< p>

Na de Corona Crisis: Werk aan je Strategie -

Na de Corona Crisis: Werk aan je Strategie

Deel deze pagina
Geschreven door: Hay Vullinghs
13 mei 2020Gebruik deze tijd om noodzakelijke of lang gekoesterde veranderingen aan te brengen. Drie praktijkvoorbeelden.

In mijn vorige artikel “Hoe nu verder? Het MKB na de Corona-lockdown” moedigde ik ondernemers aan om in deze periode alvast eens na te denken over hoe de bedrijfsvoering weer opgepakt kan worden wanneer de economie weer gefaseerd wordt opengesteld. Hoe moeilijk ook gezien de huidige (financiële) situatie.

Ik heb daarbij aangegeven dat tal van vragen op de ondernemer afkomen. Als ondernemer zie je door de bomen het bos niet meer; waar moet je beginnen? Wat helpt is om je onderneming in 4 delen te splitsen (organisatie, markt, product/dienst en financiën) en elk onderdeel apart  tegen het licht te houden.

Vrijblijvend gesprek

Hulp nodig bij corona-problemen? Vraag een vrijblijvend gesprek aan en vul dit formulier in.

De organisatie op orde: doe ik de dingen goed, of doe ik de goede dingen?

Behalve antwoorden te vinden op vragen hoe de onderneming weer op te starten en welke (organisatie)vraagstukken daarbij komen kijken, kan de ondernemer ook eerst goed nadenken of de organisatie nog wel optimaal is ingericht. Of er zaken niet anders of beter kunnen. Het kan geen kwaad om regelmatig afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen en jezelf de vraag te stellen: “doe ik de dingen wel goed?”. Grijp de kans om bepaalde zaken in jouw bedrijf te verbeteren. Maar misschien nog belangrijker is de vraag “doe ik wel de goede dingen?”. Hier gaat het dus om de vraag of je het niet (deels) over een andere boeg moet gooien: dus of je veranderingen moet aanbrengen in de opbouw van de organisatie, het verdienmodel, de dienstverlening, productie, of  van markt moet wisselen.

Gebruik deze periode ook om te Werken aan jouw bedrijf in plaats van in jouw bedrijf. Laat ik eens een paar praktijkvoorbeelden geven waar ik nu mee van doen heb.

Herverdeling van taken en verantwoordelijkheden

Een ondernemer heeft een mooi winstgevende onderneming opgebouwd met nog volop perspectief. Inmiddels werken er 60 mensen maar de ondernemer is nog steeds de drijvende kracht van de onderneming. Het bedrijf heeft door de Corona-maatregelen met forse omzetdaling te maken en de winst zal dit jaar waarschijnlijk volledig verdampen en omslaan in een verlies. Gelukkig beschikt de onderneming over reserves en zijn de klappen op de vangen. Wel zal een behoorlijke hap uit het vermogen worden genomen.

De ondernemer heeft de afgelopen maand de tijd genomen om een paar zaken waar hij nooit aan toe kwam aan te pakken en te verbeteren. Maar bovenal heeft hij nagedacht over zijn toekomst. De ondernemer is achter in de 50 en wil zijn bedrijf over enkele jaren verkopen. De crisis komt dus behoorlijk ongelegen. Hij vraagt zich af of hij nu nog de energie heeft om zijn onderneming weer op het niveau van voor de Corona-crisis te krijgen en zo ja hoe hij dat dan zou moeten doen. Ik heb hem geadviseerd een nieuw Ondernemersplan op te stellen waarbij ik hem heb ondersteund. Een van de conclusies is dat hij meer waarde aan het bedrijf kan toevoegen door de onderneming minder afhankelijk van hem maken, in plaats van dat hij weer de kartrekker wordt om het resultaat op het oude niveau te brengen. De komende maanden gaat hij zich richten op het benoemen en overhevelen van taken en verantwoordelijkheden aan leden van het MT, inclusief de daarbij behorende bevoegdheden. Bij deze wijziging van de aansturing van de onderneming adviseer ik hem.

