< p>

Voorschriften voor crowdfunding aangescherpt | CM&P Venray

Voorschriften voor crowdfunding aangescherpt

Deel deze pagina
Geschreven door: Bart Lemmen
31 augustus 2017

voorschriften voor crowdfunding aangescherpt

Crowdfunding heeft in de voorbije jaren een enorme groei doorgemaakt. Zoals we eerder al schreven
investeerden burgers en beleggers in 2016 een indrukwekkende 170 miljoen euro via crowdfunding! De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft zich gebogen over de huidige voorschriften voor crowdfundingplatformen en geconcludeerd dat deze voorschriften niet altijd voldoen. Daarom zijn onlangs de voorschriften voor crowdfunding aangescherpt. Professionalisering van de crowdfundingmarkt is niet alleen goed voor de bescherming van investeerders. Op deze manier wordt ook u, als u een crowdfundingcampagne gaat starten, gemotiveerd om een goed doordacht plan op te stellen.

Het doel van de evaluaties van de AFM

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Crowdfunding raakt steeds verder verankerd in de huidige samenleving en de AFM wil daarom de werking en de voorschriften verbeteren. Daarnaast worden bijvoorbeeld ook eventuele kosten van de voorschriften onderzocht, zoals de administratieve lasten van de platformen. Op deze manier hoopt de AFM meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van crowdfunding en de risico’s, om zo continue te waken of de huidige voorschriften en regelgeving effectief zijn. Dit laatste bleek niet meer zo te zijn en daarom heeft de AFM onlangs dus de voorschriften voor crowdfunding aangescherpt.

Door de markt verder te professionaliseren worden de initiatiefnemers van crowdfundingcampagnes ook min of meer gedwongen te professionaliseren. Door strengere toetsing van projecten, wat al op de toetsing bij een bank begint te lijken, wordt de kans van mislukken kleiner. Een goed en doordacht plan zal de kredietcommissie overtuigen. Vandaar dat het belangrijk is om beslagen ten ijs te komen en u hierbij professioneel te laten begeleiden als u een crowdfundingcampagne start.

Waarom worden de voorschriften voor crowdfunding aangescherpt?

De AFM heeft de voorschriften voor crowdfunding aangescherpt omdat zij risico’s ziet voor investeerders. Deze risico’s worden volgens de AFM veroorzaakt door schaarste in projecten, maar ook door onvoldoende transparantie. Zoals het korte tijdspan die een investeerders momenteel heeft om in te stappen bij een crowdfundingcampagne: wanneer een project met alle bijbehorende informatie online komt, hebben investeerders soms slechts enkele uren de tijd om te beslissen om mee te doen. Dit zorgt ervoor dat een investeerder nauwelijks tijd heeft om de risico’s van de investering goed te overzien. En die tijddruk wil AFM verminderen. Daarnaast is er, ter bescherming van de investeerders, het advies om maximaal 10% van het belegbare vermogen te investeren in crowdfunding. Uit onderzoek van de AFM blijkt echter dat dit advies door maar liefst 60% van de investeerders (stelselmatig) wordt genegeerd.

Met aanscherping van de regels worden vooral consumenten beter beschermd. Onervaren investeerders geven soms hun laatste centen weg, omdat een vriend of familielid een crowdfundingcampagne start. Met weinig  controle op de aanvragen was het risico van investeren groot, en kon crowdfunding misbruikt worden voor bijvoorbeeld witwaspraktijken. En dat moet beide voorkomen worden.

Onderschatting van de risico’s

De crowdfundingsector bestaat relatief gezien nog niet zo lang en er heerst een grote diversiteit binnen deze sector. Daarom is het nog lastig voor investeerders om een echt goede inschatting te maken van de risico’s. De consument (investeerder) lijkt vooral te focussen op de risicokwalificatie die het platform aan een project toekent. Maar de investeerder heeft hiernaast ook een eigen verantwoordelijkheid om zelf een gedegen risicoanalyse te doen. Daarvoor ontbreekt het echter vaak aan tijd en/of kennis.

Het is natuurlijk niet voor niets dat investeren in crowdfunding een hoge rente oplevert. Waar de risico’s groot zijn, mag de vergoeding daarvoor ook hoog zijn. Door aanscherping van de ‘regels’ zullen crowdfundingcampagnes beter voorbereid worden, en vaker begeleid worden door professionals zoals bijvoorbeeld CM&P. Maar ook investeerders kunnen bij ons of andere partijen terecht voor professioneel advies, en zijn zo beter af.

