Is uw onderneming klaar voor de jongere generatie.

Deel deze pagina

23 juni 2015Een goede ondernemer houdt de trends in de markt nauwlettend bij. Eén trend die al enkele jaren zichtbaar is: jongeren kiezen helemaal niet altijd voor méér welvaart, maar juist voor méér welzijn.

Veertig jaar geleden was het bijzonder dat in een gezin óók de vrouw des huizes een betaalde baan had. Later kregen we de periode dat het bijna een uitzondering was dat deze vrouw geen betaalde baan had.

Bekend zal zijn dat vrouwen, met kinderen, vaker een parttime baan hebben. Het CBS komt nu met cijfers waaruit blijkt dat jonge vrouwen, zonder kinderen, bewust in deeltijd willen werken.  Zo hebben ze meer tijd voor zichzelf, het sociale leven, extra studie en hobby’s. Slechts 37% van de jongere vrouwen kiest voor een fulltime-baan. Bij mannen ligt dat percentage bijna 2x zo hoog.

Voor ondernemers is deze trend in twee opzichten van belang: enerzijds bent u werkgever, anderzijds deze consumenten shoppen vermoedelijk ook anders. In tijd, in locatie, in besluitvorming.

Meer informatie over het rapport van CBS vindt u o.a. op de financiële telegraaf.