Gebruik kennis en ervaring om de positie in de keten te versterken om omzet en resultaat te verbeteren

Een ander voorbeeld is een onderneming die actief is op de business-to-businessmarkt. Door de Corona-crisis is de omzet over april met 60% gedaald. De verwachting is dat de omzet gedurende de rest van het jaar weer zal stijgen tot ca 80% van het niveau over 2019. Laat zich makkelijk raden wat de gevolgen zullen zijn voor het resultaat. De ondernemer is niet bij de pakken neer gaan zitten, maar is meteen op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om de omzet en resultaat weer te verbeteren. Hij heeft mij gevraagd om hem daarbij te adviseren. Ik heb geconstateerd dat door de opkomst van e-commerce (m.n. de webshop) er sprake is van ketenintegratie. Toeleveranciers van de onderneming richten zich in toenemende mate rechtstreeks tot de (zakelijke) klant van de onderneming. Maar e-commerce maakt het voor onze klant ook steeds makkelijker om in contact te komen met de eindgebruiker en zich zodoende op het gebied van Business-toConsumer te begeven. Inmiddels wordt het Ondernemersplan aangescherpt zodat onze klant zich in de (nabije) toekomst ook op de eindconsument zal richten en zijn organisatie daarop zal aanpassen.

Biedt nieuwe producten of diensten aan

Als laatste voorbeeld vermeld ik de zzp-er die zich de laatste 2 jaar (succesvol) heeft toegelegd op een heel specifiek onderdeel van haar werkzaamheden. Door de Corona-crisis is deze activiteit voorlopig niet meer aan de orde. Ze heeft meteen haar oude – maar niet verwaarloosde – netwerk geactiveerd en kan de werkzaamheden die ze in het verleden ook uitoefende weer langzaam oppakken.

Drie voorbeelden waarbij de ondernemers bij de voorbereiding op het weer openstellen van de economie zich niet alleen afvroegen of ze de dingen goed doen (met het invoeren van de social distance; het communiceren met medewerkers, leveranciers en afnemers) en of er verbeteringen mogelijk zijn maar ook bezig zijn met de vraag of ze wel de goede dingen doen (in een veranderende omgeving) en daarbij niet schromen om de organisatie aan te passen of zelfs het verdienmodel bij te stellen.

Het zal niet voor iedere ondernemer makkelijk zijn om – naast de dagelijkse drukke werkzaamhedenen het gevecht om het hoofd boven water te houden – zich er daadwerkelijk toe te zetten om vanaf een afstand naar zijn/haar eigen onderneming te kijken en zich (kritisch) durft af te vragen: wat doe ik goed en wat kan er beter? Op het organisatorisch vlak, commercieel/markttechnisch betreft de producten/diensten, en/of ten aanzien van de financiële aansturing. Toch adviseer ik iedere ondernemer om daar tijd voor vrij te maken.

Mocht dat niet lukken, of je bent niet in staat om de noodzakelijke of gewenste veranderingen door te voeren, dan sta ik, of een van mijn collega’s bij je in de buurt, je graag met deskundige adviezen terzijde.

CM&P Corona Doe-het-Zelf Toolkit

Om MKB-ers te helpen heeft CM&P een handige toolkit gemaakt die iedere ondernemer zélf in kan vullen. De toolkit helpt je om een beter inzicht te krijgen in je liquiditeitsbegroting. Dat geeft weer inzicht in welke stappen je moet nemen. Lees er hier meer over of laat je gegevens hieronder achter om de toolkit in je inbox te ontvangen. Binnen 24 uur heb je de toolkit in je bezit.

    Mevr.Dhr.

    Over de auteur

    mr. Hay Vullinghs MBA RAB

    Hay is een zeer ervaren executive consultant voor Mkb’ers. Hij adviseert en begeleidt ondernemers bij het opstellen en uitwerken van de bedrijfsstrategie. Daarnaast heeft hij veel ervaring met bedrijfswaarderingen en aan- of verkoop van ondernemingen. Hay is gespecialiseerd Register Adviseur Bedrijfsopvolging en staat ingeschreven in het RAB register. Wil je weten wat hij voor jou kan betekenen en heb je interesse in een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op met Hay via mail of bel 06–10936840.