Mkb-fonds € 55 mln van Jeu Titulaer gaat er hoogstwaarschijnlijk komen

Deel deze pagina

26 maart 2014Het initiatiefplan voor vorming van een fonds van € 55 mln voor mkb-bedrijven heeft in een iets aangepaste vorm groen licht gekregen van het college van gedeputeerde staten van Limburg. In juni valt de definitieve beslissing.

Limburg helpt MKB met fonds van € 55 miljoen De Provincie Limburg wil ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB), die werkzaam zijn in de topsectoren, financieel helpen met een fonds van in totaal bijna € 55 miljoen. Een plan hiervoor wordt door het Limburgs Parlement besproken tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota in juni.

Hiermee geven Gedeputeerde Staten (GS) antwoord op het initiatiefvoorstel van CDA-statenlid Jeu Titulaer. Gedeputeerde Staten hebben zijn voorstel in samenhang gebracht met reeds in gang gezette initiatieven voor het MKB. ,,Ook het college van GS hecht groot belang aan een vitaal en stevig MKB,” zo stelt gedeputeerde Twan Beurskens van Economische Zaken en Grondbedrijf. De brief van GS bevat ook een eerste reactie op het concept-initiatiefvoorstel van statenlid Albert Leppers met betrekking tot een ‘Limburgbank’.

Om het MKB-fonds te kunnen vullen wordt een deel van de belegde reserve van de Provincie te gelde gemaakt door Franse staatsobligaties te verkopen. Deze reserve is in 2009 gevormd door de verkoop van de aandelen in energieconcern Essent.

Het fonds wordt grotendeels revolverend. Dat wil zeggen dat ondernemers eventuele leningen uit dit fonds, inclusief rente, moeten terugbetalen aan de Provincie. Met dat geld kunnen weer andere ondernemers worden geholpen. Doel is het geld uit te lenen aan startende, innovatieve en snelgroeiende ondernemingen. Juist deze bedrijven worden door banken vaak als te risicovol gezien waardoor zij moeite hebben geld los te krijgen van financiers.

De topsectoren die de Provincie graag wil steunen zijn: agro/food, logistiek, high tech systems & materials, chemie, life sciences & health, energie, vrije tijd economie en smart services. Industriebank Liof zou de uitvoering van het MKB-fonds ter hand kunnen nemen, zo stellen Gedeputeerde Staten voor. MKB’ers uit deze stuwende sectoren met vijf of meer werknemers komen voor financiering uit dit fonds in aanmerking. De door statenlid Titulaer voorgestelde provinciale MKB garantieregeling boven op de staatsgarantie wordt door Gedeputeerde Staten niet overgenomen. GS betwijfelen of het MKB hierdoor meer kredieten krijgen. ,,Bovendien willen we met een extra garantie banken niet belonen voor het eventueel niet adequaat uitoefenen van hun taak,” aldus Gedeputeerde Beurskens.

Eerder bericht: CDA ondersteunt Limburgs MKB met 55 miljoen in financieringsfonds (LOF)

Het CDA in Provinciale Staten heeft een initiatiefvoorstel ingediend om het midden- en kleinbedrijf in de provincie Limburg met 55 miljoen euro te ondersteunen. Doel van dit voorstel is om het MKB in Limburg meer mogelijkheden te bieden voor de financiering van hun investeringsplannen zodat de economische groei, welvaart en werkgelegenheid gestimuleerd wordt.

Het initiatiefvoorstel van CDA Statenlid Jeu Titulaer bevat 3 financieringsinstrumenten die samen het nieuw op te richten Limburgs Ondernemingsfonds voor het MKB (LOF) vormen. Jeu Titulaer: “We horen van ondernemers dat banken nauwelijks bereid zijn om kredieten te verstrekken aan bedrijven. Het CDA wil dat Limburgse bedrijven vooruit kunnen maar ook dat de Provincie meer in Limburg belegt. Het Limburgs Ondernemingsfonds voorziet in een grote behoefte en de provincie investeert in haar eigen economie. Zo ontstaat een win-winsituatie.”De omstandigheden op de financiële markten en binnen het Nederlandse bankwezen zijn sinds de financiële crisis zodanig verslechterd dat het MKB moeizaam financiering verkrijgt. Financiering is echter nodig t.b.v. de continuïteit en de groei van ondernemingen. De Provincie kan deze ontstane leemte opvullen en daarmee invulling geven aan haar doelstellingen. Deze doelstellingen betreffen in deze het stimuleren van de Limburgse economie en werkgelegenheid, en het -vanuit de beschikbare beleggingsportefeuille- meer investeren c.q. beleggen in Limburg i.p.v. beleggen in buitenlandse obligaties of bij het Rijk. Boven het vervangend financieel rendement voor de Provincie ontstaat een extra financieel en maatschappelijk rendement. Dit wordt ingezet voor het MKB en dus voor de Limburgse economie en werkgelegenheid.

€ 55 miljoen voor Limburgs MKB

Het initiatiefvoorstel bestaat uit drie pijlers. Ten eerste worden kredietunies ge-cofinancierd zodat deze sneller van start kunnen. Ten tweede worden vanuit het fonds zelf rechtstreeks leningen verstrekt aan het MKB. Ten derde wordt een garantieregeling voor financieringen ingericht die aansluit op de staatsgarantieregeling. Voor het LOF wordt 55 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag is volledig revolverend en wordt gedekt uit de immunisatiereserve. Het financiële rendement van het LOF vervangt de huidige inkomsten uit de treasuryportefeuille en wordt aldus toegevoegd aan de algemene inkomsten. Het ‘over’rendement in het LOF wordt gebruikt ter ondersteuning van het MKB en als buffer voor de risico’s. Het gaat hier niet om subsidies, maar om leningen en garanties waar rendement tegenover staat.“Het MKB is de motor van onze economie. De Provincie heeft als taak deze motor draaiende te houden. Niet slechts stationair, maar liefst op volle toeren. Vele bedrijven die nu hun bedrijf of hun investeringsplannen niet gefinancierd krijgen, kunnen gebruik maken van ons voorstel. De economie en de werkgelegenheid in onze provincie zullen er zeker mee gebaat zijn“, aldus initiatiefnemer Jeu Titulaer.

BRON: www.wijlimburg.nl (26-03-2014)