< p>

Financiering van het mkb

Financiering MKB

Deel deze pagina

15 december 2016Wekelijks kunt u  berichten lezen over de financiering van het Nederlandse MKB.
We vroegen een van onze partners een korte visie te geven over de (on)mogelijkheden voor uw bedrijf.

MKB te afhankelijk van financiering door banken

Recentelijk publiceerde het FD, een artikel met de kop Weinig animo voor leningen met overheidsgarantie”. Nu de financiële crisis achter de rug lijkt, kunnen we beginnen met een aantal lessen te trekken. Minister Kamp van Economische Zaken introduceerde in 2014, samen met pensioenfondsen en verzekeraars het zogenaamde Achtergestelde Leningenfonds van de Nederlandse Investeringsinstelling. Natuurlijk ter stimulering van de economie, maar er waren ook nog een paar dieperliggende motieven:

  • De manier waarop het MKB is gefinancierd, brengt bij een volgende dip te veel risico’s met zich mee, niet alleen voor de ondernemingen, maar ook voor de nationale economie.
  • Zo vindt de DNB de afhankelijkheid van de banken bij de DNB te groot
  • Geeft de minister impliciet aan, dat MKB ondernemingen in zijn ogen meer moeten worden gefinancierd met risicodragend kapitaal.

 

Hoe financieren met minder risico?

De beleggers onder ons weten het eigenlijk wel:

Spreiden over meerdere partijen.

Dat is een ding, maar bij financiering speelt ook spreiding in de tijd een belangrijke rol. Een bedrijfspand financieren met werkkapitaal, brengt veel risico’s met zich mee. Een langlopende hypotheek ligt veel meer voor de hand. Beter: is meer passend.

Als MKB-ondernemer is de gang naar de bank van oudsher een heel normale. “Maar ze doen zo moeilijk!”, zegt u wellicht. De reden hiervoor, heb ik hiervoor al aangegeven: Als de huidige manier van financieren voor de onderneming al te risicovol is, is die dat natuurlijk ook voor een bank. Banken worden mede daarom door de overheid gedwongen stringentere kapitaalposities aan te houden.

Kortom een ondernemer moet vandaag de dag (en eigenlijk is dat niets nieuws) de financiering van zijn/haar onderneming steeds integraal bezien, in de tijd kort met kort/ lang met lang, maar ook de spreiding over verschillende partijen. Best complex eigenlijk, zeker als je weet dat ook de plannen op langere termijn natuurlijk een belangrijke rol spelen, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsovername.

Een evenwichtige toekomstbestendige bedrijfsfinanciering

Uw
bedrijfsfinanciering
is dus essentieel om uw
bedrijfsstrategie
met succes uit te kunnen voeren. Natuurlijk wilt u, dat de financiering evenwichtig is en ook toekomstbestendig. Dat vereist planning en onderzoek naar diverse toekomstscenario’s voor uw onderneming. Een passende financiering is afhankelijk van uw organisatie, juridisch qua procedures, management en commercie. CM&P kent een methodische aanpak om tot een goed financieringsplan te komen. Daarnaast heeft de CM&P-partner toegang tot allerlei financieringsinstellingen, van crowdfunding-platvormen, private equity partijen tot bancair, met en zonder overheidsgaranties.

Kortom reden genoeg voor een goed gesprek. Ja toch?

Door Bram Bergkamp MBA QC, CM&P partner Noord Holland