< p>

Wat is mijn onderneming waard of welke prijs kan ik ervoor krijgen? - Claassen, Moolenbeek en Partners

Wat is mijn onderneming waard of welke prijs kan ik ervoor krijgen?

Deel deze pagina

22 februari 2014Een veelgehoorde vraag uit onze praktijk.

“Bedrijfsoverdracht is geen kunstje doen”.  Het is altijd maatwerk en vraagt een goede voorbereiding. Aan het woord is Rob Neggers (register valuator),  één van onze specialisten op het gebied van bedrijfsoverdrachten. Toch horen we regelmatig nog verhalen dat de waarde wel even te bepalen is of dat u uw waarde snel kan bepalen aan de hand van een standaard vragenlijst op internet. U als ondernemer heeft er jaren over gedaan om uw onderneming op te kunnen bouwen. Kan iemand van buiten dan binnen luttele minuten bepalen wat deze inspanningen waard zijn?

Als u nadenkt over de toekomst van uw onderneming is het altijd goed om na te denken wat uw onderneming waard zou zijn. Als u daar een goed beeld van kunt krijgen kunt u ook een beter besluit nemen hoe u met uw onderneming verder zult of wilt gaan? Wat zijn de alternatieven?  Welke activiteiten zorgen voor de toegevoegde waarde van uw onderneming? Welke activiteiten dragen niet (voldoende) bij aan de winst of zijn zelfs verlieslatend! Dat zijn vragen die eerst beantwoord moeten worden voordat u welke uitspraak dan ook kunt doen over de waarde en/of de prijs.  Die vragen kunt u niet in 5 minuten beantwoorden maar vergen een degelijk en deugdelijk onderzoek.  Dat is ook de enige aanpak die wat ons betreft tot de juiste antwoorden kan leiden.

Stel u loopt door de winkelstraat in Antwerpen en hebt de grootste diamant ter wereld te koop. De diamantairs weten niet wat ze moeten doen om u de hoogste prijs te beiden om deze te kunnen kopen. Ondertussen drinkt u op uw gemak een flesje water leeg van 1 euro. De diamant vertegenwoordigt op dat moment een grote waarde. Hij kan u namelijk veel geld opbrengen en dat kan zo zijn voordelen hebben. Het water komt normaliter gewoon uit de kraan of is op iedere hoek te koop. Nu veranderen we de locatie. U bent niet meer in Antwerpen maar verdwaald in de woestijn. De diamant onverschillig in uw zak gestoken en het flesje water bewaakt u met uw leven en is voor geen geld ter wereld te koop. 

Kortom de waarde van een onderneming is een relatief en subjectief begrip. Economisch gezien wordt deze berekend op basis van toekomstige verwachtingen ten aanzien van de kasstromen van uw onderneming en de onzekerheden die daarmee samenhangen. Als u vraagt wat uw onderneming waard is dan zal er eerst vastgesteld moeten worden hoeveel geld uw onderneming de komend jaren kan missen zonder dat de continuïteit in gevaar wordt gebracht. Hoeveel dividend kunt u de komende jaren vrij uitkeren? Deze dividendstroom bepaalt uiteindelijk de economische waarde van uw onderneming.

En hoe zit het dan met de prijs, die ik kan vragen, zult u zichzelf afvragen?

In de praktijk zijn waarde en prijs  nooit hetzelfde. Wat de uiteindelijke prijs wordt is afhankelijk van vele factoren, waaronder:

  • Vraag en aanbod. Bij de koop en verkoop is marktwerking niet anders als dat geldt voor ieder ander product. Is de vraag groter dan het aanbod dan gaat de prijs omhoog en is de vraag kleiner dan het aanbod gaat de prijs omlaag
  • Mogelijke schaalvoordelen
  • Mogelijke markttechnische voordelen
  • Mogelijke distributievoordelen

Een goede bedrijfsanalyse en economische  waardering van uw onderneming geven goede aanknopingspunten om tot een weloverwogen oordeel te komen en een besluit te nemen tegen welke prijs u uw onderneming zou kunnen verkopen

De verkoop van uw onderneming zal altijd maatwerk blijven.