Het is nu tijd om jouw succes te plannen voor de toekomst!

Deel deze pagina
Geschreven door: Eric Rinke Blok
5 juni 2018Kom vrijdag 6 juli naar de workshop: Blok in de Branding sessie: Road to Success!

In deze workshop leer je de werking en het nut van een roadmap voor jouw organisatie. Kom ook, zodat je de tools krijgt die je nodig hebt voor maximale groei! Meld je dan nu aan!

Wat is een growth roadmap?

Een roadmap is een goede tool om inzicht te krijgen in de doelstellingen die behaald moeten worden. Het helpt om op koers te blijven voor het nastreven van de visie van de onderneming/ondernemer. Het is een continu proces, en het proces is gebaseerd op interactie en betrokkenheid vanuit de gehele organisatie. Een roadmap biedt inzicht voor de onderneming en haar medewerkers. Met dit inzicht kan het aanpassingsvermogen worden vergroot. Groei van een onderneming staat in een directe relatie met het aanpassingsvermogen van een onderneming. Duurzame en gestructureerde groei is wat elke onderneming zou moeten nastreven in mijn ogen. Een roadmap biedt hierbij handvatten.

Hoe ga je om met de aantrekkende economie?

De aantrekkende economie zorgt voor kansen, juist voor het MKB! De afgelopen jaren is er veel veranderd. De situatie voor veel MKB ondernemers is van overleven, naar soms (on)gecontroleerde groei gegaan. Een welkome afwisseling al zeg ik het zelf, maar ook een bevestiging van de constante veranderingen in de wereld.

Het is nú tijd voor het plannen van jouw toekomst. Of je nu een startende ondernemer bent of een gevestigde organisatie teruggekrabbeld vanuit een benauwende crisissituatie, voor duurzame groei heb je een strategie en een weloverwogen stappenplan nodig. Ik zeg het maar vast, je bent niet de enige kaper op de kust, dus zorg dat je goed beslagen ten ijs komt. Een roadmap is een tool die je helpt inzichtelijk te maken welke stappen jouw onderneming moet maken om jouw doel te bereiken.

Waarom een “growth roadmap”?

Het enige wat vaststaat is dat de wereld van morgen anders is. Er zijn factoren die je zelf kunt beïnvloeden, maar meer factoren die niet te beïnvloeden zijn. Dit wil echter niet zeggen dat je weerloos bent tegen de niet beïnvloedbare factoren. Je kunt je voorbereiden en plannen maken. Een roadmap is een visualisatie van deze plannen. Het maken van een roadmap, dwingt je na te denken over alle factoren; beïnvloedbaar of niet. Dit stimuleert je als ondernemer om tot nieuwe inzichten te komen. Meer inzicht leidt tot een betere toekomstplanning en uiteindelijk tot een groter aanpassingsvermogen. Een growth roadmap is een tool dat kan worden ingezet als een verlengstuk van de bestaande groeistrategie. Zo helpt een roadmap bij de communicatie van de te nemen stappen, zowel binnen als buiten de organisatie.

“The only thing that is constant is change” Heraclitus

Groei is direct gerelateerd aan het aanpassingsvermogen van een onderneming. Enerzijds vraagt het aanpassingsvermogen van een onderneming, een flexibele interne bedrijfsvoering, anderzijds een optimale inzet van middelen op de wel beïnvloedbare factoren. Voor een optimale inzet van middelen, moeten verwachtingen worden bepaald. Dit kan door middel van het plotten van toekomstscenario’s aan de hand van historische data. Dit wordt vaak gebruikt voor een middellange en lange termijn planning. Je kunt ook kijken naar de huidige set middelen en de huidige markt, om de beste zet op dit moment te bepalen. Deze tactiek is gericht op een korte termijn visie.

Beide theorieën zijn individueel bruikbaar. Ik geloof echter in een constante samenwerking tussen de twee. Tevens geldt voor beide methoden, dat je gedwongen word na te denken over jouw doel en de te nemen stappen om dit doel te bereiken.

De vier stappen van een roadmap

Een growth roadmap gericht op duurzame en gestructureerde groei bestaat uit vier stappen:

  1. Visie
  2. Strategie integratie:
    1. Groeimethodieken
    2. Prestatiemaatstaven
    3. KPI’s
  3. Prioriteren, Plannen & Bouwen
  4. Communiceren

Visie

Elke roadmap start met de visie: Wat is het doel van de onderneming? We gaan terug naar de kern van de organisatie. Waarom ben jij voor jezelf begonnen? Wat wil je bereiken met de organisatie, maar belangrijker, welke impact wil je behalen? Durf groot te dromen en jezelf uit te dagen. In de workshop leer je het doel niet te specifiek te maken. Hierdoor kan namelijk tunnelvisie ontstaan, wat potentiële resultaten in de weg kan staan. Je wilt flexibel zijn in de veranderende economie.

