Liquiditeit management

Deel deze pagina

3 november 2014Onze partners komen ook veel bij bedrijven waar een acute vraag is naar liquide middelen. Dat is lang niet altijd omdat het bedrijf slechte bedrijfsresultaten haalt. Citaat uit onze jarenlange ervaring:

“Bedrijven komen primair niet in moeilijkheden vanwege slechte resultaten,
maar vooral vanwege slechte liquiditeitsposities”

Het lijkt zo simpel: zorgen dat er voldoende geld in kas is om te ondernemen, toch ziet menig ondernemer zich plots geconfronteerd met onverwachte krapte in de kas.

In het volgende document leest u een praktische samenvatting hoe u het “geld laat rollen”. Klik om de link om het pdf bestand te openen:


Liquiditeit managen