< p>

Midden Limburg heeft het financieel gezondste MKB (onderzoek Rabobank) - Claassen, Moolenbeek en Partners

Midden Limburg heeft het financieel gezondste MKB (onderzoek Rabobank)

Deel deze pagina

7 december 2014

Totaalscore economisch presteren

Het MKB in Midden-Limburg is na de regio Zeeuws-Vlaanderen de financieel gezondste regio van het land. Dat blijkt uit de MKB Regio Top 40 die de Rabobank Nederland heeft samengesteld.

In de lijst worden 40 regio’s op basis van de prestaties van het MKB beoordeeld. Op vrijwel alle gebieden scoort de regio Midden-Limburg ver boven het landelijk gemiddelde. De financiële gezondheid van de MKB bedrijven in Midden-Limburg is het beste van het land. Ook de liquiditeit is hoog, de gezondheid op lange termijn en de solvabiliteit is beter dan gemiddeld in de regio.

Van alle bedrijfsvestigingen in Nederland heeft 99,2 procent minder dan honderd werknemers. Deze ondernemingen behoren tot het midden‐ en kleinbedrijf (MKB). Naast de focus op het MKB, waar 99 procent van alle bedrijven in Nederland toe behoort, richt de MKB Regio Top 40 zich enkel op de marktsectoren industrie, bouwnijverheid, automotive, groothandel, detailhandel, transport, horeca en commerciële dienstverlening. De (semi‐)overheidsdiensten zijn vooral gericht op het welzijn van de burgers en het faciliteren van de marktsector. Deze dienstverlening is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Evenmin maken de landbouw en de financiële instellingen onderdeel uit van de MKB Regio Top 40.

 

De figuur toont naast de totaalscore ook de score voor de welvaartscreatie door en de financiële gezondheid van het MKB in de veertig regio’s. De donkerblauwe en oranje staven geven de welvaartscreatie en de financiële gezondheid weer. Hun saldo is de totaalscore, weergegeven door de lichtblauwe lijn. Een score boven de as betekent dat de regio beter presteerde dan Nederland als geheel.

Een hoge welvaartscreatie en een goede gezondheid gaan lang niet altijd samen. Dat geldt wel voor de regio’s met het best en slechtst presterende MKB, maar in de meeste regio’s in de middengroep is dat niet het geval. Het MKB in Zeeuws‐Vlaanderen scoort vooral goed op welvaartscreatie, maar ook de financiële gezondheid van het MKB is er bovengemiddeld. De drie volgende regio’s, Midden‐Limburg, Zuidwest‐Gelderland en de Veluwe, huisvesten het in financieel opzicht gezondste MKB. De welvaartscreatie is daar echter slechts gemiddeld. Op de vijfde plaats vinden we de eerste stedelijke regio: Arnhem/Nijmegen. In de top 5 staan dus drie Gelderse regio’s. Daarna volgen vier Randstedelijke regio’s, waaronder Groot‐Amsterdam. Groot‐Rijnmond, Utrecht en Agglomeratie Den Haag vinden we op plaats 14, 24 respectievelijk 32. Delfzijl en omgeving staat onderaan de ranglijst door vooral een relatief slechte financiële gezondheid van het MKB.

Voor wat betreft de arbeidsproductiviteit zien we een verschil tussen regio’s met een bepaalde economische structuur. Arbeidsproductiviteit verschilt sterk per sector. In de kapitaalintensieve sectoren, zoals de groothandel, de industrie en de transportsector, is de arbeidsproductiviteit veel hoger dan in de arbeidsintensieve sectoren, zoals de detailhandel, de horeca en de bouw. In Delfzijl en omgeving, de regio’s rondom Amsterdam en Rotterdam, Zeeuws‐Vlaanderen, Zuidoost‐Brabant en Zuid‐Limburg zijn de kapitaalintensieve sectoren relatief sterk vertegenwoordigd. De grootschalige industriële bedrijven in Delfzijl, de IJmond, Zeeuws‐Vlaanderen en Zuid‐Limburg behoren niet tot het MKB en zijn dus niet in deze cijfers meegenomen. Die bedrijven maken die regio’s echter ook aantrekkelijk voor toeleveranciers in dezelfde sector.

Bron: www.wijlimburg.nl (05-12-2014)