Een opsomming van de recente wijzigingen door de AFM

Uit bovenstaande blijkt dat de AFM niet stil staat, en steeds in beweging zal blijven om de crowdfundingsector te verbeteren. Na de meest recente evaluatie heeft de AFM de voorschriften voor crowdfunding aangescherpt en wijzigingen doorgevoerd op volgende punten:

 • Informatie beschikbaar stellen
  Alle informatie van een crowdfundingcampagne moet voortaan minimaal 48 uur voor openstelling van inschrijving beschikbaar zijn, zodat investeerders meer tijd hebben om de risico’s te evalueren en overzien.

 

 • Bewaking investeerdersplafond van 10%
  Crowdfundingplatformen moeten zich meer gaan inspannen om investeerders te wijzen op het niet overschrijden van het investeren van maximaal 10% van het vrij belegbare vermogen. En als een consument daarvan afwijkt moet het platform dit tegenover de AFM kunnen verantwoorden.

 

 • Investeerderstoets
  De investeerderstoets, met als doel consument een verantwoorde investeringsbeslissing te laten nemen, blijft bestaan maar zal in frequentie en herhaling afnemen. Crowdfundingplatformen moeten een crowdfunding-investeerderstoets afnemen bij iedere consument die meer dan €500 via het platform investeert. De huidige 24-uurs bedenktijd achteraf blijft bestaan en wijzigt niet.

 

 • Wanbetaling
  Crowdfundingplatformen moeten te verwachten wanbetaling beter inzichtelijk maken op hun website, en mogen dit niet langer ergens ‘verstoppen’. Ook wil de AFM dat projecten na 90 dagen betalingsachterstand worden afgeboekt. Nu gebeurt dat veelal pas na 1 jaar. De AFM gaat verder onderzoek doen naar de transparantie rondom wanbetaling. Niemand schiet er iets mee op als de lening uiteindelijk wordt ingetrokken en het project in de schulden eindigt, investeerders niet en ook u als initiatiefnemer van een crowdfundingcampagne niet. Dit is nooit te voorkomen en hoort bij ondernemen, maar transparantie en bewustwording hiervan is voor investeerders wel belangrijk.

 

 • Toekomstige nieuwe wetgeving
  Voor nu zijn dus diverse voorschriften voor crowdfunding aangescherpt, maar de AFM heeft het ministerie van Financiën gevraagd om nieuwe wetgeving voor crowdfunding. Hierdoor zal crowdfunding een wettelijke basis krijgen binnen de Wet Financieel Toezicht (Wft). De platformen hebben nu een ontheffing of vergunning, maar op dit moment zijn de regels nog niet vastgelegd in de wet. Het ministerie van Financiën heeft inmiddels gehoor gegeven aan de wetgevingsbrief van de AFM hierover. Ook werkt de AFM al nauw samen met collega-toezichthouders in Europa. Zij wisselen onderling ervaringen uit, omdat crowdfunding in potentie grensoverschrijdend is.

Niet gevreesd…Wij helpen u graag!

Heeft u geld nodig voor het uitbreiden van uw bedrijf, of zoekt u mogelijkheden voor een startup financiering? Dan is crowdfunding wellicht een optie voor u. Maar net zoals bij iedere andere vorm van investeren of beleggen, blijft het ook bij crowdfunding een kwestie van gezond verstand gebruiken en gedegen onderzoek (laten) doen. Én begeleiding te zoeken bij een professional. Zo kan
Bart Lemmen
van CM&P Venray u helpen als u een crowdfundingcampagne wilt opstarten, maar ook als u wilt investeren in een project. Bart houdt zich al lange tijd bezig met crowdfunding en is sinds 15 juni jl. officieel Certified Crowdfunding Advisor voor Kapitaal op Maat, een van de platforms voor Mkb’ers die op zoek zijn naar financiering.

Samen met u bekijken we welke vorm van financiering voor u of uw project het meest geschikt is, zoals bijvoorbeeld crowdfunding. We staan aan uw zijde tijdens het gehele financieringstraject. En ook na financiering ondersteunen we u met het realiseren van de plannen middels onze management ondersteuning. Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak via 0478-769006 of bart.lemmen@cmenp.nl.