< p>

Succesvol een kredietaanvraag doen bij de bank - Claassen, Moolenbeek en Partners

Succesvol een kredietaanvraag doen bij de bank

Deel deze pagina

2 juli 2013Iedere MKB-ondernemer merkt het momenteel: de acceptatievoorwaarden voor bedrijfsfinancieringen zijn de afgelopen jaren verder aangescherpt. De bank dient steeds aan strengere kapitaaleisen te voldoen. Het gevolg laat zich raden. Ondernemers die zich hierop niet voorbereiden kunnen de borst natmaken. Maar hoe pak je dit aan?

Het advies van Claassen, Moolenbeek & Partners

Stap nooit onvoorbereid naar een bank of investeerder voor financieringsaanvraag. Dat is bijna een garantie voor afwijzing. Er is genoeg informatie te verkrijgen om tot een gedegen bedrijfspresentatie te komen en te zorgen voor een overtuigend businessplan. Hierdoor is namelijk de kans op goedkeuring van de financiering een stuk groter. Ook heeft u de mogelijkheid om een bedrijfskundig en bancair bureau, zoals Claassen, Moolenbeek & Partners in te zetten, om u te begeleiden bij de financieringsaanvraag bij de bank.

De begeleiding

Sinds 1983 begeleiden wij ondernemers bij het aanvragen van kredieten van financiële instellingen. CM&P heeft bij de banken veel krediet opgebouwd, door complete aanvragen in te dienen, die in vele gevallen worden goedgekeurd. Alvorens wij de aanvraag inzenden aan de bank, starten we op basis van de gegevens een vooronderzoek, waarin wij bepalen of de aanvraag kans van slagen heeft. Hiermee voorkomen wij dat de ondernemer direct hoge kosten maakt.. Is de uitslag van onderzoek positief dan begeleiden wij de ondernemer ook tot de gehele aanvraag bij de bank succesvol is afgerond. Zie ook 
financieringsrapport
.

Zonder complete financieringsaanvraag met businessplan, wat aan bepaalde minimumeisen moet voldoen, zal een bank de gevraagde financiering als een hoog risico kwalificeren en resoluut afwijzen. Elke ondernemer die dit te lichtvaardig inschat, zal in zijn eigen vooroordeel worden gesterkt dat de banken niet willen financieren. Het is van groot belang te realiseren dat dit laatste gewoonweg niet klopt.
Voor de banken is het vooral een kwestie van kunnen en mogen. De bank moet aantonen en vastleggen dat ze een objectieve risicoafweging hebben gemaakt. De ondernemer moet de bank de gelegenheid bieden dit risico goed in te schatten. Met een goed businessplan is de bank daartoe in staat.

Investeren in uw relatie met de huisbankier

Anders als voorheen, vraagt de relatie met uw huisbankier om gedragsverandering bij de ondernemer. Het is voor u als ondernemer cruciaal om niet “onder de radar” van de bank te blijven. Het is zaak om consequent en uiterst doelgericht de bank te blijven informeren. Proactief, wacht niet tot de bank erom vraagt.

Ons advies is investeer in de relatie met uw huisbankier en voorzie hem tijdig van relevante informatie. 

Zorg structureel voor een optimale totaalpresentatie van het bedrijf en anticipeer goed en volledig op de toegenomen informatiebehoefte van de banken. Onderschat de informatiebehoefte van banken niet.

Ondernemers zien zelf als eerste aankomen dat hun werkkapitaal zal gaan verkrappen. Zij zijn het immers die met investeringsplannen rondlopen. Niet de bank. En, wordt een bestaande kredietruimte te krap? Gaat er een verlies geleden worden? Wacht nooit totdat de bank dit signaleert. Onze ervaring is dat de ondernemer nog steeds een afwachtende houding aanneemt. Als ondernemer sta je dan al met 2-0 achter. Niet alleen moet dan ineens alles uit de kast gehaald worden om genoeg informatie te verkrijgen, de kans is groot dat het vertrouwen dan al teveel schade heeft opgelopen voor een goede afloop.

Hebt u na aanleiding van dit bericht behoefte aan advies of wilt u eens willen sparren over uw financieringsaanvraag, neem dan
contact
met mij op. Ik voorzie u graag van advies.