Ontslagwet houdt de gemoederen bezig, zeker binnen MKB

Deel deze pagina

30 juni 2016Het is nog maar een jaar geleden dat in Nederland de nieuwe ontslag-wet werd ingevoerd.

De ambities waren hoog.

 

De wet moest onder anderen zorg dragen voor:

  • vereenvoudiging van de procedure
  • minder jurdische rompslomp
  • vooral: de kloof tussen “flex” en “vast” verkleinen
  • een doorstroom bevorderen van flex naar vast
  • beperking van de ontslagvergoedingen.

 

Om met het goede nieuws te beginnen. De nieuwe ontslag-wet lijkt inderdaad tot gevolg te hebben dat de ontslagvergoedingen lager uitvallen. Althans dat is de conclusie uit een evaluatieonderzoek onder 1074 arbeidsrechtsadvocaten, bedrijfsjuristen, rechters en andere vakspecialisten  Uit het gehouden onderzoek blijkt óók dat van al die goede voornemens maar zeer weinig terecht is gekomen. Het tegendeel lijkt waar, er is sprake van een tegengesteld effect.

Wij spraken in het afgelopen jaar meerdere MKB ondernemers die gelijksoortige ervaringen hadden.

Lees voor meer achtergrond informatie (en vooral de reacties van lezers) het FD: klik hier