< p>

Spotcap en financieringsvormen MKB

Spotcap en financieringsvormen voor het MKB

Deel deze pagina

31 oktober 2016Vandaag de dag is het steeds moeilijker om de volledige kredietbehoefte bancair te financieren. Vaak willen banken maar een gedeelte van het beoogde of nodige krediet verstrekken. Dit is een resultaat van alle regels en vereisten die steeds zwaarder worden aangescherpt. Daarnaast is er steeds meer onderpand nodig. Iets wat niet iedereen altijd beschikbaar heeft. Dit heeft de markt teweeggebracht en mogelijkheden gecreëerd voor alternatieve kredietverstrekkers. Zoals Spotcap.

Spotcap

Spotcap kan alternatieve kredieten op meerdere manieren aanbieden. Een veel voorkomende en gunstige manier voor het MKB is in stapelvorm. Stapelfinanciering is een vorm van kredietverstrekking waarbij meerdere financieringsvormen gecombineerd kunnen worden. Zo kan het MKB een lening afsluiten bij een bank en het resterende deel aanvullen met een Spotcap krediet. Ook andere vormen van een korte alternatieve financiering zijn ideaal voor bedrijven die bijvoorbeeld te maken hebben met seizoenspatronen.

Kortlopende lening

Veel bedrijven kampen met een lagere afzetmarkt in de zomer. Dit terwijl er vaak in de zomer al voorraad voor de drukkere periodes, zoals het najaar of zelf de kerstperiode, moeten worden ingekocht. Vaak krijgt het MKB geen kortdurende financiering om dit soort investeringen te doen via traditionele partijen. Een kredietoplossing kan vanuit Spotcap uitkomst bieden. De ondernemer sluit een kortlopende lening af en kan zo het bedrijf draaiende houden en betaalt niet voor het stuk wat hij niet gebruikt.

Passende mogelijkheden met Spotcap

Spotcap biedt verschillende passende mogelijkheden. Een krediet kan enkel bij Spotcap worden geleend of aanvullend zijn bij andere (alternatieve) financieringsvormen zoals: stapelen (ook in combinatie met een bancaire oplossing), factoring, maar ook met traditionele oplossingen zoals een rekening courant, etc.

Neem voor verdere mogelijkheden
contact op met uw CM&P adviseur
!