< p>

Succesvol WHOA-akkoord voor restaurant - CMENP

Succesvol WHOA-akkoord voor restaurant

Deel deze pagina
Geschreven door: Wim Mandigers
8 november 2021Door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant is op 2 november jl. een homologatievonnis uitgesproken. Voor zover bekend is dit het 7e herstructureringsakkoord dat is gehomologeerd (goedgekeurd) sinds de wet Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) op 1 januari 2021 van kracht is. In dit WHOA-traject is de schuldenaar een restaurant, bijgestaan door Stassen & Kemps Advocaten uit Eindhoven. Deze heeft Wim Mandigers en Michiel Smits, van Claassen Moolenbeek & Partners Eindhoven benaderd voor de bedrijfseconomische ondersteuning.

WHOA-TRAJECT

De WHOA biedt een oplossing voor bedrijven met financiële problemen. Deze wet maakt het voor bedrijven, die door een te hoge schuldenlast in zwaar weer verkeren, mogelijk om deze schulden te saneren. Dankzij deze herstructurering kunnen deze bedrijven hun gezonde bedrijfsactiviteiten voortzetten.

Het traject begon met het deponeren van de Startverklaring en het verzoek voor een afkoelingsperiode. Dit is uitgevoerd door Stassen & Kemps Advocaten om een reeds ingediende faillissementsaanvraag op te schorten.

ROL VAN CM&P IN HET TRAJECT

De rol van CM&P kan worden samengevat als het voorbereiden van het verzoek en het opstellen van de criteria voor het opstellen van het verzoek tot homologatie. Dit omvat het opstellen van de informatie cf. artikel 375 lid 1/ lid 2 d en e van de Wet, de analyse van het crediteurenbestand (inkoopportfoliomatrix), de criteria voor bepaling van de omvang voor de schuldreductie en tenslotte de bedrijfseconomische waardering (ondernemingswaarde versus liquidatiewaarde) en aansluiting bij de reorganisatiewaarde.

Ook is de schuldenaar begeleid bij het aanvragen van een TOA-krediet. Het TOA-krediet is een lening voor MKB-bedrijven. Deze financieringsregeling van de overheid wordt uitgevoerd door Qredits. De regeling onder overheidsgarantie biedt financiële ondersteuning aan bedrijven die een WHOA-traject willen gebruiken om een faillissement te voorkomen. Met het TOA-krediet krijgt de schuldenaar werkkapitaal en kan hij de kosten van het WHOA-traject betalen.

KLASSEN-INDELING EN STEMMING IN HET AKKOORD

Op basis van het opgestelde herstructureringsrapport zijn de schuldeisers onderverdeeld in 3 klassen:

i) Huisbank (preferent, uitkering 100%,)

ii) Concurrente schuldeisers (uitkering 10 %)

iii) Concurrente schuldeisers MKB (uitkering 20 %)

Onder de concurrente schuldeisers was ook de bank opgenomen voor het deel waarvoor zij niet preferent was. Onder concurrente schuldeisers MKB waren ook een gelieerde vennootschap en de aandeelhouders opgenomen (uitkering 0%, vrijwillige afboeking ten behoeve van de andere concurrente crediteuren).

Omdat van de 13 stemgerechtigde schuldeisers er 11 voor het akkoord hebben gestemd is in alle klassen een akkoord bereikt. In klasse iii (de concurrente MKB-schuldeisers) heeft één van de negen stemgerechtigde schuldeisers een verzoek ingediend tot afwijzing van het akkoord. Mede op grond van ons rapport heeft de Rechtbank geoordeeld dat er op basis daarvan geen afwijsgronden waren.

Het homologatieverzoek was dus ontvankelijk. Omdat de rechtbank ook geen algemene afwijsgronden heeft vastgesteld kon het akkoord worden gehomologeerd (goedgekeurd).

WHOA IN DE PRAKTIJK

Er zijn ruim 100 uitspraken geweest, blijkt uit desk-research van Ruud Brunninkhuis advocaat bij Buren Legal. Een deel hiervan betreft verzoeken voor het toewijzen van een herstructureringsdeskundige of het instellen van een afkoelingsperiode. Voor zover bekend zijn er nu zeven herstructureringsakkoorden gehomologeerd (goedgekeurd) en vier afgewezen

Binnen onze organisatie hebben wij specialisten die jou kunnen ondersteunen bij vragen over een WHOA-traject. Voor een goed resultaat is een goede voorbereiding van het WHOA-traject belangrijk.

Over de auteurs

ing. Wim Mandigers MFSME

Wim Mandigers sinds 2001 als partner verbonden aan Claassen, Moolenbeek & Partners Eindhoven. In deze jaren heeft Wim al meerdere ondernemers begeleid bij herstructurerings-, financierings-, overnametrajecten en waarderingen van ondernemingen. Door zijn kennis op het grensvlak van techniek en financiën is Wim in deze trajecten in staat om het beste resultaat voor zijn opdrachtgever te realiseren.

Je kunt hem bereiken op: 06 – 52 45 68 61 of via mail.

Michiel Smits MSc.

Michiel Smits is sinds 2021 als partner verbonden aan Claassen, Moolenbeek & Partners Eindhoven. Michiel heeft een zeer ruime ervaring in het Internationaal uitbouwen van een bedrijf. Zijn bedrijf had op de top zo’n €100 miljoen omzet en bood werk aan 750 werknemers in 4 landen binnen de EU. Met zijn combinatie van universitaire skills en lessen geleerd op straat is hij uitstekend inzetbaar in het groter MKB en speciaal bij herstructurerings- en waarderingsvraagstukken en overnametrajecten

Je kunt hem bereiken op 06 – 83 25 22 75 of via mail.