< p>

MVO, meetbaar beter resultaat. Iets voor u?

MVO, meetbaar beter resultaat. Iets voor u?

Deel deze pagina

24 december 2015Uw bedrijf is voortdurend in ontwikkeling. U heeft zaken zo geregeld dat u vlot kunt omschakelen wanneer u nieuwe kansen ziet of kunt reageren op veranderingen. Uw bedrijf is agile, bewegelijk, of lenig. U weet als geen ander dat het voortdurend aandacht vraagt om agile te blijven. Ook is het onvermijdelijk om hiervoor kennis en inspanning binnen te halen in uw bedrijf. U en uw medewerkers worden immers opgeslokt door de dagelijkse verplichtingen en gebeurtenissen die om reactie vragen. Hieraan ontsnappen en weer eens met wat afstand naar uw bedrijf kijken vraagt om discipline en planning.

Hier komt CM&P in beeld. Adviseurs van CM&P zijn hoog opgeleid en hebben vele jaren ervaring in het bedrijfsleven. Met deze kennis en ervaring kunnen zij u ondersteunen om ow onderneming agile te houden en ten alle tijden klaar te staan voor de toekomst.

Uw onderneming is niet alleen wat zich binnen de vier muren van uw bedrijf afspeelt. De toegevoegde waarde die u met uw bedrijf levert is niet alleen uit te drukken in geld. U hebt te maken met stakeholders (belanghebbenden). Dat zijn klanten en leveranciers, en hun klanten en leveranciers; de keten. Daarnaast hebt u uw medewerkers, en de gezinnen van uw medewerkers, evenals uw eigen gezin als stakeholders van de inspanningen en resultaten van uw onderneming. Uw buren, de gemeente, de provincie het milieu hebben allemaal baat bij de inspanning die u verricht met uw bedrijf, wanneer u rekening houdt met al deze belangen.

Dat het loont om in uw bedrijfsvoering rekening te houden met alle stakeholders is al langer bekend. Ondernemingen die maatschappelijk verantwoord acteren, presteren op lange termijn beter dan gemiddeld. Medewerkers zijn gelukkiger omdat zij actief betrokken zijn en ruimte hebben voor innovatie. Gelukkige medewerkers presteren véél beter. Het Amerikaanse Parnassus Workplace Fund, een beleggingsfonds, investeert alleen in bedrijven waarvan de medewerkers echt gelukkig zijn, bedrijven met een solide personeelsbeleid (Voorbeelden daarvan zijn: winstdeling, zorgverzekeringen, pensioenvoorziening, ondersteuning werkende moeders). Het fonds is in 2005 opgericht en heeft tot januari 2013 een jaarlijks rendement opgeleverd van 9,63% (in de afgelopen 5 jaar, gedurende de recessie zelfs 10,81%).

Laat CM&P u bij de les houden, uw persoonlijke ontwikkeling ondersteunen en uw bedrijfsontwikkeling mede vorm geven voor een beter resultaat.
DURFT U HET AAN? 

Ja, neem
contact
met ons en maak een vrijblijvende afspraak om uw mogelijkheden te onderzoeken!