Na de Corona Crisis: Focus op de Markt

Deel deze pagina
Geschreven door: Kees van den Breemer
14 mei 2020Hoe bereid ik mij voor op het weer opstarten van mijn bedrijf?

Vrijblijvend gesprek

Hulp nodig bij corona-problemen? Vraag een vrijblijvend gesprek aan en vul dit formulier in.

Eerder schreven we over het artikel “Hoe nu verder? Het MKB na de Corona Lockdown”. Hierin bespraken we de facetten waar je als ondernemer over moet nadenken om goed uit deze crisis te komen. In dit artikel ga ik in op één van de onderdelen, De Markt

Claassen, Moolenbeek & Partners heeft bijna 40 jaar ervaring bij MKB-bedrijven in diverse branches. Het is uiteraard onmogelijk om tot in detail in te gaan op al die verschillende markten. Daarom zal ik me in dit artikel richten op een algemene aanpak om de markt en consequenties voor je bedrijf in kaart te brengen. Hiermee wordt per onderdeel inzichtelijk waar je als bedrijf je focus moet gaan leggen.

Wat is de status in de markt?

Als ik op dit moment praat met ondernemers dan komen veelal de volgende statements naar voren:

 • Door Corona is de markt veranderd en daar moeten mee leren omgaan.
 • Door Corona zal er een periode komen waarin we een groot aantal zaken anders aan moeten pakken om te overleven.

Maar wat verandert er nu daadwerkelijk en waar raakt dit ons als bedrijf? Veel bedrijven hebben nog geen overzicht van alle consequenties (behoudens de financiële) en hoe hier mee om te gaan.

Vragen die ons nu bezig houden zijn bijvoorbeeld:

 • Voldoet mijn product nog wel aan de nieuwe eisen?
 • Wat is er gebeurd met mijn klanten/doelgroep?
 • Wat is er veranderd bij mijn leveranciers en kunnen die nog leveren? (logistiek)
 • Wat betekenen de nieuwe regels voor mijn bedrijf?

Er zijn behoorlijk wat voorbeelden van bedrijven die in de crisis creatief zijn omgegaan met de mogelijkheden. In een aantal gevallen leidt dit tot nieuwe inzichten maar het kan ook een verkeerde keuze zijn. Wat betekent dit voor jouw bedrijf?

Een fotograaf die zicht gespecialiseerd heeft in bedrijfsfotografie schakelt om naar portretfotografie. Een sportschool komt met online te volgen lessen maar ook met individuele lessen via skype, zoom of teams. Een bedrijf in geluid en licht schakelt van evenementen om naar het live-streamen van begrafenissen.

Kortom veel creativiteit! Gebruikt voor korte termijn oplossingen, maar die ook een hoop stof geeft tot nadenken over de toekomst.

 

Tijd om dit in kaart te brengen voor je eigen onderneming.

Wat moeten we eigenlijk anders doen om deze situatie een volgende keer beter te managen of zelfs te voorkomen? Hoe pakken we dat aan?

Een paar zaken zijn zeker, ook in de huidige situatie:

 1. Er ontstaat op dit moment een 1,5 meter economie (social-distance) waar we ons met z’n allen aan moeten houden.
 2. Daarnaast neigt de berichtgeving in de media naar het voorzichtig versoepelen van de genomen maatregelen.
 3. Voorkomen van een crisis in het algemeen van vergelijkbare omgang is een onmogelijke opgave. We kunnen nooit een inschatting maken van oorzaak en gevolg van iets wat we niet kennen.

Toch ligt bij dit laatste punt ook de kapstok om een start te maken met een nieuw begin Ondernemen en onzekerheid horen bij elkaar. Ondernemers weten dat. Zelfs in geval van “going concern” waarbij zich grote veranderingen voordoen. In- of extern, het brengt altijd onzekerheid en risico’s met zich mee.

Binnen de huidige situatie liggen er voor de verschillende branches wel degelijk mogelijkheden om te gaan ondernemen. Je ziet hiertoe al veel initiatieven. Voor veel ondernemers is de grote vraag echter: Waar te beginnen?

Aanpak: aanpassen aan een verandering

Ik opteer hier voor een beproefde aanpak: Maak de problematiek klein en hak dit in meerdere stukken. Deze methode heeft bewezen succesvol te zijn. Ik voeg hier wel een tweede aspect aan toe: Denk van buiten naar binnen en vertaal dat in hapklare brokken naar je eigen organisatie.

