< p>

Liquiditeitskrapte - is factoring een oplossing? - CM&P

Liquiditeitskrapte – is factoring een oplossing?

Deel deze pagina
Geschreven door: Arie de Groot
13 november 2019Hoewel we zien dat in sommige branches de grootste economische groei wellicht achter de rug is, zien we nog genoeg bedrijven die hard groeien. Bij deze bedrijven is er vaak een grote behoefte aan werkkapitaal. De eerste gedachte is dan vaak dat er een rekening-courant faciliteit moet komen, of een lening met een korte looptijd. Een werkkapitaalfinanciering is echter niet altijd de meest eenvoudige oplossing. Vaak ontbreken er zekerheden en is er geen sprake van een trackrecord. Groei is toekomstgericht en vereist vertrouwen. De gang naar de bank voor een rekening-courant faciliteit is daarom vaak geen optie. In die gevallen kan factoring een prima oplossing zijn. Wat is echter factoring en wat houdt dit dan precies in?

Wat is factoring?

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Het betekent dat jij, als schuldeiser, je vordering op je klant (de debiteur) verkoopt aan de factormaatschappij. De factormaatschappij betaalt het bedrag van je vordering meestal binnen 48 uur uit. Je klant betaalt vervolgens de vordering aan de factormaatschappij.

Afhankelijk van de vorm die je toepast, volgt dan de afrekening van de factuur. Het verdienmodel van de factormaatschappij zit erin dat er bij de uitbetaling van het factuurbedrag een percentage wordt ingehouden. Op deze wijze beschik je als debiteur sneller over je geld, en hoef je minder lang voor te financieren. Het maakt namelijk nogal wat uit of je 2 dagen of 30 of 60 dagen op je geld moet wachten. Factoring is uitermate geschikt indien sprake is van een liquiditeitsbehoefte in een groeifase, of wanneer er bijvoorbeeld sprake is van kortstondige liquiditeitskrapte. Het is als het ware een flexibel krediet op basis van je uitstaande debiteuren. Een groot voordeel is dat de hoogte van de financiering meegroeit met de omzet van het bedrijf. Hoe meer omzet des te meer liquiditeit.

Aan factoring zijn ook voorwaarden verbonden. Zo moet de geleverde prestatie een afgeronde prestatie vormen. Dit betekent dat termijnfacturering meestal niet in aanmerking komt voor factoring.

Verschillende vormen van factoring

Over het algemeen worden 3 hoofdvormen van factoring onderscheiden; traditionele, American en reverse factoring.

Traditionele factoring

De basisvariant, traditionele factoring, bestaat er uit dat je de afhandeling van de debiteurenportefeuille in het geheel uitbesteedt aan een extern bedrijf, de factormaatschappij of de factor. De factor zorgt voor directe betaling voor een groot deel van je facturen. Een groot deel houdt meestal 80% of meer in. De rest van de factuur wordt betaald als de debiteur betaald heeft. De facturen worden ingediend via een online portal en de meeste factormaatschappijen zorgen ervoor dat binnen 48 uur na indiening van de factuur het geld op je rekening staat. Vaak horen wij van ondernemers dat ze dit niet prettig vinden en daarmee de controle op het klantcontact kwijt zijn. Vergeet echter niet dat de core business van factormaatschappijen bestaat uit het onderhouden van klantcontacten, en zij gebaat zijn bij een goede relatie met de klant.

Vanuit jou, als debiteur, kun je er dus op rekenen dat de factormaatschappij een goed klantcontact onderhoudt, en beter in staat is om het evenwicht tussen goed klantcontact en het innen van geld te bewaren.

Factormaatschappijen zijn net als jij hun business kwijt als ze slecht presteren. Bovendien is maatwerk vaak mogelijk bij het maken van afspraken over het debiteurenproces.

Zoals aangegeven wordt door de factormaatschappij bij betaling van de factuur een percentage ingehouden als kosten van factoring. Deze kosten zullen bij de traditionele vorm een paar procent bedragen.

American Factoring

Naast traditioneel factoring zijn er in de loop der tijd nog andere varianten opgekomen. Één variant van factoring is American factoring. Dit is een vorm waarbij er wordt gefinancierd op basis van cessie van uw facturen. Hierbij krijg je meteen het gehele bedrag gestort op je rekening en wordt ook het debiteurenrisico overgenomen. Mocht de debiteur failliet gaan of niet willen betalen, dan krijg je alsnog je geld. Voorwaarde hierbij is wel dat de debiteur kredietwaardig is en een credit check kan doorstaan. Daar de factormaatschappij hier het risico dus vaak loopt op slechts één of een beperkt aantal klanten, is over het algemeen is American factoring iets duurder dan traditionele factoring. De percentages die worden ingehouden bedragen zo’n 2 tot 4 procent. Voordeel van deze vorm is wel dat het uitbetalingspercentage hoger ligt. Soms wel tot 100% van het factuurbedrag. Uiteraard onder aftrek van het factorpercentage.

Reverse factoring

Een derde vorm is reverse factoring. Dit is een vorm van financiering om een betaaltermijn te overbruggen. Het initiatief van de factoring wordt genomen door de afnemer. Als leverancier beschik je dan eerder over je middelen. Het belangrijkste verschil met traditionele factoring is dat de factor bij reverse factoring kijkt naar de kredietwaardigheid van de debiteur en niet naar die van jou als leverancier. Hoewel in andere landen deze vorm vaker voorkomt, zien we in Nederland dit nog niet veel worden toegepast. Om reverse factoring te kunnen toepassen moeten bedrijven vaak als voorwaarde een omzet hebben van 250 miljoen euro of meer.

Waarom kiezen voor factoring

Het grote voordeel van factoring is dat je daarmee als organisatie onmiddellijk over je geld kan beschikken, en geen risico loopt dat een klant te laat betaalt. Steeds meer bedrijven hanteren lange betalingstermijnen en vooral voor het MKB is het lastig om dit voor te financieren. Factoring biedt hier een dus uitkomst.

Is factoring wellicht een oplossing voor jou, of wil je meer weten, neem dan gerust contact op met een van onze partners voor een vrijblijvende afspraak.

mr. Arie de Groot

Over de auteur

Arie de Groot heeft zijn allround financiële en fiscale kennis opgebouwd gedurende een carrière van 25 jaar binnen het bedrijfsleven. Als partner van Claassen, Moolenbeek en Partners houdt Arie zich al vele jaren bezig met financieringsvraagstukken en fusie en overnameprocessen. Als rode draad door zijn carrière lopen de termen bouwen en innoveren. Heb je interesse in wat hij voor jou kan betekenen en wil je een vrijblijvend gesprek?

Neem dan contact met hem op via mail of bel 06 – 46 97 84 66