Routeplanner WHOA: welke stappen moet ik zetten?

Deel deze pagina
Geschreven door: Wim Mandigers
26 januari 2022Even ter herinnering

Sinds 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van kracht. Deze wet biedt een oplossing voor bedrijven met financiële problemen. De WHOA helpt bedrijven die door een te hoge schuldenlast in zwaar weer zijn gekomen. Met deze wet kunnen bedrijven hun schulden herstructureren (saneren) om de gezonde bedrijfsactiviteiten voort te kunnen zetten.

 

Welke stappen moet ik zetten in het WHOA-traject

De schuldenlast kan worden verminderd als men een akkoord weet te sluiten met de schuldeisers. Wanneer de rechter in een WHOA-traject het akkoord goedkeurt (ook wel homologeert genoemd) is het bindend voor alle crediteuren. Ook als er crediteuren zijn die daar niet mee instemmen. Daarom wordt het ook wel een dwangakkoord genoemd.

Welke stappen moeten worden gezet om naar een gehomologeerd akkoord toe te werken?

Stap 1: probleemanalyse en liquiditeitsprognose
Stap 2: plan van aanpak
Stap 3: businessplan en waardering
Stap 4: voorlopige klassenindeling
Stap 5: definitieve klasseindeling en stemming
Stap 6: homologatie en uitvoering akkoord

 

In deze en de komende publicaties gaan we dieper in op de hiervoor genoemde stappen.

De eerste stap die we gaan behandelen is de probleemanalyse. Deze analyse, de liquiditeitsprognose en een WHOA-scan, vinden plaats in de voorfase van een WHOA-traject. De uitkomst van de voorfase kan zijn dat een andere oplossing beter is voor de ondernemer en het bedrijf. Andere oplossingen worden niet besproken in deze publicatie.

 

Probleemanalyse voor WHOA

De WHOA richt zich op bedrijven met een verkeerde vermogensstructuur. Alleen bedrijven die financieel noodlijdend zijn komen in aanmerking voor een WHOA-traject. Bedrijven die (ook) operationeel in zwaar weer zitten komen niet in aanmerking. De bedrijven moeten in de kern wel levensvatbaar zijn. De vraag die direct in het beginstadium beantwoord moet worden: is het bedrijf noodlijdend in financiële zin of ook in operationele zin? Als een bedrijf bijvoorbeeld nog een ontslagronde nodig heeft om levensvatbaar te worden, moet niet voor een WHOA-traject gekozen worden. Rechten van werknemers kunnen met de WHOA niet gewijzigd worden.

Met de CM&P WHOA-scan brengen we in beeld of het bedrijf levensvatbaar is. Oftewel kan het de normale financiële verplichtingen, die gepaard gaan met investeringen, wel voldoen. Deze scan geeft een snelle indicatie of het bedrijf dat een WHOA-traject wil starten aan deze voorwaarde voldoet.

 

Liquiditeitsprognose

Om gebruik te maken van de WHOA voor het verminderen van de bedrijfsschulden moet er sprake zijn van dreigende insolventie. Anders gezegd: het bedrijf kan failliet gaan als de schulden op termijn (bijvoorbeeld binnen één jaar) niet meer kunnen worden voldaan. De rechtbank zal dit in het verzoek tot homologatie (goedkeuring) van het akkoord toetsen. Voor de beoordeling is een overzicht van alle schulden (inclusief achterstand bij belastingdienst en crediteuren) nodig. Dit overzicht geeft weer welke financiële lasten het bedrijf heeft.

De liquiditeitsprognose laat zien wat de te verwachten geldstroom is die uit de activiteiten van het bedrijf voortkomt. Het geeft weer welke financiële lasten hieruit voldaan moeten worden. De liquiditeitsprognose geeft tenslotte een indicatie van het liquiditeitstekort dat binnen één jaar ontstaat.

De CM&P WHOA-scan laat door middel van twee belangrijke financieringsratio’s zien dat extra-financiering niet haalbaar is in de huidige situatie. De scan geeft aan tot welk bedrag de omvang van de schulden van het bedrijf moeten worden teruggebracht, om aan de normale financieringsratio’s te kunnen voldoen.

 

Volgende stap

Als het bedrijf in de kern levensvatbaar is. En het bedrijf de bestaande financiële verplichtingen binnen één jaar niet meer zal kunnen betalen. Dan kan overgegaan worden tot de volgende stap. De volgende stap is het opstellen van een plan van aanpak. Hierover meer in de volgende publicatie. Wil je eerder weten of een WHOA-traject voor jouw bedrijf een oplossing is? Wacht dan niet, maar maak dan vrijblijvend een afspraak met één van de gespecialiseerde adviseurs.

Over de auteur

ing. Wim Mandigers MFSME

Wim Mandigers sinds 2001 als partner verbonden aan Claassen, Moolenbeek & Partners Eindhoven. In deze jaren heeft Wim al meerdere ondernemers begeleid bij herstructurerings-, financierings-, overnametrajecten en waarderingen van ondernemingen. Door zijn kennis op het grensvlak van techniek en financiën is Wim in deze trajecten in staat om het beste resultaat voor zijn opdrachtgever te realiseren.

Je kunt hem bereiken op: 06 – 52 45 68 61 of via mail.