< p>

Nieuw financieringsfonds voor het MKB - Claassen, Moolenbeek en Partners

Nieuw financieringsfonds voor het MKB

Deel deze pagina

28 november 2014Nieuw financieringsfonds voor het MKB

In deze nieuwsbrief neem ik u opnieuw mee naar de meest recente alternatieve financieringsvorm voor het MKB. We hebben reeds gezien dat banken, verzekeraars en informal investors zich bewegen op de markt van alternatieve financieringen. Daar komt dus nu ook het pensioenfonds Detailhandel bij. Pensioenfonds Detailhandel heeft 40 miljoen euro in het fonds gestort. Doel van het fonds is om kleine en middelgrote bedrijven aan leningen te helpen, waarvoor ze bij banken maar moeilijk terecht kunnen.

Het Pensioenfonds Detailhandel

Het Pensioenfonds Detailhandel investeert in het MKB Impulsfonds, omdat ze zoekt naar interessante investeringen met een zo hoog mogelijke kans op een positief rendement en een zo laag mogelijk risico voor haar deelnemers. Het Pensioenfonds heeft de marktkansen van het MKB Impulsfonds grondig onderzocht en besloten een investering te doen uit haar totale geïnvesteerde vermogen van 12 miljard euro.

Wat is het MKB Impulsfonds?

Het MKB Impulsfonds is een financieringsinstelling voor MKB-ondernemers die een bedrijfslening zoeken tussen 250.000 en 1 miljoen euro. De aanvragen kunnen worden ingediend m.i.v. 1 december 2014. De aanvragen kunnen alleen worden ingediend via een accountant of een bedrijfsadviseur.

Voor wie bestemd?

Het MKB Impulsfonds is er voor ondernemers die een lening nodig hebben tussen de 250.000 en 1 miljoen euro. Deze ondernemers willen of kunnen nu moeilijk terecht bij banken of bij alternatieve financiers.

De minimum eisen om in aanmerking te komen voor een lening bij het MKB Impulsfonds zijn:

  • minimaal twee jaar bestaan;
  • drie vaste medewerkers in dienst;
  • minimaal 600.000 euro bedrijfsomzet;
  • winstgevend na aftrek belastingen;
  • doortimmerd bedrijfsplan.

Werkwijze

Het MKB Impulsfonds beoordeelt de kredietaanvraag met een beproefd stappenplan. De focus van kredietbeoordeling ligt minder op zekerheden, maar meer op de fundamentele analyse van een bedrijf en de positie in de betreffende regio en sector.

Als ondernemers beschikken over een goed onderbouwd plan en een bewezen trackrecord, dan kijkt het MKB Impulsfonds niet alleen naar het verleden, maar neemt zij ook de verwachte ontwikkelingen mee in de beoordeling van de aanvraag.

Ondernemers die een beroep doen op het MKB Impulsfonds om hun groeiplannen te realiseren, houden volledige zeggenschap over de onderneming. Wel houdt het MKB Impulsfonds graag een vinger aan de pols. Daarvoor levert de ondernemer, via de bedrijfsadviseur of accountant, in de periode dat hij gebruik maakt van de lening op zeer regelmatige basis de cijfers én financiële prognoses aan. Bij een lening aanvraag worden de volgende stappen doorlopen:

De ondernemer formuleert samen met de bedrijfsadviseur of accountant de behoefte (behoeftebepaling)

  • De bedrijfsadviseur of accountant doet een eerste toets op basis van de voorwaarden van het MKB Impulsfonds (financiële sneltoets)
  • De bedrijfsadviseur of accountant doet namens de ondernemer een financieringsaanvraag bij het MKB Impulsfonds (financieringsaanvraag)
  • De kredietbeoordelaar van het MKB Impulsfonds gaat op basis van de aanvraag beoordelen of een lening kan worden verstrekt (kredietbeoordeling)
  • Het MKB Impulsfonds verstrekt lening (verstrekking)

De ondernemer betaalt rente en aflossing en via de bedrijfsadviseur of accountant wordt op regelmatige basis financiële informatie aan het MKB Impulsfonds verstrekt (monitoren lening).

Mocht u of één van uw klanten meer informatie willen over deze financieringsvorm neem dan contact met mij op.