< p>

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN VOOR ADVIES - Claassen, Moolenbeek en Partners

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN VOOR ADVIES

Deel deze pagina

7 juli 2015Licht in de tunnel

Nu de crisis, naar het zich laat aanzien, achter de rug is, komt bij menig ondernemer de vraag naar boven: hoe nu verder? Maar vergeet niet dat er veel zaken zijn veranderd! We hebben immers te maken met “de nieuwe realiteit”. Hoewel het gelukkig in veel branches weer iets beter gaat dient men wel alert te zijn op het gewijzigde consumentengedrag. De trend van online aankopen zet onverminderd door wat ontegenzeggelijk effect heeft op menig business- c.q. verdienmodel. Toch biedt een aantrekkende economie mogelijkheden. Het consumentenvertrouwen neemt toe, er komt beweging in de huizenmarkt, export stijgt etc. 

Investeren

Het is nu dan ook het moment om de balans op te maken en zo mogelijk de stap vooruit te maken. Vooruit kijken houdt ook in aanpassen aan deze nieuwe realiteit. Investeren in de toekomst gaat gepaard met het aanwenden van liquiditeiten. Echter door de achter ons liggende crisis hebben veel ondernemers ingeteerd op hun vermogen en zijn de liquiditeiten juist beperkt. Er is derhalve behoefte aan additionele financiële middelen. En dit in een tijdperk waarin juist de eisen aan een financieringsaanvraag alleen maar zijn toegenomen. Denk daarbij aan het hebben van een goed doordacht financieringsplan.

Financiering

Toch hoeft het hebben van weinig liquiditeiten u niet te weerhouden om uw plannen uit de ijskast te halen. Overheden en Gemeenten hebben belang bij het creëren van nieuwe banen, maar daarnaast ook het behoud van banen. Diverse (semi)overheden bieden subsidiemogelijkheden om u te helpen bij uw vraagstukken. Er bestaan zowel op landelijk- als op regionaal niveau regelingen om startende ondernemers, innovatieve ondernemers, maar vooral ook bestaande ondernemers met groeipotentieel te voorzien van een eventuele financiering. Tevens bestaan er mogelijkheden om voor subsidie in aanmerking te komen voor het inhuren van professionele adviseurs.

Laat u informeren

Claassen, Moolenbeek & Partners is als het gaat om ondernemingsplanning en financieringsaanvragen uw aanspreekpunt en weet als geen ander de weg om u verder te helpen. Is uw interesse door dit artikel gewekt, neem dan gerust contact met ons op voor een oriënterend vrijblijvend gesprek.