Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Financiering van alternatieve energie-initiatieven

Deel deze pagina

13 februari 2019

Financiering alternatieve energie

Nieuwe producten vragen om nieuwe vormen MKB-financiering

Banken vinden hun oorsprong al in de Middeleeuwen. Een van de taken is onder andere het verstrekken van financieringen. Banken hebben zich in de loop van de tijd steeds verder aangepast. Aan de wensen van de klant óf aan de wensen van overheden – toezichthouders. De mogelijkheden van financieringen zijn afhankelijk van tijd en plaats. In dit artikel een mooi voorbeeld waarin de financier zich wil aanpassen aan de vraag van alle dag.

Alternatieve energie, alternatief gefinancierd

Nederland staat voor de opgave om in de komende jaren om te schakelen van de traditionele energiebronnen als olie en gas naar de meer alternatieve bronnen. Voor de particuliere markt houdt dit voornamelijk in dat er ingezet wordt op een alternatief voor het gas (verwarmen en koken) en zonne-energie voor het zelf opwekken van elektriciteit.

Voor de meeste huishoudens levert dit een aanzienlijke investering op die lang niet door iedereen zelfstandig opgevangen kan worden. Ook de terugverdientijd kan belemmerend werken. Immers… op je 70ste nog investeren in een product met een terugverdientijd van 15 jaar?

Ondernemers willen daarop inspelen. Er zijn op de markt verschillende mogelijkheden om toch je huis te verduurzamen zonder onmiddellijk met een aanzienlijke investering te maken te krijgen.

Er zijn verschillende aanbieders op de markt die zonnepanelen en verwarmingsmogelijkheden aanbieden in huur en leasecontracten. Vaak zijn deze aanbieders gelieerd aan de energieaanbieder. Bij hen is er een koppeling tussen de lease en de afname van energie. Daarnaast zijn er een aantal aanbieders op de markt die lease van energiebesparende maatregelen aanbieden zónder de koppeling met de afname van energie. In het algemeen zijn dit ondernemingen die als starter op een nichemarkt opereren.

MKB en alternatieve financieringsmogelijkheden

Voor de particulier is het aangaan van een contract bij zo’n providerloze aanbieder interessant. Zij zijn namelijk vrij in de keuze van de energieleverancier. Vrij om te kiezen voor het laagste tarief in de energiemarkt. Daarnaast hoeven zij dus niet te investeren in energiemaatregelen en hoeven dus ook geen kapitaal aan te trekken.

Dit ligt anders voor de aanbieders van de contracten. Zoals al aangegeven zijn dit vaak startende ondernemers die ook niet beschikken over voldoende kapitaal, terwijl zij een relatief grote vraag naar kapitaal hebben. Aankloppen bij de traditionele banken en investeringsmaatschappijen heeft meestal weinig nut. De investeringsmaatschappijen kijken normaliter naar het innoverend karakter van de onderneming en dat is vaak te beperkt. De traditionele banken kijken enerzijds naar de mogelijkheid van de onderneming om een financiering terug te betalen met de daarbij behorende rente (betalingscapaciteit) én naar de zekerheid die geboden wordt voor de financiering.

MKB-financiering met alternatieve zekerheden

En juist bij de zekerheid gaat het vaak mis. Immers wat is de waarde van zonnepanelen die bij een derde-particulier op het dak liggen. Of nog erger van een verwarming die door zijn aard onroerend goed is geworden. Om heel eerlijk te zijn, de zekerheidswaarde is heel laag, tot zelfs nihil.

Is er dan helemaal geen mogelijkheid voor deze onderneming om een financiering te verkrijgen? Terwijl ze zo noodzakelijk zijn om de energietransitie te laten slagen!

Een slimme financieringsoplossing gevraagd

Door de financier te wijzen op een alternatieve zekerheid kan er voldoende onderpand voor de financiering worden geboden.

Deze alternatieve zekerheid bestaat uit het verpanden van de huur/leasecontracten aan de financier. Indien een financier tot uitwinning van de zekerheden over moet gaan, vertegenwoordigen deze contracten een aanzienlijke waarde voor andere providers en kunnen als zodanig worden verkocht.

Claassen, Moolenbeek & Partners heeft ervaring met het verkrijgen van financieringen, waarbij de huur/leasecontracten onderdeel uitmaakte van het zekerheidspakket voor de financier.

Over de auteur
Wout van der Heiden RA is een expert in het maken van (financiële) analyses en het maken van creatieve financieringsconstructies. Waardoor hij de ondernemer kan helpen bij het realiseren van ondernemersdoelen. Neem direct contact op met  Wout van der Heiden.