< p>

Mkb-ondernemers willen duidelijkheid en samenwerking van hun bank - Claassen, Moolenbeek en Partners

Mkb-ondernemers willen duidelijkheid en samenwerking van hun bank

Deel deze pagina

24 september 2013

Onder deze titel publiceren SRA en de Leidse Universiteit de resultaten van hun onderzoek. In de samenvatting in het persbericht schrijven zij:

65% van de ondernemers geven aan dat zij weinig moeite hebben hun financiële situatie met hun bank te delen, zowel in goede als slechte tijden. Bij banken missen ze echter wel duidelijkheid over hoe zij tot kredietbeslissingen komen. Graag zouden ondernemers zien dat banken meer als partner-in-business optreden, waarbij de problemen gezamenlijk worden aangepakt. Het kredietcontract tussen beide partijen lijkt daarmee niet voldoende om de behoeften van beide partijen te vervullen. Misschien kan een Statement of Principles daarin wel voorzien.

Meer weten? https://www.sra.nl/over-sra/nieuws-sra/