Definitie van de markt!

Ik besef me terdege dat “de markt” een containerbegrip is en dat er vanuit elk perspectief een andere definitie zal worden gegeven. In dit artikel definieer ik de markt als volgt:

Alle ontwikkelingen die buiten ons bedrijf plaatsvinden.

Hierbij dienen we onderscheid te maken tussen ontwikkelingen die we kunnen beïnvloeden en waar we geen invloed op hebben. Hoe verder weg van je bedrijf, hoe minder invloed je hierop hebt. Dit betekent echter niet dat deze aspecten geen invloed op je bedrijf hebben. Corona is een duidelijk voorbeeld waar we geen invloed op hebben maar die een groot aanpassingsvermogen van de onderneming vraagt. Als we dit als vertrekpunt nemen kunnen we een start maken met het in kaart brengen van jouw situatie zodat er een start gemaakt kan worden met het opstellen van een bedrijfsplan. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Zonder de intentie te hebben dat bovenstaand schema voor jouw organisatie compleet is, is dit wel een goed vertrekpunt. Zaak is om nu per onderwerp vragen te formuleren of veranderingen te benoemen. Onderwerpen hieraan toevoegen kan natuurlijk ook.

 

De vragen die ontstaan vanuit het van buiten naar binnen denken moeten in de juiste volgorde worden gezet zodat er een effectieve aanpak van de vragen / actiepunten ontstaat. Voor het beoordelen van de prioriteit zijn er 2 factoren benoemd:

 

 1. Urgentie
 2. Impact in de organisatie

 

Het uitwerken van bovenstaand schema’s hoeft niet ingewikkeld te zijn, binnen een middag heb je als snel goed inzicht. Het inschakelen van een extern adviseur helpt daarbij enorm. Die je helpt om de juiste focus op de juiste maatregelen te krijgen. Het principe van “vreemde ogen dwingen” is hier van toepassing. Bovenstaand schema helpt om structuur aan te brengen en overzicht te krijgen van wat er allemaal moet gebeuren om je bedrijf toekomst-proof te maken en af te stemmen aan de “nieuwe” markt.

Zoals in elke crisis vallen er ook “slachtoffers”. Er zullen bedrijven failliet gaan. Ook dat kun jezelf regisseren. Wat je als ondernemer niet moet doen: stilzitten. Wachten tot de storm overtrekt. Een punt in de huidige tijd is op alle ondernemers van toepassing: Urgentie! Kom in actie.

Vrijblijvend gesprek

Hulp nodig bij corona-problemen? Vraag een vrijblijvend gesprek aan en vul dit formulier in.

Het is voor MKB-ondernemers belangrijk om de juiste inzichten te krijgen zodat er snel geschakeld kan worden als we over de top van de crisis heen zijn. Als je als ondernemer dan helder hebt wat je wilt gaan doen kun je versnellen.

Niet alleen voor de ondernemer zijn dergelijke plannen belangrijk. Met een goed onderbouwd plan kun je ook in gesprek met mogelijke financiers zodat ook de liquide middelen geen belemmering vormen om de gekozen weg daadwerkelijk in te gaan en te gaan bewandelen.

Wij adviseren de ondernemers dan ook om een dergelijk marktplan op korte termijn te gaan uitwerken. Indien je als ondernemer hierbij tegen grenzen aan loopt, dan kan hij zich tot mij of een van mijn collega’s bij u in de buurt wenden voor deskundige adviezen en begeleiding bij het opstellen van dit plan.

Over de auteur

Kees van den Breemer RAB-FJ

Kees van den Breemer heeft een flinke ervaring crisismanagement opgedaan in de Retail. De prijzenoorlog in de supermarktbranche, maar ook de overname/fusie golf binnen de Retail zijn daar voorbeelden van. In deze periodes wordt er veel creativiteit van adviseur, franchisenemer en franchisegever gevraagd. Sleutelwoorden hierbij zijn: Samenwerking, individueel belang en doelstellingen. Met name de doelstellingen zijn die zaken die we op dit moment helder moeten gaan formuleren.

Wil je weten wat hij voor jou kan betekenen en heb je interesse in een vrijblijvend gesprek? Neem direct contact op met Kees via mail of bel 06 28 24 11 34.