< p>

Machinefabriek - Claassen, Moolenbeek en Partners

Machinefabriek

Deel deze pagina

23 april 2013De bank en de accountant maakten zich steeds meer zorgen over de neergaande financiële ontwikkeling bij een middelgrote machinefabriek van fijnmechanische onderdelen. Het familiebedrijf had twee jaar ervoor fors geïnvesteerd in een nieuw bedrijfsgebouw en in uitbreiding van de productiecapaciteit. De beoogde omzetgroei bleef mede als gevolg van de inmiddels ingetreden economische crisis uit. De aanhoudende onderbezetting van het machinepark en de hoge financieringslasten leidden in toenemende mate tot liquiditeitsspanningen. Kortom: de onderneming verkeerde in zwaar weer.

In samenspraak met de accountant introduceerde de bank CM&P bij het bedrijf met het voorstel om CM&P een quick scan uit te laten voeren en waar nodig verbeterings-voorstellen te laten doorvoeren.

Verbeteringsvoorstellen

Een door CM&P uitgevoerde rentabiliteitsberekening bracht aan het licht dat de gehanteerde machine-uurtarieven ver onder de kostprijs lagen. Onmiddellijk werden deze met gemiddeld 36%(!) verhoogd. Vervolgens werd een exploitatieprognose opgesteld waaraan de maandelijkse resultaten getoetst konden worden. Ook werd het gebruik van een liquiditeitsprognose geïntroduceerd. Aflossingsverplichtingen werden in overleg met de bank uitgesteld.

CM&P analyseerde de organisatiestructuur en de communicatiepatronen binnen de onderneming. De onderlinge verhoudingen van de in het bedrijf werkzame familieleden (vader, moeder en twee zonen) bleken een belangrijke rol te spelen. Dit ondermijnde het gezag van de oudste zoon, die al enkele jaren directeur was. Als neutrale buitenstaander kon CM&P dit probleem bespreekbaar maken bij de familie en stelde als oplossing voor dat de ouders, die de pensioengerechtigde leeftijd inmiddels begonnen te naderen, zich zouden terugtrekken uit de onderneming. Er werd een constructie voorgesteld waarbij de aandelen van de ouders aan de beide zonen werden overgedragen. Ook werd de oudedagsvoorziening van de ouders zeker gesteld. Het voorstel werd gevolgd en CM&P begeleidde het proces van de bedrijfsoverdracht.

Ter geruststelling van de bank en de accountant behaalde het bedrijf in het daarop volgende jaar weer een positief resultaat en konden de tijdelijk opgeschorte aflossingen van het krediet worden hervat.

Voor een bedrijf zoals dit, is het ook interessant om naar een operational audit te kijken.