< p>

MKB ondernemers zijn optimistisch over dit jaar en de toekomst

MKB optimistisch

Deel deze pagina
Geschreven door: Arja Hilberdink Briggeman
29 september 2016

idee voor goed leiderschap

Eén kenmerk van MKB ondernemers is dat zij altijd een optimistische kijk hebben op de toekomst. Natuurlijk zijn er in iedere onderneming tijden van tegenslag, maar in de genen van de ondernemer blijft het optimisme gebakken.

Anno 2016: MKB optimistischer dan ooit

Op 29 september, nota bene bij de Rabobank “de dag van het nieuwe financieren”, blijkt uit de MKB Marktmonitor van uitzendbureau Unique dat MKB ondernemers nu zeer optimistisch zijn over de toekomst. De verwachte omzet- en rentabiliteitsstijging kan zelfs nog groter zijn als het MKB meer financiering kan ophalen.

Verdere conclusies uit het rapport: duidelijk is dat de economische crisis voorbij is, dat MKB ondernemers daarvan profiteren. De bouw en logistiek profiteren in iets mindere mate. MKB ondernemers verwachten omzetstijging te realiseren door nieuwe markten aan te boren (36%) of nieuwe producten aan te bieden (42%).

Wij, adviseurs en vertrouwenspersoon van menig MKB-ondernemer, ervaren dagelijks dat de marktontwikkeling toch slechts beperkt iets zegt over de individuele onderneming. Nieuwe markten aanboren, nieuwe producten aanbieden, dat is voor de individuele ondernemer helemaal nog niet zo makkelijk beantwoord. Laat staan: uit te voeren. Ook niet als er heel veel meer geld ter beschikking zou zijn.

Voor goed onderbouwde businessplannen is overigens altijd geld ter beschikking! Ook van banken, al dan niet met zogenaamde gestapelde financieringen. Dat is ongetwijfeld ook de boodschap bij de dag van het nieuwe financieren!