< p>

Financiële analyse bij CM&P

Financiële analyse

Om strategische beslissingen te nemen, heb je relevante en actuele informatie nodig. Informatie die precies vertelt wat de economische en financiële situatie van je bedrijf is. Een goede financiële analyse bevat deze informatie en helpt je bij het maken van (beleidsmatige) keuzes.

Wil je weten wat de mogelijkheden voor een financiële analyse bij Claassen, Moolenbeek & Partners zijn? Neem gerust contact met ons op.

Wat is een financiële analyse?

Een financiële analyse legt de financiële ontwikkeling van een onderneming vast. De analyse beoordeelt de prestaties van de organisatie in het kader van de doestelling en de strategie. Het geeft inzicht in de haalbaarheid, stabiliteit en winstgevendheid van een organisatie. Het doel van een financiële analyse? Een verantwoorde ondernemingswaardering, oftewel: het vormen van een belangrijk besluitvormingsdocument.

Om tot een gedegen analyse te komen, wordt gebruik gemaakt van verschillende stukken zoals de balans en de jaarrekening. De financiële analyse vertaalt de gegevens uit deze stukken naar begrijpelijke informatie, zodat managers en andere (bevoegde) medewerkers goed onderbouwde beslissingen kunnen nemen.

Voor wie is een financiële analyse interessant?

De informatie uit een financiële analyse kan zowel intern als extern gebruikt worden.

Intern:

Vreemd kapitaal aantrekken of toch nog even niet? Managers staan vaak voor grote vraagstukken. Een balans of jaarrekening geeft niet altijd voldoende duidelijkheid en wordt daarnaast niet door iedereen goed begrepen. Een financiële analyse biedt dan uitkomst. Ook medewerkers kunnen uit de analyse nuttige informatie halen over de financiële gezondheid van de organisatie.

Extern:

(Potentiële) aandeelhouders en beleggers, maar ook leveranciers en klanten. Allemaal willen ze weten met wie ze zaken doen. Een financiële analyse beoordeelt de prestatie van een onderneming en geeft informatie over de waarde van een aandeel of over de leverings- en betaaltermijnen. Belangrijke externe partijen kunnen aan de hand van een financiële analyse een gedegen inschatting maken over de toekomst van de onderneming.

Wat moet er in een financiële analyse staan?

De inhoud van een financiële analyse kan per vraagstuk variëren. Omdat de analyse inzicht geeft in de consequenties van keuzes en daarmee een belangrijk besluitvormingsdocument vormt, moet een financiële analyse grondig worden uitgevoerd.

Een goede financiële analyse bestaat vaak uit vier aspecten:

  1. Liquiditeit: De vergelijking van kasopbrengsten* met kasuitgaven. Deze meet het vermogen van de onderneming om aan de korte-termijn-verplichtingen te kunnen voldoen.
  2. Solvabiliteit: Oftewel, de schuldgraad. Deze bepaalt of de onderneming, ook in de toekomst, in staat is om schulden af te lossen.
  3. Rendabiliteit: Geeft de verhouding weer van de gemaakte winst ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen.
  4. Cash flow: Het verband tussen rendabiliteit en liquiditeit.

*Financiële kasopbrengsten zijn belangrijke gegevens voor het berekenen van de cash flow. Het zijn opbrengsten die een bedrijf continu of op korte termijn ontvangt.

Wat heb je nodig om een financiële analyse uit te voeren?

Een financiële analyse vertaalt gegevens uit bijvoorbeeld de balans en de jaarrekening naar begrijpelijke informatie. Naast de balans en de jaarrekening kunnen de volgende boekhoudkundige gegevens uitgangspunten zijn voor een financiële analyse:

  • Resultatenrekening, ook wel winst- en verliesrekening genoemd
  • Cash flow
  • Overige informatiebronnen met bronvermelding

Hoe krijg je een duidelijk beeld van je financiële situatie?

Om een duidelijk beeld te krijgen van de financiële situatie van je onderneming, kun je een financiële analyse op meerdere manieren uitvoeren. De meest voorkomende manieren zijn de horizontale- en verticale analyse en de ratio analyse.

Hoe maak je een horizontale analyse?

Een horizontale analyse vergelijkt de jaarrekeningen van ten minste twee opeenvolgende jaren. Deze analyse laat zien hoe de resultaten zijn veranderd van de ene financiële periode naar de andere. Dit kan in zowel geldeenheden als percentages worden berekend.

Hoe maak je een verticale analyse?

In een verticale analyse wordt elk item van het overzicht van een boekjaar geanalyseerd door het te vergelijken met een gemeenschappelijk item. Voorbeelden van items zijn het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Bij een verticale analyse maak je het meest gebruik van de gegevens uit de resultatenrekening en worden de activa en passiva gelijkgesteld op 100%.

Hoe maak je een ratio analyse?

Een ratio analyse geeft de verhouding tussen cijfers uit een balans, winst- en verliesrekening of andere boekhoudkundige overzichten weer. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt een ratio analyse gebruik van ratio’s, verhoudingsgetallen. Deze verschaffen een belangrijk inzicht in de financiële en economische situatie van een onderneming. Voorbeelden van ratio’s zijn liquiditeitsratio’s, solvabiliteitsratio’s en rentabiliteitsratio’s.

Een financiële analyse bij CM&P

Zoals je wellicht begrijpt is een financiële analyse een fundamenteel document voor een onderneming. Het geeft inzicht in de financiële sterktes en zwaktes van een bedrijf en vormt de grondslag voor veel beleidsmatige en strategische beslissingen. Een financiële analyse moet daarom grondig worden uitgevoerd.

Wil je een financiële analyse uitvoeren, maar kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? De specialisten van Claassen, Moolenbeek & Partners denken graag met je mee. Met het ondernemersbloed in de aderen, de uitgebreide kennis van zaken en de jarenlange ervaring in verschillende sectoren, kunnen onze adviseurs helpen bij lastige vraagstukken. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden. Ook wanneer je meer informatie over financiering wilt, staan we voor je klaar.

Gratis adviesgesprek

Maak gebruik van een gratis advies / kennismakingsgesprek. Ontdek hoe ook u succesvol(ler) kunt ondernemen….

Hulp nodig?

Financieringsbehoefte? 95% van de financieringsaanvragen die door ons worden ingediend worden door financiers gehonoreerd.
Meer weten over financieringsplannen? Neem dan contact met ons op.

Overname adviseur

Nieuwsbrief CM&P