Zoeken
Close this search box.
Zoeken
Close this search box.

Optimisme over bedrijfsovernames

Deel deze pagina
Geschreven door: Tony van Tol
10 oktober 2017De Brookz Overname Barometer van de eerste helft van 2017 laat zien dat het aantal transacties ten opzichte van het half jaar daarvoor met ongeveer 5% is toegenomen. Het onderzoek naar bedrijfsovernames werd onder 214 advieskantoren in overnamebegeleiding gehouden, ongeveer 90% van de markt.

Dealwaarde bij bedrijfsovernames

Van alle transacties die zijn gesloten door adviseurs in de ondervraagde groep had 45% een dealwaarde onder de € 2,5 miljoen. Dus 55% zit daarboven. Een dealwaarde van meer dan €10 miljoen is bij circa 20% van de gevallen aan de orde.

Belangrijkste branches bij bedrijfsovernames

Opvallend is ook dat het aantal transacties in de bouw en installatietechniek met 60% steeg ten opzichte van de vorige meting,in de tweede helft van 2016. Net als in andere jaren is het aantal bedrijfsovernames in de zakelijke dienstverlening het hoogst: 21%. IT & Online en Industrie & Productie zijn daarna de grootste. Beide branches nemen 17% van de overnamemarkt van MKB-bedrijven voor hun rekening.

Opdrachten voor overnamebegeleiding

Ruim 50% van de bedrijven in overnamebegeleiding, geeft aan dat het aantal opdrachten in de eerste helft van 2017 is toegenomen met méér dan 10%. Dit is herkenbaar binnen onze eigen organisatie. Een kleine 20% van de bedrijven in overnamebegeleiding geeft aan dat het aantal opdrachten dat ze hebben ontvangen met meer dan 25% is gestegen. Maar bij 6% van de
overname advieskantoren in overnamebegeleiding is het aantal opdrachten in het eerste half jaar afgenomen.

EBITDA Multiple gemiddeld 4,8

Heel veel ondernemers hebben wel een gevoel wat hun bedrijf waard is. Men kijkt naar de winst en vermenigvuldigt die met een factor die gebruikelijk is in hun branche. Overnameadviseurs verfijnen deze methodiek. De basis is daarbij de  EBITDA. Aan de advieskantoren is gevraagd een daling of stijging aan te geven voor de EBITDA multiple per sector. Wat blijkt: De EBITDA multiple is voor geen enkele sector gedaald. De toegenomen interesse voor bedrijven in de Bouw & Installatietechniek is ook terug te zien uit de stijging van de EBITDA multiple. Deze steeg relatief gezien het meest. De EBITDA multiple voor IT & Online steeg in absolute zin net zo veel en passeerde daarmee voor het eerst de EBITDA multiple voor Gezondheidszorg & Farmacie. IT & Online wordt nu het meest gewaardeerd bij bedrijfsovernames: een multiple van 6,o5. Alleen de EBITDA multiple voor de Detailhandel bleef ongewijzigd en de laagste multiple. De multiple voor de detailhandel bedraagt 3,65 keer de EBITDA.

In het rapport wordt tevens inzicht gegeven in motief en structuur van de transacties.

Vooruitzichten

Ook aan onze collegae adviseurs in overnamebegeleiding, is gevraagd hun verwachtingen weer te geven aan de hand van een rapportcijfer. Daarin wordt o.a. meegewogen het aantal ondernemers dat hun
bedrijf wil verkopen, het gemak van verkrijgen van financiering en de macro-economische ontwikkelingen. Het rapportcijfer voor de eerste helft van 2017 was een 7,6, de verwachting voor de tweede helft is een 7,8. Dus men ziet de toekomst op het gebied van bedrijfsovernames positief tegemoet. Het beeld van veel van onze CM&P-overnameadviseurs is zelfs nog iets positiever.

Economie trekt aan


Zo ziet Tony van Tol, bedrijfsadviseur bij CM&P in Eindhoven, het ook. “In de Automotive branche veranderen de verdienmodellen sterk, waardoor voornamelijk oudere ondernemers bezig zijn met een mogelijke overdracht van hun bedrijf. Wat verder opvalt is dat ondernemers in de leeftijd categorie vanaf 57 jaar zich laten adviseren over een bedrijfsovername. Ik vermoed dat dat komt omdat de economie weer aantrekt, en men verwacht dat de dealwaarde stijgt. Ik zie verder dat ondernemers de tijd nemen om een bedrijfsovername voor te bereiden.”