< p>

Bedrijfsresultaat: het succes van de teamgeboden - Claassen, Moolenbeek en Partners

Bedrijfsresultaat: het succes van de teamgeboden

Deel deze pagina
Geschreven door: Theo Bussink
13 januari 2020Binnen onze adviespraktijken ontmoeten we veel ondernemers over de meest uiteenlopende onderwerpen zoals financieringen, strategiebepaling en bedrijfsovernames. Allemaal thema’s die uiteindelijk één gezamenlijk raakvlak hebben: het bedrijfsresultaat.

Waarom is een financiering of herfinanciering nodig, wanneer moet de strategie tegen het licht worden gehouden en wat is een belangrijke basis voor een bedrijfsoverdracht? Juist: vanwege het bedrijfsresultaat.

Het bedrijfsresultaat is al enige tijd van een niveau dat er actie vereist is. Als het teleur stelt moet er worden ingegrepen om het te verbeteren. Als het tevreden stelt is het misschien een goed moment om de onderneming over te dragen.

Of het bedrijfsresultaat kan een impuls krijgen door een investering waar dan een financiering voor nodig is.

We willen nu graag de situatie uitlichten waarbij het bedrijfsresultaat tegenvalt, vaak al meerdere jaren.

In veel van deze situaties worden we ingeschakeld door de ondernemer, vaak de directeur groot aandeelhouder (DGA). Als oorzaak noemt deze vaak de markt, de regelgeving, een recessie, één of meerdere ontrouwe klanten, waardevol personeel dat is vertrokken, etc. etc.

Vrijwel nooit noemt de DGA zichzelf als een mogelijke reden. Terwijl hij/zij dat vaak wel is. Immers hij kent de markt, de overheden waar hij mee te maken heeft, de conjunctuur, zijn (belangrijkste) klanten en stuurt zijn medewerkers aan. Wat hij daarbij nog wel eens over het hoofd ziet is dat hij dit soort zaken niet alleen of met een kleine kring hoeft te dealen. Juist medewerkers, wat dieper in de organisatie, hebben goed zicht op wat er loos is hun “bedrijfswereld”. Samen en als team weten en kunnen de deelnemers aan een bedrijf verrassend veel. Zeker als ze voldoen aan de zogenaamde “teamgeboden”, een begrip dat is ontstaan toen een DGA (Anjo Joldersma bij Kramp Groep) aan één van zijn medewerkers vroeg “Wat is eigenlijk een goed team volgens jou?“ Na enige tijd daarover te hebben nagedacht kwam hij tot een aantal aspecten dat er uiteindelijk 10 bleken te zijn. Vandaar de werknaam “teamgeboden”.

Een goed team is een groep samenwerkende mensen met een gezamenlijk doel dat strookt met ieders  individuele doel en waarbij er een goede reden tot samenwerken is met een heldere taakverdeling. Er is respect voor deze taakverdeling met daarnaast vertrouwen in elkaars competenties. Er is  openheid qua informatie en eerlijkheid qua benadering. Er is een goede communicatie en regelmatig is er samen een succes te vieren. Plezier is een voorwaarde maar komt dan vanzelf.

Daar zijn de volgende 10 Team vragen over te stellen en kunnen de sleutelfiguren in een bedrijf of onderneming volmondig ja zeggen op de deze vragen?

  1. Is het gezamenlijk doel helder voor iedere betrokkene?
  2. Passen de individuele doelen van betrokkenen hier naadloos in?
  3. Snappen betrokkenen de noodzaak en reden tot samenwerken?
  4. Is de taakverdeling helder en ondubbelzinnig?
  5. Is er ruimte en respect voor deze taakverdeling?
  6. Hebben betrokkenen vertrouwen in andermans en eigen ieders competenties?
  7. Is er openheid qua informatie?
  8. Is er eerlijkheid qua benadering, een aanspreekcultuur bijvoorbeeld?
  9. Is er een goede communicatie tussen betrokkenen?
  10. Valt er regelmatig een succes te vieren en gebeurt dat dan ook?

Probeer binnen, willekeurig welk team, hierop eens de antwoorden te vinden en veel wordt duidelijk hoe dat team, en dus de DGA die het aanstuurt, functioneert.

Lukt dat niet of onvoldoende neem dan eens contact met ons op.

We komen graag jullie team aanvullen en versterken voor een beter bedrijfsresultaat!