Meer bescherming voor geldschieters

Deel deze pagina

14 augustus 2014Juist als het bedrijf in moeilijk weer zit, is er behoefte aan extra kredietruimte. De bankier is dan – naast de ondernemer zelf –  vaak de aangewezen partij. Die bank stelt zich dan vaak terughoudend op, zelfs als er nog zekerheden gegeven kunnen worden. De reden daarvoor is: als de onderneming op het randje van de afgrond staat en bijvoorbeeld een beoogde schuldsanering met crediteuren NIET lukt, het bedrijf alsnog failliet gaat. De curator kan dan alsnog de zojuist afgegeven zekerheidstelling terug draaien.  Dat risico kan voor de bank – of andere geldschieter – te groot zijn.

Minister Ivo Opstelten heeft vandaag een voorstel gemaakt om aan deze situatie een eind te maken. Dergelijke stap ligt ook in de lijn van de wens van de Europese Commissie. De kredietverstrekker krijgt dan meer bescherming.

Dit alles lezen we in het FD van vandaag. Heeft u een abonnement, klik hier om meer achtergrond informatie te krijgen.