Strategie integratie

Een onderneming kan niet zonder strategie. Deze kan helemaal zijn uitgeschreven met behulp van een team aan adviseurs, of gewoon in je hoofd zitten. Wist je dat een goed doordachte strategie zorgt voor een hogere slagingskans van de onderneming? Jouw strategie zal tijdens de workshop worden ingezet voor het bepalen van doelstellingen en het definiëren van een ruw stappenplan. Dit gebruiken we als basis voor de definitieve roadmap. Tevens kan aan de hand van de groeimethodiek, de verschillende prestatiemaatstaven én de daaruit volgende KPI’s, gemeten worden wanneer de doelstellingen zijn behaald. Het stellen van doelen heeft immers geen zin, als je niet meet of deze gehaald zijn. Daarnaast maak je op deze manier zichtbaar welke middelen nodig zijn om de doelstellingen te behalen. Denk hierbij aan personeel, productiecapaciteit, geld etc.

Prioriteren, Plannen & Bouwen

De doelstellingen worden onderverdeeld naar mate van prioriteit. Tijdens de workshop leer je ze te verdelen in drie groepen: Current, Near term & Future. Acties met een hoge prioriteit gaan zich eerder afspelen. Hierdoor zijn deze meer gedetailleerd te plannen, echter minder flexibel. Acties die verder in de toekomst liggen, vragen meer flexibiliteit. De omgeving verandert ondertussen namelijk ook.

Wanneer duidelijk is welke prioriteit alle acties hebben, kan er een tijdsdoelstelling aan verbonden worden. Dit is de planningsfase. Voor een beter overzicht kunnen de verschillende acties worden onderverdeeld in thema’s, bijvoorbeeld gerangschikt naar de verschillende afdelingen binnen de organisatie. Dit geeft een duidelijker beeld wanneer bepaalde acties van bepaalde afdelingen en de desbetreffende werknemer(s) worden verwacht.

Vervolgens starten we met het bouwen van de growth roadmap. Er wordt een visualisatie gemaakt van de verschillende doelstellingen, met de bijbehorende acties. Voor een heldere weergave dient er in deze visualisatie een onderscheid gemaakt te worden van de verschillende tijdsgroepen en thema’s waarin de acties en doelstellingen zijn gegroepeerd. Het resultaat is een helder overzicht van alle acties en doelstellingen, waarbij zichtbaar is wie de verantwoordelijk is voor een bepaalde actie of groep acties.

Communicatie

Nu wellicht de belangrijkste stap: communicatie. Een roadmap is een momentopname. De wereld om ons heen veranderd continu, waardoor een roadmap continu mee zal moeten veranderen. Zie het daarom als een continu proces. Je hebt iedereen binnen de onderneming nodig om er een succes van te maken. Cruciaal daarvoor is dat alle stakeholders in een vroeg stadium worden betrokken bij het proces. Op deze manier begrijpt iedereen hoe de roadmap wordt opgesteld waardoor betrokkenheid wordt gecreëerd. Hoe je dit moet aanpakken? Dat leer je tijdens de workshop. De manier hoe optimale betrokkenheid en onderlinge communicatie wordt gewaarborgd, hangt sterk af van de bedrijfscultuur. Vergeet niet dat de gehele organisatie een rol zal spelen in het behalen van de gestelde doelstellingen. Dat kun je niet alleen.

Ben jij verantwoordelijk voor de groei van jouw onderneming, schrijf je dan in voor mijn workshop op 6 juli: Blok in de Branding sessie: Road to Success!

Kun je vrijdag niet maar je hebt wel interesse in roadmapping?

Bel of mail gerust! 06 48 93 26 76 of eric.rinkeblok@cmenp.nl

Eric Rinke Blok

Mijn onderscheidend vermogen: Eigen visie, lef en creativiteit.
Mijn werkwijze: Ik stel de moeilijke vragen, daag je uit en trek je uit de comfortzone. Zo maken we samen plaats voor gestructureerde groei.

Eric Rinke Blok MSc
Partner van Claassen, Moolenbeek & Partners Den Haag