< p>

Reorganisatie van een fitnesscentrum - Claassen, Moolenbeek en Partners

Reorganisatie van een fitnesscentrum

Deel deze pagina

28 december 2012Begin 2011 kwam CM&P kantoor Tilburg na doorverwijzing van een medewerker bij de bijzonder beheerafdeling van een grootbank in contact met een ondernemersechtpaar met een fitnessonderneming. De bank had geen vertrouwen meer in de ondernemers en eiste ondersteuning van een derde partij omdat anders de financiering zou worden opgezegd.

Het betrof een fitnesscentrum waarbij teveel personeel rondliep terwijl de eigenaren te vaak afwezig waren en zich bezig hielden met randzaken. Tevens was er een dispuut met de eigenaar van het bedrijfspand over achterstallig onderhoud en een grote huurachterstand. Tenslotte waren er diverse crediteuren (waaronder de bank) die meerdere vorderingen hadden uitstaan.

In een quick-scan werden de volgende problemen vastgesteld:

Door teveel personeel te weinig persoonlijk aanwezig daardoor minder  klantenbinding.
Sterke daling van het aantal leden met 30%.
Te hoge privé uitgaven ten opzichte van het resultaatniveau.
Te hoge personeelskosten gerelateerd aan de omzet.
Weglopen van problemen en een te weinig zakelijke aanpak.
Te weinig sturen op kosten.
Een te hoge huur gezien het aantal klanten.
Potentie van de baromzet niet volledig benut, te lage prijzen.
Oplopen van huurachterstand door dispuut

Vervolgens zijn de volgende maatregelen genomen:

  • Continue aanwezigheid van één van de twee ondernemers.
  • Personeel met 2 FTE teruggebracht.
  • Verhogen contributieabonnement.
  • Verhogen baromzet door beperkte verhoging van diverse artikelen.
  • Scheiden van privé en zakelijk waardoor beter inzicht.
  • Privé onttrekkingen beperkt.
  • Maandelijkse monitoren van omzet, kosten en resultaat.
  • Betalingsafspraken maken met verhuurder over huurachterstand.

Door de aanwezigheid van de beide eigenaren en de overige genomen maatregelen was de onderneming binnen zes maanden weer winstgevend en nam het aantal leden in korte tijd met 20% toe. 2011 werd met een kleine plus afgesloten terwijl de onderneming in 2012 goed winstgevend was. Kortom een succesvolle herstructurering door de specialisten van CM&P.