< p>

Wet Toezicht Kredietunies in Eerste Kamer aangenomen - Claassen, Moolenbeek en Partners

Wet Toezicht Kredietunies in Eerste Kamer aangenomen

Deel deze pagina

29 april 2015

Vandaag heeft de Eerste Kamer het initiatief wetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies (WtK) in navolging van de Tweede Kamer op 24 maart j.l.,  unaniem aangenomen. Hiermee wordt het voor kredietunies mogelijk om tot een bedrag van   € 10 miljoen spaargeld aan te trekken buiten de toezichtregels van de Autoriteit Financiële Markten De Nederlandsche Bank nv (DNB). Kredietunies die spaargeld aantrekken voor bedragen tot € 100 miljoen zullen onder verlicht DNB banktoezicht vallen, dat ziet op liquiditeit, solvabiliteit en integriteit van bestuur en organisatie. Boven een bedrag van   € 100 miljoen aan spaargeld zullen kredietunies een bankvergunning moeten aanvragen. Kredietunies die middelen aantrekken via de uitgifte van perpetuele vermogenstitels blijven buiten de werking van de WtK en de Wet Financieel Toezicht (WfT).

Roland Lampe, bestuurder Vereniging Kredietunies in Nederland (VKN): Dit is een uitzondering op de steeds strenger wordende toezichtregels die in ons land en internationaal voor financiële instellingen en dus ook voor kredietunies gelden. Onze Eerste Kamer heeft hiermee net zoals eerder  de Tweede Kamer, visie getoond door kredietunies de ruimte te bieden buiten de knellende regels van de WfT te kunnen groeien. Zo wordt MKB ondernemers een reële alternatieve financieringsbron geboden en worden groei en werkgelegenheid bevorderd.

Bron: www.dekredietunie.nl – Den Haag, 28 maart 2015

Claassen,Moolenbeek & Partners is als partner van VKN actief betrokken bij de opzet en uitrol van Kredietunies in Nederland.