< p>

Eduard Claassen - Claassen, Moolenbeek en Partners

Grondlegger van onze organisatie in 1983

Eduard heeft na de HEAO (Bedrijfseconomie) diverse opleidingen van de Amrobank en ook een postacademische opleiding Commissariaat gevolgd.

Eduard heeft 4 jaar gewerkt bij de Amrobank als accountmanager Zakelijke Kredietverlening. Daarna heeft hij 3 jaar gewerkt bij Bull Computers als commercieel accountmanager. In 1983 heeft hij samen met Coen Moolenbeek het bureau Claassen, Moolenbeek & Partners (CM&P) opgericht. In 2016 heeft hij zijn functie als directielid van CM&P verruild met de functie van lid van de Raad van Advies van CM&P. Eduard is gepassioneerd over ondernemerschap en is tijdens zijn werkzame periode de vertrouwensman geweest van vele DGA’s.

Persoonlijk

Eduard Claassen is gehuwd. Hij heeft 2 zonen: Robert & Sander en een dochter: Dominique.

Ik help u graag verder

  Eduard Claassen

  Referenties van klanten

  De juiste hulp naar ondernemerschap

  Kort na de zomer van 2017 vertelde de moeder van een vroegere vriendin aan me dat De Traverse in Son, een kantoorboekhandel, te koop stond. Of dat niet iets voor mij was… Een lang gekoesterde wens kwam hiermee zomaar concreet langs. De volgende dag had ik al contact met de huidige eigenares en nam mijn enthousiasme verder toe. Samen met mijn man kwam ik daarna al snel tot de conclusie dat ik hier serieus naar wilde kijken. Kort daarna zijn we samen met de huidige eigenaren gaan praten en hebben we de winkel bekeken. Het contact verliep heel plezierig en ons enthousiasme bleef groeien. En met het toenemende enthousiasme kwamen er natuurlijk meteen heel veel vragen langs. Hoe zit deze markt in elkaar, hoe ontwikkelt die zich, wat mag zo’n onderneming kosten, kunnen we dat wel gefinancierd krijgen, wat voor juridische constructie hoort daarbij, wat betekent dat voor onze privé situatie, etc, etc. Daarmee groeide ook het besef dat het slim was om in zo’n overname traject ondersteuning te zoeken.

  Dat startte met links en rechts wat gesprekken uit ons netwerk met mensen die zelf al ondernemer waren en enkele uit de wereld van het overname advies. Zo ook een gesprek met Eduard Claassen, verbonden aan Claassen, Moolenbeek & Partners, die mkb-ondernemers in Nederland helpen met succesvol(er) ondernemen. Ik kende Eduard van vroeger toen we in Son en Breugel vlak bij elkaar woonden en had hem gebeld om te vragen of we eens een keer met hem konden praten voor wat vrijblijvend advies.

  In dat eerste gesprek wist Eduard ons direct de juiste vragen te stellen en aan het denken te zetten over wat het ondernemerschap betekent, wat daarbij komt kijken en welke overwegingen van belang zijn om tot een keuze te komen om al dan niet in te stappen. We voelden dat hij ervaren was, relationeel sterk, maar ook scherp als dat nodig is. Diezelfde avond hebben wij afgesproken dat hij ons zou gaan ondersteunen. Eduard bracht meteen structuur aan in het te starten traject door met een plan van aanpak te komen. Kort en concreet opgezet, met overzicht van te doorlopen stappen en te maken keuzes, alsook een inschatting van door hem te besteden uren, zodat we in grote lijn wisten wat zijn ondersteuning ons zou gaan kosten. Nadat we dat plan hadden besproken zijn we van start gegaan.

  In het traject dat daarna volgde hebben we o.a. diverse gesprekken gehad met de huidige eigenaren, informatie uitgewisseld, diverse analyses gemaakt, een exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose opgesteld, gesproken over onze financiële situatie en benodigde en haalbare financiering, methode van waardebepaling en wijze van overname. En ook over de juridische vorm van onze eventuele toekomstige onderneming, onderhandelingen gevoerd, een intentieovereenkomst afgesloten en daarna een stappenplan opgesteld om de overname daadwerkelijk tot stand te brengen, waar we op het moment van dit schrijven middenin zitten. In de ondersteuning vanuit Eduard is een aantal zaken voor ons van belang geweest:

  • de kennis die Eduard meebracht over alles wat er komt kijken in een overname traject en de volgordelijkheid die je daarbij het beste kunt hanteren

  • de objectiviteit en scherpte naar ons als potentiële ondernemers. Vanuit het enthousiasme om te gaan ondernemen is het heel belangrijk dat er iemand regelmatig een spiegel voor houdt, ook als is dat misschien op dat moment niet altijd even leuk. Dat wist Eduard mooi te doen door een helder en objectief beeld voor te houden

  • de ondersteuning in de gesprekken met de huidige eigenaren, waarin Eduard scherpte in zijn vraagstelling, onderhandelingsvaardigheden en sterke relationele vaardigheden mooi wist te combineren

  • de snelheid van handelen. De doorlooptijd van onderhanden acties was altijd kort en afspraken die we hadden gemaakt werden nagekomen

  Inmiddels is de daadwerkelijke overname dichtbij. Terugkijkend zijn we heel blij dat we ons hebben laten ondersteunen en zijn we uitermate tevreden over de wijze waarop Eduard dat heeft ingevuld: professioneel, sterk op de relatie, helder objectief advies ook als dat even ‘pijn’ deed en zijn afspraken altijd nakomend.

  Kortom, wij kijken heel plezierig terug op de samenwerking met Claassen, Moolenbeek & Partners!

  Maaike van Oosterhout