< p>

obligaties 6% vastgoed

Maatwerk niet-bancaire vastgoedfinanciering

Deel deze pagina

6 januari 2016OBLIGATIELENING PARTICIPATIES € 10.000,-
6% RENTE  //  5 JAAR LOOPTIJD // 1E HYPOTHEEK

Vastgoed en MKB vormen qua financiering een combinatie die voor bancaire financiering (te) lastig kan zijn. In deze casus was het de wens een gezonde onderneming (nog) niet te belasten met de eigendom en financiering, maar wel te voorzien van een gezond en gunstig huurcontract voor langere termijn (+ koopoptie). De oplossing die in samenwerking met een juridisch specialist tot stand is gekomen bestaat uit het overnemen van de eigendom waarbij de financiering met vreemd vermogen via uit te geven obligaties wordt gerealiseerd.

De entiteit die de eigendom gaat verschaffen heet “Black Whale JDB” CV. Met de opbrengst van de obligatielening wordt zodoende de aankoop van het bedrijfspand (voor het vreemd-vermogen deel) gefinancierd. Dat pand wordt voor de duur van 10 jaar verhuurd aan “Prospects @ Work” BV, onze klant die zeer succesvol is om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (vaak letterlijk) van de straat te houden en nieuw perspectief biedt.

Beleggers die al hebben toegezegd om deze obligatie te nemen hadden daarvoor onder meer de volgende redenen:

  • De sociaal maatschappelijke activiteiten die de huurder (Prospects @ Work) ontplooit
  • Extra zekerheid door eerste hypotheek (er is geen bank bij betrokken)
  • De looptijd van 5 jaar
  • Het relatief geringe bedrag van  € 10.000 waarvoor al kan worden ingestapt
  • Loan To Value (hoogte obligatielening t.o.v. marktwaarde van het pand) minder dan 65%
beleggen en vastgoedfinanciering

Beleggen en vastgoedfinanciering

Zelf interesse om te participeren (coupure  € 10.000)?  Er zijn nog enkele participaties beschikbaar. Het uitgebreide informatiememorandum is voor geïnteresseerden per omgaande toe te sturen.
Neem hierover contact op met Willem Jaap van Boxel (+31 6 51 518 738)
Mocht u zelf interesse voor de (her)financiering van het bedrijfspand hebben, bijvoorbeeld omdat uw hypotheek niet meer zo groot is maar nog steeds fors moet aflossen? Deugdelijke, creatieve maatwerkoplossingen zijn onze mooiste uitdaging!

Neem dan contact op met Martien van der Velde (06 43 878 523).