< p>

Werkplezier in crisistijd - Claassen, Moolenbeek en Partners

Werkplezier in crisistijd

Deel deze pagina

20 augustus 2013Zo af en toe lezen we de uitslag van een onderzoek, wat helemaal niet lijkt te stroken met onze ervaringen in de praktijk.

In de Telegraaf staat op 20 augustus een artikel met als titel: “Crisis vergalt werkplezier”. klik hier voor het artikel

De teneur van het artikel is dat spanningen op de werkvloer toenemen door de crisis. Door de vele tijdelijke contracten en reorganisaties zou de onderlinge competitie tussen collega’s flink toegenomen zijn. Kortom het werkplezier neemt af. Natuurlijk onderkennen we de spanning, die er in een bedrijf  kan bestaan. Vaak zien we dat juist dan het werkplezier, de motivatie, de betrokkenheid, het samenhorigheidsgevoel en de creativiteit toeneemt. Zeker binnen het MKB waar personeel vaak heel loyaal is aan het bedrijf en de leiding.

Belangrijk daarbij is wel dat er vertrouwen in die leiding is. Dat de lijnen duidelijk uit staan. Dan is er zelfs veel begrip voor de aankomende reorganisatie. Er ontstaat juist meer teamgeest, dan onderlinge concurrentie.

Het genoemde artikel in de Telegraaf onderkent dat eigenlijk ook wel. Citaat: Een op de drie Nederlandse werknemers zegt dat de verhoudingen op het werk gespannener zijn dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van uitzender Tempo-Team. Dat geeft dus ook aan dat 2/3 de verhoudingen NIET gespannen vindt. Dat herkennen wij weer wel in onze praktijk. 🙂