Uw onderneming naar een werknemer of mede-ondernemer?

Deel deze pagina
Geschreven door: Waldy van de Walle MSc RAB
15 december 2016U heeft een mooie onderneming. U heeft sterk gewerkt aan de groei van uw onderneming. Samen met een werknemer van het eerste uur. Maar het wordt tijd om te gaan denken om uw onderneming over te dragen. U wilt het wat rustiger aan doen. Uw eerste medewerker is nog jong en wilt wel. Maar de transactie wordt bemoeilijkt door liquiditeitsproblemen van uw eerste medewerker. Om enigszins aan die moeilijkheid tegemoet te komen biedt de wet IB 2001 mogelijkheden. Artikel 3.63 Wet IB 2001 biedt doorschuifregelingen om de onderneming over te dragen aan een mede-ondernemer of werknemer zonder dat inkomstenbelasting wordt geheven over de in de onderneming begrepen stakingswinst.

Voorwaarde

De faciliteit is uitsluitend bedoeld voor overnemers die een zekere band met de over te nemen onderneming hebben. Daarom geldt als voorwaarde dat de overnemer onmiddellijk voorafgaand aan de overdracht ten minste 36 maanden als mede-ondernemer of werknemer aan de onderneming verbonden is geweest. In bepaalde onvoorziene situaties zal niet aan de vereiste 3-jaar termijn kunnen worden voldaan. In uitzonderlijke gevallen is dan alsnog gebruik te maken van de doorschuiffaciliteit.

Hoe?

De doorschuiving wordt gerealiseerd door de toepassing van een niet-stakingsfictie en een indeplaatstredingsbepaling; de onderneming wordt voor het bepalen van de winst, behalve voor de toepassing van de terugkeerreserve, geacht niet te zijn gestaakt en degene aan wie de onderneming is overgedragen wordt voor het bepalen van de winst geacht in de plaats te zijn getreden van de overdrager. Aldus vindt bij de overdrager geen belastingheffing plaats over de stille en fiscale reserves en de goodwill, maar wordt de claim over die meerwaarden doorgeschoven naar de overnemer van de onderneming. Voor de toepassing van de doorschuiffaciliteit is dan ook vereist dat de overnemer de onderneming voortzet.

Schakel de juiste begeleiding in!

Uitstel van belasting vindt de Belastingdienst niet altijd leuk. Want het staat altijd als een paal boven water dat over wat u heeft verdiend belasting betaald dient te worden. Denk hierbij maar aan het gelijkheidsbeginsel. Daarom is het ook verstandig om u professioneel te laten begeleiden. Claassen, Moolenbeek & Partners heeft deze specialisten. Geregistreerd Adviseurs Bedrijfsoverdrachten (RAB).

Wilt u meer informatie?
Neem contact op met Waldy van de Walle
.