< p>

Over de mogelijkheden van private bedrijfsfinanciering - Claassen, Moolenbeek en Partners

Over de mogelijkheden van private bedrijfsfinanciering

Deel deze pagina

2 september 2013Als 1 van de ruim 100 partners bij Claassen, Moolenbeek & Partners heb ik mij toegelegd op niet-bancaire bedrijfsfinancieringen in binnen- en buitenland. Daartoe beschik ik over een internationaal netwerk van private kapitaalverstrekkers voor capital funding in de vorm van private equity of venture capital.

Verschil tussen private equity en venture capital

Private equity is risicodragend vermogen voor de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen. Meestal gaat het dan om de financiering van:

• de groei van een bedrijf (bijvoorbeeld door internationalisering of overname)
• de verzelfstandiging van een bedrijf of bedrijfsonderdeel (buy out)
• de voortzetting van een bedrijf met nieuwe aandeelhouders (buy in)
• het van de beurs halen van een bedrijf (public-to-private)
• herstructurering van een bedrijf (turnaround)

Bij financiering van de start van een bedrijf of jonge snelgroeiende bedrijven, die zijn aangemerkt als high-potential en/of high-risk, wordt gesproken van venture capital. Venture capital is daarom de meest risicovolle vorm van private equity, omdat het meestal lastig te voorspellen is hoe succesvol een startup of early stage bedrijf zal worden. Om die reden zullen kapitaalverstrekkers een (bijgesteld) ondernemingsplan verlangen om te kunnen beoordelen of de benodigde investeringsfinanciering haalbaar is.

Lees hierover ook eens ons artikel over startup financiering.

De condities van niet-bancaire bedrijfsfinancieringen

De ‘terms & conditions’ zijn bij private kapitaalverstrekkers zeer verschillend. Sommigen bieden een investeringslening tot 100% van het benodigde financieringsbedrag aan tegen een rente van 4% tot 7% op basis van een langlopende lening (15-20 jaar). Anderen willen graag een joint venture aangaan of stellen op grond van het benodigde financieringsbedrag een overeenkomst voor van 60% investeringslening en 40% aandelenparticipatie. Maar ook andere varianten zijn bespreekbaar. Wel geldt bij private investeerders, dat u zelf ook kapitaal inbrengt. Minimaal is dit 5%. Sommige private investeerders verlangen een eigen inbreng van 10% tot 15%. Vanzelfsprekend hangt dit ook af of er sprake is van private equity of venture capital. Ook de hoogte van het te financieren bedrag speelt een rol. Over het algemeen kan er kapitaal worden verstrekt tussen een half miljoen en honderd miljoen euro, maar ook hogere bedragen zijn mogelijk.

In een oriënterend gesprek in het kantoor van Claassen, Moolenbeek & Partners te Hilversum, worden graag vrijblijvend de mogelijkheden met u besproken.

Albert A. van Daalen