening. Voor de ondernemer en voor zijn werknemers. Vervolgens kunnen wij jou desgewenst in contact brengen met de juiste specialisten die de gekozen richting voor jou in detail vormgeven en inrichten.

Over de auteur

Drs. Patrick van Schuylenborgh AAG

Patrick van Schuylenborgh heeft werkervaring opgedaan bij big-4 consultancy bedrijf Deloitte waar hij 8 jaar geeft gewerkt binnen Financial Advisory Services. Daarnaast heeft hij veel ervaring opgedaan als leidinggevende van business en financial control afdelingen.

Patrick heeft ruime kennis en ervaring om groeiende ondernemingen verder te professionaliseren op strategisch, financieel en control vlak.

Je kunt hem bereiken op: 06 – 22 77 97 05 of via mail.