< p>

MKB IMPULSFONDS - Claassen, Moolenbeek en Partners

MKB IMPULSFONDS

Deel deze pagina

12 januari 2015Nieuw financieringsfonds voor het MKB

We hebben reeds gezien dat banken, verzekeraars en informal investors zich bewegen op de markt van alternatieve financieringen. Daar komt nu ook het Pensioenfonds Detailhandel bij. Zij doen dit via het MKB Impulsfonds. Dit is maandag 25 november 2014 van start gegaan. Pensioenfonds Detailhandel heeft 40 miljoen euro in het fonds gestort. Doel van het fonds is om kleine en middelgrote bedrijven aan leningen te helpen, waarvoor ze bij banken moeilijk terecht kunnen.

Het Pensioenfonds Detailhandel

Het Pensioenfonds Detailhandel investeert in het MKB Impulsfonds, omdat ze zoekt naar interessante investeringen met een zo hoog mogelijke kans op een positief rendement. En een zo laag mogelijk risico voor haar deelnemers. Het Pensioenfonds heeft de marktkansen van het MKB Impulsfonds grondig onderzocht en besloten een investering te doen uit haar totale geïnvesteerde vermogen van 12 miljard euro.

Wat is het MKB Impulsfonds?

Het MKB Impulsfonds is een financieringsinstelling voor MKB-ondernemers die een bedrijfslening zoeken tussen 250.000 en 1 miljoen euro. De aanvragen kunnen worden ingediend m.i.v. 1 december 2014. De aanvragen kunnen alleen worden ingediend via een accountant of een bedrijfsadviseur. Claassen, Moolenbeek & Partners is in gesprek met het MKB Impulsfonds, zodat vanaf 2015 de ondernemer zijn kredietaanvraag via CM&P kan indienen.

Voor wie bestemd?

Het MKB Impulsfonds is er voor ondernemers die een lening nodig hebben tussen de 250.000 en 1 miljoen euro. Deze ondernemers willen of kunnen nu moeilijk terecht bij banken of bij alternatieve financiers. De minimum eisen om in aanmerking te komen voor een lening bij het MKB Impulsfonds zijn:

  • minimaal twee jaar bestaan
  • drie vaste medewerkers in dienst
  • minimaal 600.000 euro bedrijfsomzet
  • winstgevend na aftrek belastingen
  • doortimmerd bedrijfsplan

Werkwijze

Het MKB Impulsfonds beoordeelt de kredietaanvraag met een beproefd stappenplan. De focus van kredietbeoordeling ligt minder op zekerheden. Maar meer op de fundamentele analyse van een bedrijf en de positie in de betreffende regio en sector. Als ondernemers beschikken over een goed onderbouwd plan en een bewezen trackrecord, dan kijkt het MKB Impulsfonds niet alleen naar het verleden, maar neemt zij ook de verwachte ontwikkelingen mee in de beoordeling van de aanvraag.

Ondernemers die een beroep doen op het MKB Impulsfonds om hun groeiplannen te realiseren, houden volledige zeggenschap over de onderneming. Wel houdt het MKB Impulsfonds graag een vinger aan de pols. Daarvoor levert de ondernemer, via de bedrijfsadviseur of accountant, in de periode dat hij gebruik maakt van de lening op zeer regelmatige basis de cijfers én financiële prognoses aan. De ondernemer betaalt rente en aflossing en via de bedrijfsadviseur wordt op regelmatige basis financiële informatie aan het MKB Impulsfonds verstrekt (monitoren lening). Mocht u of één van uw klanten meer informatie willen over deze financieringsvorm neem dan
contact
 op met Waldy van de Walle.