Een overname van een onderneming is relatief gemakkelijk vooral wanneer de relaties tussen de partijen goed is. Het blijft van belang om met alle betrokken, vooral met kinderen die geen aandeel hebben of krijgen in de overname, goed te blijven communiceren. Te vaak blijkt dat verwachtingen niet goed naar elkaar worden uitgesproken en dat afspraken niet voor iedereen duidelijk zijn. Zorg hierbij voor een onafhankelijke derde die met alle betrokkenen spreekt, de verwachtingen stroomlijnt en het overnameproces begeleidt.

Overdracht of stoppen met je bedrijf

Het kan ook zijn dat er binnen de familie of binnen de onderneming geen (geschikte) opvolger is. Dan zal het bedrijf moeten worden overgedragen aan een derde of men besluit de activiteiten te stoppen. Dit laatste is soms jammer, omdat waardevolle bedrijven met voldoende toekomstperspectief en kennis verloren gaan.

Voorbereiding overname bedrijf

Een geslaagde bedrijfsovername valt of staat met een goede voorbereiding die wel vijf tot zeven jaar kan duren. Dit betreft een periode van gedachten vormen over de wijze van overdragen, het verkoop klaarmaken van je onderneming, het vinden van de geschikte koper, het onderhandelen en het afronden van de overdracht. Dit proces verloopt voor de één soepel, een ander kan meer moeite hebben met ‘loslaten’. Dit is volkomen begrijpelijk.

Eerste stap bij de overname van een onderneming

De eerste stap in het bedrijfsovernametraject is het inwinnen van informatie. Je kunt hierbij denken aan informatie over een bedrijfsovername in de familiesfeer (zie ook: bedrijfsovername familiebedrijf) en/of het kopen of verkopen van een bedrijf. Voor veel ondernemers is een overname (koop of verkoop) van een bedrijf niet iets waarmee ze eerder te maken hebben gehad. Als ondernemer ben je gewend altijd alles zelf te doen. Mijn ervaring is dat deze ‘alles-zelf-willen-doen-ondernemer’ uiteindelijk geen opvolger vindt of spijt krijgt van een zelf gesloten onaantrekkelijke deal. Schakel daarom altijd een externe bedrijfsadviseur of overname adviseur in om dit proces te begeleiden.

Tips overname bedrijf

In alle situaties moet, het liefst zo vroeg mogelijk, worden nagedacht over:

 • Waarom wil ik mijn bedrijf te koop aanbieden?
 • Hoe is de situatie na de verkoop?
 • Wil ik nog enige tijd verbonden blijven aan het bedrijf?
 • Wat is voor mij de meest gunstige prijs?
 • Wat blijft er voor mij netto over?

Deze en nog vele andere vraagstukken moeten worden benoemd en de gevolgen moeten in kaart worden gebracht.

Stappenplan overname bedrijf

Wanneer besloten is om het bedrijf te verkopen dan krijg je te maken met onderstaand stappenplan bij de overname van je bedrijf. Elk bedrijf is uniek en ook de te nemen stappen zijn maatwerk. Enkele algemene fasen van een bedrijfsovername zijn:

 1. persoonlijke doelen afwegen;
 2. waarde van de onderneming bepalen;
 3. gewenste datum overname benoemen;
 4. profiel gewenste koper opstellen;
 5. kansen, belemmeringen en bedreigingen in kaart brengen;
 6. zoek-, selectie-, en onderhandelingsstrategie bepalen;
 7. het concreet zoeken en selecteren van de juiste kandidaat;
 8. het onderhandelen;
 9. het afronden van de verkoop;
 10. nazorg en evaluatie.
 Lees ook ons artikel: bedrijfsovername, hoe werkt dat?