< p>

Bedrijfswaardering en de belastingdienst. - Claassen, Moolenbeek en Partners

Bedrijfswaardering en de belastingdienst.

Deel deze pagina
Geschreven door: Waldy van de Walle MSc RAB
12 februari 2019

bedrijfswaardering en belastingdienst

Waardering van een bedrijf

Alles heeft een waarde, een bedrijfseconomische waarde. Een auto op de balans, voorraad, debiteuren. Vaak staan ze tegen de boekwaarde vermeld op de balans. Ofwel de aanschafwaarde verminderd met het aantal jaren aan afschrijving. Dit is echter niet de bedrijfseconomische waarde. Dit betreft die waarde waarvoor je, bijvoorbeeld de auto, zou kunnen verkopen aan een derde. Het verschil tussen die boekwaarde en de bedrijfseconomische waarde is winst (indien de bedrijfseconomische waarde hoger is dan de boekwaarde). Over die winst moet belasting betaald worden. Maar er zijn ook zaken die niet op de balans staan. De goede naam van de onderneming, vaste klanten. Noem maar op. Vaak zijn dit immateriële zaken, we noemen ze dan ook immateriële activa. Maar hoe waardeer je deze zaken? Is het wat de ‘gek ervoor geeft’, of zijn deze zaken te waarderen?

Manieren van een bedrijf waarderen

Er zijn diverse methoden om een bedrijf te waarderen. Sommige steunen op de financiële historie, zoals de rentabiliteitswaarde. Voor de bepaling van de rentabiliteitswaarde wordt uitgegaan van de meest recente nettowinst. Dat is de bedrijfswinst na aftrek van kosten voor het vreemd vermogen (rente) en winstbelasting. Deze wordt als maatgevend aangeduid voor de toekomstige winsten op basis van going concern. Going concern is de aanname dat een organisatie in de voorzienbare toekomst (meestal 12 maanden) geen risico van liquidatie loopt. Maar waar is die winstgevendheid op gebaseerd? Immers, winst is niets anders dan een fiscale berekening om belasting te kunnen heffen.

De belasting en bedrijfswaardering

Sinds enige tijd heeft de Belastingdienst haar eigen dienst die waarderingen tegen het licht houdt: het Business Valuation Team. De fiscus kijkt steeds kritischer naar de bedrijfseconomische waarde van een bedrijf bij verkoop, maar in het bijzonder bij schenking. Hierbij verlangt het Business Valuation Team een waardering op basis van Discounted Cashflow (DCF) methode.

Discounted Cashflow Methode

Een zuivere waarderingsmethode is voor veel experts: de Discounted Cashflow methode. Daarbij worden toekomstige kasstromen op een of andere manier contant gemaakt naar het waarderingsmoment. Deze methode steunt volledig op de toekomstige financiële prestaties. Daar zit ook het belang van de koper. Want hij koopt met zijn investering in de aandelen de toekomstige vrije kasstromen.

Onderbouwde waardebepaling 

De Belastingdienst verlangt tegenwoordig een onderbouwde waardebepaling van ondernemers, op basis van de Discounted Cashflow (DCF) methode. Wij zien dat bedrijfswaarderingen ook steeds belangrijker worden in fiscale trajecten. De kennis bij de Belastingdienst van waarderingen is de laatste tijd gegroeid. Zo beschikt de Belastingdienst sinds enige jaren over een Landelijk Business Valuation Team. Het belang van een business valuator neemt dan ook toe.

Een gecertificeerde business Valuator

Een business valuator is een specialist op het gebied van bedrijfswaarderingen. Een financieel deskundige met als specialisatie waardebepaling van ondernemingen, oftewel business valuation. Door opleiding en permanente educatie blijft het kennisniveau op peil en wordt deze continu verhoogd. Een goede business valuator is dan ook geregistreerd. Bijvoorbeeld bij het NIRV of in het register adviseur bedrijfsopvolgingen. Hierbij is de business valuator niet alleen specialist op het gebied van het waarderen. Business valuators mogen enkel het keurmerk van het RAB voeren wanneer ze aantoonbaar over de kennis en kunde beschikken op het gebied van:

  1. de sociaal en emotionele aspecten van bedrijfsopvolging
  2. de juridische en economische aspecten
  3. de waardebepaling
  4. opvolging en fiscaliteit IB
  5. opvolging en fiscaliteit DGA
  6. overlijden en opvolging
  7. financieringsaspecten rondom de vennootschapsbelasting

Claassen, Moolenbeek & Partners en bedrijfswaardering

CM&P is al meer dan 30 jaar specialist op het gebied van bedrijfsoverdrachten. Vaak hebben onze partners zelf een bedrijfsoverdracht meegemaakt en hebben zij ervaren hoe het voelt en wat erbij komt kijken. Maar CM&P heeft ook enkele waardevolle Register Adviseur Bedrijfsoverdrachten in haar gelederen. Zij voldoen aan het keurmerk van het RAB REGISTER.

Meer informatie

Wil je meer weten over bedrijfsoverdrachten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Met onze landelijke dekking is er altijd wel een expert in de buurt. Zoek hier een vestiging bij jou in de buurt.

Over de auteur
Waldy van de Walle is zeer ervaren bij bedrijfsovername en bedrijfswaardering. Heb je interesse in wat hij voor jou kan betekenen en wil je een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met Waldy van de Walle op.